”Störande av räddningsinsats måste bli brottsligt!”

Johan Linander, distriktsordförande för Centerpartiet Skåne:

”Störande av räddningsinsats måste bli brottsligt!”

Det är oerhört beklagligt att vi ens ska behöva diskutera frågan om störande av räddningsinsats. Det borde vara självklart att hjälpa till när brandkår, ambulans eller polis rycker ut, men så är det tyvärr inte längre i alla delar av vårt land. Brandkåren i Malmö vågar inte köra in i Rosengård utan polisbeskydd pga stenkastning och i Göteborg dog en man medan ambulans avvaktade i väntan på poliseskort.

– Att införa ett nytt brott, störande av räddningsinsats, löser inte problemen, men det är en viktig markering från samhällets sida. Samtidigt som sociala insatser, samarbete med det lokala föreningslivet och fler närpoliser som skapar ömsesidigt förtroende kan påverka attityden till räddningsinsatser, så är det nödvändigt att de som försöker hindra räddningsinsatser faktiskt också kan dömas för detta, menar Johan Linander som är distriktsordförande för Centerpartiet i Skåne.

– Vi tycker inte att ungdomar som kastar sten ska dömas till hårda straff, det är inte syftet med en lagstiftning och det är bättre att använda ungdomstjänst. Samtidigt bör det finnas en allvarligare variant av brottet, grovt störande av räddningsinsats, med minst ett par års fängelse i straffskalan för de fall där t.ex. bränder sprids till flera fastigheter eller, ännu värre, att människor dör pga att räddningsinsatsen inte når fram, menar Linander.

– Brandmännens fackförbund har föreslagit ett sådant nytt brott och vi i Centerpartiet Skåne ställer oss bakom detta krav. Om ca två veckor har vi Centerpartiets riksstämma i Örebro och då kommer vi som är ombud lyfta fram detta krav för att få hela Centerpartiet att ställa sig bakom förslaget, avslutar Johan Linander, som också är ledamot i riksdagens justitieutskott och Centerpartiets rättspolitiska talesman.

This entry was posted in Pressmeddelanden. Bookmark the permalink.

15 Responses to ”Störande av räddningsinsats måste bli brottsligt!”

 1. z999 says:

  Ja, det hade man ju aldrig trott att det skulle spåra ur på det sättet. Jag själv råkar ha oturen att tvingas bo i ett sådant område. Vi får ju inte folkomrösta om invandringen men där jag bor så röstar folk med fötterna om de kan och flyttar härifrån (svenskar alltså).

  På tal om lagar så är det tydligen på väg att införas sharialagar i Sverige-
  http://www.lu.se/o.o.i.s?id=320&lukas_id=MOSA30

 2. farmorgun says:

  It takes two to tango. Efter ett helt yrkesliv bland tonåringar, har jag ofta ställt mig frågan när jag läst om kårens problem i Rosengård: – Finns det ingen enda bland dessa brandmän som uppträtt arrogant och nedlåtande mot dessa ungdomar? Attityden hos en av dem, vars blogg jag läst, bäddar verkligen för dåliga relationer. Helt OK med lagstiftning, men gör den ömsesidig – brandmän som har attitydproblem måste få utbildning – de förstör för hela kåren.

 3. Z999, vad menar du med din länk till Lunds universitets kurser och program?

  Visst är det så att det är ungdomar med företrädesvis utländsk härkomst som kastar sten på Rosengård, men att hindrande av räddningsinsats skulle enbart vara en “invandrarföreteelse” håller jag inte med om.

  Vänsteraktivister har hindrat räddningsinsatser vid de kravaller som var på Rosengård för några månader sedan (tillresta för att slåss mot polisen) och vid andra aktioner.

  I helgen var det någon vit makt-konsert ute i en skog någonstans och där hade polisen svårigheter att komma fram för att stoppa ett slagsmål.

  Du har säkert helt rätt farmorgun. För inte så länge sedan lyckades poliser själva spela in sina dåliga (oacceptabla) attityder som sedan spelades upp i Malmö tingsrätt, och det är inte så svårt att tro att samma problem finns inom brandkåren. Å ena sidan är det inte så svårt att förstå frustrationen när den som ska göra en räddningsinsats blir hindrad, men å andra sidan så får det inte leda till rasistiska kommentarer eller annat som bara kommer att försvåra senare jobb i området. Så professionella måste de vara.

 4. Nils2 says:

  Hej!

  Du har rätt i att störande av räddningsinsatser är ett stort och allvarligt problem i delar av Rosengård. Som jag ser det finns risken är att en sådan här lag inte kommer att tjäna sitt syfte. Min misstanke är att hårdare tag bara kommer att spä på den farliga “vi och de”-mentaliteten. Vad som behövs är lagförslag som hjälper de verkligt utsatta. Jag undrar: Var är lagförslaget som garanterar stora familjer en rejäl lägenhet? Var är lagförslaget som garanterar en bra lägenhetsstandard?

 5. z999 says:

  Linander:
  “Z999, vad menar du med din länk till Lunds universitets kurser och program?”

  Jag menar att jag anser att det är chockerande att man numera diskuterar sharialagar i Sverige som ett vettigt alternativ. Jag och många med mig utanför rosenbad anser att svenska lagar ska gälla i Sverige och att dom ska följa en svensk/västerländsk anda.

  “Visst är det så att det är ungdomar med företrädesvis utländsk härkomst som kastar sten på Rosengård, men att hindrande av räddningsinsats skulle enbart vara en “invandrarföreteelse” håller jag inte med om.”

  Det handlar ju om att kasta sten på människor som jobbar med att skydda människor. Men du tycker tydligen att det inte är någon skillnad mellan polis, brandkår och ambulans? Eller låtsas att det är samma sak när polisen ingriper mot kravaller som när ambulans och brandkår ska ingripa?

  “Vänsteraktivister har hindrat räddningsinsatser vid de kravaller som var på Rosengård för några månader sedan (tillresta för att slåss mot polisen) och vid andra aktioner.”

  Fast då har inte gällt att konsekvent attackera räddningspersonal.

  “I helgen var det någon vit makt-konsert ute i en skog någonstans och där hade polisen svårigheter att komma fram för att stoppa ett slagsmål.”

  Att polisen har svårigheter vid våldsamma situationer hör till yrket, till skillnad från det normala jobbet för ambulans och brandkår (när dom jobbar utanför mångkulturella områden).

 6. z999 says:

  Jag tycker att det är fruktansvärt fult att anklaga brandkår och ambulans för att vara rasister när de beskriver sin arbetssituation i rosengård (och på andra invandrartäta ställen). Det kan inte vara kul för ambulanspersonalen som misslyckades med att rädda mannen med hjärtattack i Göteborg på grund av att riksdagspartierna har skapat en omöjlig arbetssituation för dom som dom sedan förväntas blunda för om dom inte vill bli anklagade för att vara rasister. En bra grej kunde väl vara att fråga stenkastande ungdom om varför de beter sig som dom gör istället för att hitta på bekväma gissningar om rasistisk räddningspersonal.

 7. Nils2, det finns redan lagar som säger att en stor familj ska ha rätt till en större lägenhet än en liten familj och det finns lagar om hur hyresvärdar måste sköta sina fastigheter.

  Problemet på Rosengård med trångboddheten är ofta att familjer blivit anvisade större och bättre lägenheter i andra kommuner men sedan flyttar de ändå till släktingar eller vänner på Rosengård. Så lösningen är inte så enkel.

  z999, var hittar du att “man numera diskuterar sharialagar i Sverige som ett vettigt alternativ” på Lunds Universitets kurser och program?

  Visst är det viss skillnad mellan polisens och brandkåren/ambulansers räddningsinsatser, men att hindra polisen kan utan tvekan få följden att det dröjer längre innan skadade får hjälp.

 8. Nan says:

  ”Störande av räddningsinsats måste bli brottsligt!”

  “Brandkåren i Malmö vågar inte köra in i Rosengård utan polisbeskydd pga stenkastning”

  Ok, personligen trodde jag vi redan hade några brott som gjorde detta brottsligt. Som gäller oavsett vem man kastar mot. Misshandel och framkallande av fara.

  “- Vi tycker inte att ungdomar som kastar sten ska dömas till hårda straff”

  Jag tycker absolut inte man ska se mellan fingrarna med när någon uppsåtligen kastar sten på andra människor. Jag har svårt att se det (när det rör sig om riktiga stenar och inte grus) som annat än ett litet steg från att använda kniv eller skjutvapen.

 9. Det kan vara olagligt att kasta sten om det innebär våld mot tjänsteman, misshandel eller annat. Men när brandmannen sitter inne i brandbilen är det svårt att få det till ett direkt uppsåt att skada någon person. Uppsåtet är att hindra räddningsinsatsen och det är det som behöver lagregleras, inte om det finns uppsåt att skada någon med stenkastningen.

  Man kan ju tänka sig en situation där stenblock, eller bilar, placerats för att hindra räddningsinsatsen. Då är det inget direkt våld alls mot utryckningspersonalen, men själva syftet att hindra räddningsinsatsen bör i sig vara brottsligt.

 10. z999 says:

  Linander:
  “z999, var hittar du att “man numera diskuterar sharialagar i Sverige som ett vettigt alternativ” på Lunds Universitets kurser och program?”

  Jag citerar från kursen:
  “Muslimska grupper har ibland föreslagit att shari´a ska erkännas i svensk och europeisk lagstiftning.”

  Och kurser i Sharia legitimerar detta krav. Anser man att sharialagar i Sverige är ok så finns det förståss inget att oroa sig för.

  Man säger “muslimska grupper” men i själva verket handlar det om en en liten klick imamer som tolkar sharialagarna och jag anser att den klicken inte är representativ för Sveriges muslimer. Men nu handlar det om religion vilket innebär att om du går emot den lilla gruppen så kommer en stor del av landets muslimer att anse att du går emot dom, trots att de inte håller med den lilla klicken av imamer. I vilket fall, den lilla klicken jobbar aktivt med att förändra svensk lagstiftning på ett sätt som är negativt enligt mig.

  mer från kursinformationen:
  “Vad många inte vet att shari´a redan tillämpas här. Det sker som inofficiell rådgivning i muslimska församlingar men också i svenska domstolar inom ramen för internationell privaträtt. De handlar då om muslimska staters familjelagar, vilka bygger på shari´a.”

  Angående stenkastarna i Malmö. Det är väl rätt uppenbart att det är företrädare för staten som de angriper oavsett om det är polis, brandkår, ambulans eller byggjobbare? Jag tror faktiskt inte att dom bryr sig ifall det finns rasistiska åsikter bland räddningspersonalen (polisen blir förståss en annan sak). Hur man ska göra för att få dessa personer att ha en annan attityd till staten och de personer som jobbar för staten? Jag vet inte.

 11. Men vad är problemet med att universitetet lyfter på locket och faktiskt inte döljer vad sharialagar innebär? Ska vi inte ha fria universitet och högskolor?

  Sedan kan det inte vara någon överraskning att svenska domstolar måste förhålla sig till muslimska länders familjerätt. Ska vi inte godkänna ett äktenskap som ingåtts i muslimska länder?

 12. z999 says:

  Johan Linander:
  “Men vad är problemet med att universitetet lyfter på locket och faktiskt inte döljer vad sharialagar innebär? Ska vi inte ha fria universitet och högskolor?”

  Så du ser det som att man lyfter på locket? OK, lägger ner den diskussionen.

  “Sedan kan det inte vara någon överraskning att svenska domstolar måste förhålla sig till muslimska lagars familjerätt. Ska vi inte godkänna ett äktenskap som ingåtts i muslimska länder?”

  Nej det tycker jag verkligen inte att vi ska göra om det innebär någon skillnad från svenska äktenskap. 2004 hade man i alla fall vett att förbjuda barnäktenskap
  http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/19773

 13. Sverige har skrivit under internationella konventioner som gör att vi ska godkänna andra länders äktenskap på samma sätt som de ska godkänna svenska äktenskap. Det vore rätt onödigt om alla som flyttar till ett annat land skulle behöva gifta om sig för att räknas som gifta i det nya landet.

  Detta betyder inte att vilka sorters äktenskap som helst godkänns. Du nämner själv barnäktenskap, det samma gäller tvångsäktenskap eller när någon är gift med flera personer. Om du nu är motståndare till att Sverige undertecknat sådana konventioner så får du gärna precisera vad i dessa som är felaktiga och inte bara kasta ur dig att muslimska länders äktenskap inte ska godkännas i Sverige. Du får också förklara varför du inte tycker att svenskars äktenskap ska gälla i andra länder.

  För övrigt kan jag konstatera att samkönade äktenskap som ingåtts i Kanada numera är giltiga i Sverige. Två präster, minns inte deras namn, har blivit ett pilotfall.

 14. z999 says:

  Vänta Johan, jag tycker alltså att nuvarande lagar är ganska ok, i alla fall den biten vi diskuterar här. Jag anser att vi redan nu inte godkänner muslimska äktenskap rakt av, dom måste ju godkännas av staten och filtreras genom svenska lagar.

  “Samkönade äktenskap”? Låter det inte äckligt oromantiskt? I mina öron låter det ungefär som ordet arragngemangsäktenskap och för inte tankarna till två personer som älskar varandra. Men eftersom staten är inblandad så kanske det är oundvikligt med byråkratisk terminologi?

 15. Tänk, vi är överens igen! Håller med om att ordet samkönat äktenskap är hemskt, skulle bara vilja kalla det äktenskap men då går nog inte budskapet fram.

Leave a Reply

Your email address will not be published.