”EU måste stå upp mot protektionismen”

Uttalande från distriktsstämman i Hässleholm:

Europa och större delen av övriga världen befinner sig i en svår ekonomisk tid. Det kommer att bli kännbart för medborgarna i alla EU-länder även om det säkert blir värre i vissa länder än i andra. Tyvärr har några länder tagit till nationell protektionism för att minska den egna nedgången tillfälligt. Sådana åtgärder kan tyckas lovvärda inför det egna landets medborgare, men på sikt är det mycket skadligt för den europeiska ekonomin.

Tvärtom måste EU nu stå starka för öppenhet och mot protektionism. Det är med en öppnare marknad mellan länderna, med fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital, som vi kan ta oss ur den ekonomiska krisen och för en långsiktigt starkare ekonomi i alla EU-länder.

För oss i Skåne är det extra viktigt eftersom vi blivit mer och mer beroende av samarbetet över Öresund. Det är mycket glädjande att det smala sundet mellan våra länder inte längre är en gränsbarriär i skåningarnas och danskarnas liv. Fler svenskar och danskar bor i Sverige men jobbar i Köpenhamnsområdet, medan den senaste tidens valutaförändringar gör att allt fler danskar åker över sundet för att handla på den svenska sidan.

Detta är positivt och det är lätt att förstå att en slutenhet och protektionism skulle vara till stark nackdel för både Skåne och Danmark. Det samma gäller för andra gränstrakter i Europa, protektionism och otillbörligt ojämna konkurrensförhållanden leder till sämre ekonomisk utveckling.

För Centerpartiet i Skåne är det också viktigt att betona betydelsen av lika konkurrensvillkor för jordbruket i EU. Det fungerar inte om den totala skattebördan för jordbruket i Sverige är mångfalt större än för kollegorna i andra EU-länder. Detta är en viktig fråga som våra skånska kandidater till Europaparlamentet kommer att lyfta i EU-valrörelsen.

Jordbruket i Skåne vill gärna vara en viktig del av klimatarbetet med en omställning från fossila till förnyelsebara energikällor. Höjda koldioxidskatter är effektivt för den nödvändiga omställningen och hela EU bör ta detta steg i klimatarbetet. Om de övriga EU-länderna däremot inte väljer att höja de koldioxidrelaterade skatterna för sitt jordbruk, är det en förutsättning för svenskt och skånskt jordbruks fortlevnad att Sverige sänker den totala skattebördan på jordbruket genom sänkningar på andra områden. Detta kan med fördel göras genom sänkta egenavgifter och sänkt skatt på handelsgödsel.

This entry was posted in Pressmeddelanden. Bookmark the permalink.

2 Responses to ”EU måste stå upp mot protektionismen”

  1. Nisse Nilsson says:

    Frankrike har väl aldrig varit med i EU av någon annan anledning än att gynna Frankrike? Så länge EU styrs av franska bönder kommer det inte att bli några lika konkurrensvillkor. Det är bara att lyssna på vad den franske presidenten säger och se på vad den galna flyttkarusellen mellan Bryssel och Strasbourg kostar, så ser man var EU:s akilleshäl finns. Om Sverige vill ha mer inflytande i EU så når vi säkert mycket längre genom att avskaffa svenska och införa franska som förstaspråk än vad vi skulle göra genom att avskaffa kronan och införa Euro…

    mvh

  2. profanum_vulgus says:

    Haha! EU måste stå upp mot protektionismen!
    EU är ju ett protektionistiskt projekt, varför skulle EU få för sig att gå emot sina syften?

Leave a Reply

Your email address will not be published.