Riksdagsveckobrev v. 7-9

Hej, förlovning och Saab har dominerat media de senaste veckorna. Även om jag kan tycka att kronprinsessans förlovning med Daniel Westling får ett orimligt stort utrymme så är det ändå trevligt med lite glädjande nyheter i dessa tider av ekonomiska problem.

Just nu är det ett intensivt arbete i riksdagen, på kanslierna och i regeringskansliet. Det är många debatter i kammaren, kanslipersonalen jobbar intensivt med att ta fram program och texter till stämman och på regeringssidan är det full fart för att få fram alla de propositioner som måste lämnas till riksdagen senast 17 mars för att behandlas före sommaren. Som ledamot gäller det att vara med överallt när det handlar om de ”egna” frågorna, alltså rättsfrågorna i mitt fall.

Ekonomi och Saab

Även om många av oss som har jobb egentligen inte känner av den ekonomiska krisen, eller till och med fått mer i plånboken genom lägre boenderäntor och obefintlig inflation, så är det ingen som ska tveka på att Sverige och övriga världen är inne i en djup ekonomisk kris. Statistik som kom i förra veckan visar att Sveriges BNP under fjärde kvartalet 2008 sjönk med 4,9 %. Konsumtionen sjunker, exporten sjunker och produktionen i näringslivet sjunker, för att inte säga rasar.

Den största diskussionen har givetvis handlat om Saabs framtid. Ägarna General Motors gjorde allt för att få staten och därmed skattebetalarna att betala för deras förluster. Nu blir det rekonstruktion och det sägs att det finns potentiella köpare. Ska man vara helt ärlig så är det svårt att tro på en framtid för Saab, åtminstone som fordonstillverkare på sättet som de varit hittills.

Saab har gått med förlust varje år sedan 1995 och då har vi haft riktigt goda år under 2000-talet. Ändå har Saab inte klarat av att gå med vinst. Inget företag kan fortsätta producera produkter till ett pris som köpare inte vill betala. Om inte världens största biltillverkare, GM, har lyckats få Saab att göra vinst, hur skulle då staten (som Mona Sahlin tyckte i november förra året) lyckas med det.

Polisens organisering

Idag har jag pratat med media om ett av de förslag som finns med inför stämman i maj. Det handlar om en tydligare beslutsstruktur och större ledningsmöjligheter av polisen. Idag har vi 21 länspolismyndigheter och därtill Rikspolisstyrelsen. RPS och rikspolischefen har delvis beslutsbefogenheter över länspolismyndigheterna, bl.a. med resursfördelningen, men samtidigt är varje länspolismyndighet självstyrande och underställd regeringen.

Vi föreslår därför att polisen ska gå samma väg som åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Från att ha haft flera regionala myndigheter till att bli en nationell myndighet. Samtidigt är det viktigt att öka den lokala polisförankringen och därför föreslår vi lokala polisnämnder i alla kommuner och kanske även i stadsdelar i de större städerna. Detta innebär också att det ska finnas lokalt stationerad polis i alla kommuner.

Ett ökat lokalt inflytande med tillgängliga och synliga poliser tror vi är mycket efterfrågat. Samarbetet mellan kommunen, även i form av skolan, socialtjänsten med flera, polisen, föreningsliv, näringsliv och medborgarna kan bli bättre och jag tror att det är en förutsättning för att effektivare bekämpa den s.k. vardagsbrottsligheten.

Förslaget är inget som ska genomföras nu. Vi ser detta som en stor organisationsförändring som måste utredas noga innan beslut fattas och genomförande inleds. Tidigast i slutet av nästa mandatperiod kan hela förslaget vara genomfört som jag ser det.

Debatter

De senaste två veckorna har jag haft fyra stora eller relativt stora debatter. Värstingen var IPRED-debatten i onsdags som pågick i fem timmar, då är man ganska seg i huvudet efteråt. Veckan före var det handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, den s.k. huliganlagen och penningtvättsdirektivet.

Även om en debatt kanske bara håller på i 1,5 timme (fem timmar är mycket sällsynt) så är det mycket jobb bakom och dessutom är det en anspänning som gör att man är onormalt trött efteråt. Men samtidigt älskar jag att stå i talarstolen. Speciellt replikskiftena där man utan manus får chansen att trycka till sina meningsmotståndare. Efter den senaste debatten fick jag dock ett mejl om att det inte gick att förstå mig. Någon tyckte att jag pratade en obegriplig ”rabbeskånska”…

Hänt i övrigt

Har lett ett kortseminarium om kärnavfallsfrågan. Den frågan kommer att bli het relativt snart när lokaliseringsbeslut ska fattas. Vi förbereder oss genom att öka vår kunskap.

Har varit en heldag i Kalmar län. Vimmerby, Högsby, Nybro och Torsås på en dag. Mycket effektivt, fokus på polisen och stort medialt genomslag. Fick även vara med på Smålandsnytt, förmodligen första gången.

Tjänstgjorde för första gången någonsin på Civilutskottet häromveckan. Lennart Pettersson och Maria Kornevik Jacobsson är de som normalt finns där, Lennart är ordinarie ledamot, men jag är andra ersättare och när de inte var på plats och vi inte hade justitieutskott så fick jag tjänstgöra. Speciellt intressant att se vilken skillnad det är i arbetssätt mellan utskotten. Medan Thomas Bodström är extremt snabbt (det var även Johan Pehrson som JuU-ordf. förra mandatperioden) så är allting i Civilutskottet så mycket noggrannare (och omständligare).

Blivit intervjuad om ACTA av några journaliststudenter. Halva tiden som jag hade till deras förfogande nyttjades till att få upp kamerastativet, men de var väldigt trevliga och ambitiösa.

Kommande

Torsdag-fredag är jag i Helsingfors för möten med Nordiska Investeringsbankens Kontrollkommitté plus kontrollkommittéerna för Nordiska Utvecklingsfonden och NEFCO, Nordiska Miljöfinansieringsbolaget.

På måndag är det både distriktsstyrelsemöte och möte med Kommungruppen i Hörby. Partisekreterare Anders Flanking kommer ner.

Sedan fortsätter den vanliga riksdagsveckan med alla möten. Lite avbrott för t.ex. seminarier om Arktis och fotbollsvåld, Nyamko Sabunis Jämställdhetsråd, lunch med Sloveniens talman och även en heldag i Västmanland.

This entry was posted in Veckobrev. Bookmark the permalink.

4 Responses to Riksdagsveckobrev v. 7-9

 1. z999 says:

  Jag tror att saab har för små försäljningsvolymer (goddag yxskaft? :-)) . Jag tror att vi kommer att gå mot en värld med kanske högst 4 eller 5 tillverkare där volymerna måste ligga på c:a dubbla saabs, antingen det eller ingen försälning alls knappt (så som det ser ut för saab just nu). En vändning kundet det bli om regeringen tvingade folk att köpa saab.

 2. Om volymerna måste ligga på dubbla SAAB:s så finns det utrymme för många fler märken än 4-5. Hur har du räknat? Därutöver tror jag att det finns utrymme för ganska många nischmärken.

 3. z999 says:

  Johan Linander:
  “Om volymerna måste ligga på dubbla SAAB:s så finns det utrymme för många fler märken än 4-5. Hur har du räknat?”

  Det är mer komplicerat. Ponera att en tillverkare kan leverera och sälja 700.000 bilar i månaden. En tillverkare som inte kan producera en liknande volym kan inte konkurrera prismässigt. Små tillverkare kommer att konkurreras ut. Om staten ville kasta bort pengar så kunde de gå in och stöda en icke-konkurrenskraftig tillverkning. Inte ens om staten backade upp så mycket att saab fick en konkurrenskraftig försäljningsvolym så tror jag att det skulle räcka för att säkra några jobb.

  “Därutöver tror jag att det finns utrymme för ganska många nischmärken.”

  Mjaa, jag tror på att nischa sig inom reservdelar och extratillbehör. Men detta skulle ha gjorts för ett par år sedan, nu är det ingen idé.

 4. Nan says:

  Saab är helt säkert ingen kassa-ko, men siffrorna i bokföringen har säkert inte heller någon större koppling till verkligheten, utan mer att göra med politik. Inget självständigt bolag skulle acceptera de internavtal som finns inom GM. Som att Opel fått schablonintäkter för Saabs reservdelar. Men, om det är något man kan säga så är det att Saabs rörelseresultat före finansiella poster har legat runt nollan de senaste åren.

  Saabs chans att överleva är nog rätt hyfsad, framför allt för att det är rätt litet (läs billigt att ta igenom finanskrisen) i förhållande till varumärkets värde.

Leave a Reply

Your email address will not be published.