Lite om ACTA

Jag har undvikit att skriva om ACTA eftersom det alltid är svårt att berätta en del när man inte får berätta allt som man vet. Det finns så många andra som tycker och tänker om ACTA och de har uppenbarligen inte haft den information som jag har haft.

Utan att gå in på detaljer så har jag nu fått veta att den bedömning som görs är att de straffrättsliga sanktioner som presenterats inom ramen för ACTA-förhandlingarna ryms inom ramarna för gällande svensk rätt. Sedan finns det även andra delar av ACTA som inte är klara, men vad gäller straffrättsliga sanktioner så tycks det inte finnas anledning till den oro som många uttryckt (jag fortsätter såklart att vara en vakthund i frågan ändå).

När det gäller en större öppenhet kring ACTA-förhandlingarna så håller jag, Centerpartiet, regeringen och hela EU-kommissionen med om detta. Problemet är att det finns några länder som deltar i förhandlingarna som inte alls vill ha öppenhet kring vad som händer. Detta ska nog lösas, en arbetsgrupp är tillsatt. Det är alltså felaktigt att påstå att Beatrice Ask, alliansregeringen eller ens EU försöker dölja något. Man kan också tillägga att förhandlingar utan offentlighet tyvärr inte är något ovanligt när det gäller internationella avtal.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

8 Responses to Lite om ACTA

 1. Erik Hultin says:

  Johan:
  Åtminstone från mitt håll har det inte påståtts att vare sig Beatrice Ask, alliansregeringen eller EU (generellt) har något att dölja i denna fråga. Däremot så är det de facto så att avtalets lydelser och inriktningar hålls under täcket. Hade det handlat om ett handelsavtal eller ett militär avtal så hade förståelsen varit större när det gäller hemlighållandet.

  Har Sverige, Centerpartiet, Alliansregeringen, EU eller någon annan något att förlora på att vi från svenskt håll begär att Jens Holms frågor till ministerrådets representant får ställas öppet? Om inte, så vore det tacknämligt om vi kunde föra fram en begäran till det tjeckiska ordförandeskapet om att de frågorna får ställas vid utfrågningen. Detta måste göras omedelbart om det ska hinna med i processen.

 2. Erik, artikeln som Mikael länkar till förklarar rätt mycket av traditionerna kring internationella avtalsförhandlingar. Visst bör alla frågor få ställas öppet, det vore främmande för mig, alliansen eller någon i Sverige skulle jag tro att vilja stoppa frågor till Ministerrådet.

  Mikael, bra artikel. En sak som jag tycker är svag av Bernitz dock, han påstår att regeringen sekretessbelägger mer än nödvändigt men förklarar inte vad. Sverige driver givetvis på för öppenhet, men precis som han säger så är det andra länder som håller mot.

 3. Erik Hultin says:

  Johan:
  Nu läser du mig verkligen bakvänt…. igen? Jag har inte någonstans hävdat att alliansen eller någon i Sverige vill stoppa frågor till ministerrådet. Det jag frågar efter är att vi ska agera för att Jens Holms frågor ska få ställas. Det finns nämligen ingen garanti för att så sker.

  Jag ber alltså bara att vi från svenskt håll ska begära av det tjeckiska ordförandeskapet att Holms frågor ska släppas fram. En sådan begäran till tjeckerna kan nämligen (om inte min info är felaktig) ställas av den svenska regeringen. Har vi något alls att förlora på att då göra just detta?

 4. Erik, jag påstår inte att du hävdat någon svensk mörkning, det är andra som gör det. Självklart ska Sverige göra vad som går för att öppna upp förhandlingarna, ska se vem jag kan prata med.

 5. Erik Hultin says:

  Johan:
  Toppen, då kanske det var jag som misstolkade dig. Att öppna upp förhandlingarna alt. att åtminstone säkerställa att avtalstexterna blir offentliga innan något avtal signeras var min enda poäng.

 6. Pingback: Tänk om vi också hade en modig riksdags politiker? « Liberal och långsint…

 7. Pingback: Linander tycker! » Brev för syn skull

Leave a Reply

Your email address will not be published.