”Järnväg mellan Tronheim och Storlien är Norges och Sveriges gemensamma angelägenhet”

Skickat till media i Jämtland.

Johan Linader som är ledamot i Nordiska rådet, en samarbetsorganisation mellan de nordiska ländernas parlament, har ställt en fråga till den norska samferdselminstern Liv Signe Navarsete. Den handlar om järnvägen mellan Trondheim och Storlien. Som ledamot i Nordiska rådet har Johan Linander rätt att ställa frågor till alla nordiska regeringar, och de är skyldiga att svara. Frågan tillkom på initiativ av Centerpartiets riksdagsledamot Per Åsling.

– Prioriteringar i Mittnorden är en angelägenhet för Sverige, så väl som för Norge. Vi kan inte ha en situation där godset stannar vid nationsgränserna. En elektrifiering av järnvägen och satsning på bärigheten är en satsning på framtiden, säger Linander.

– Jag vill därför fråga ministern två saker. För det första undrar jag vilken bedömning Norges regering gör av Meråkerbanans strategiska betydelse för utvecklingen i Trondheims- och Jämtlandsregionen. För det andra undrar jag var regeringen kommer att göra för att vi så snart som möjligt ska ha en upprustad, elektrifierad järnväg Trondheim-Storlien för ökat gränssamarbete i Mittnorden?

This entry was posted in Pressmeddelanden and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to ”Järnväg mellan Tronheim och Storlien är Norges och Sveriges gemensamma angelägenhet”

  1. Jättebra att du har ställt den här frågan, Johan! När får du svar?
    Håkan

  2. Det tar lite längre tid än vid våra vanliga skriftliga riksdagsfrågor. Inom sex veckor från att ministern fått frågan ska den besvaras.

Leave a Reply

Your email address will not be published.