Jordskredsseger för Borg

Socialdemokraterna kan inte vara förvånade men måste ändå inse att ett av deras viktigaste kort inför valet 2010 inte håller. Med en svår ekonomisk situation, som inte kommer att ha hämtat sig helt innan valet 2010, så kommer finansfrågorna att bli oerhört viktiga. Thomas Östros har, såvitt jag vet (Fil. lic?), högre ekonomisk utbildning än Anders Borg, men i svenska folket ögon är det inte utbildningen som är avgörande. Tur är det.

Medan Thomas Östros har varit heltidspolitiker och helt tycks ha tappat bort de nationalekonomiska kunskaperna så har Anders Borg jobbat som avdelningschef på SEB och på Riksbanken. Borg är lätt att bli imponerad av när han förklarar svåra ekonomiska sammanhang på ett relativt lättbegripligt sätt. I debatterna så är Östros en slugger utan trovärdighet medan Borg mer låter som en nationalekonom än som en politiker. Det går hem.

Svenska Dagbladet har låtit Sifo fråga 1 000 personer vem de anser ha störst förutsättningar att leda Sverige ut ur den ekonomiska krisen. 51 % svarade Anders Borg medan bara 22 % svarade Thomas Östros. Det är en häpnadsväckande skillnad, speciellt med tanke på att socialdemokraterna tillsammans med de rödgröna fortfarande har ett övertag i opinionen med 5-10 %-enheter.

Att Borg har stort övertag bland borgerliga väljare är såklart inget förvånande, han får 86 % mot 4 % bland de borgerliga som har större förtroende för Östros. Bland de rödgröna väljarna så svarar bara 44 % att de tror på Östros, medan 26 % tror på Borg. Intressant är att det inte är v- och mp-väljare som “tynger ner” Östros förtroende inom oppositionsblocket, utan han har nästan lika dåligt förtroende bland de egna s-väljarna. Inte ens hälften av de egna s-väljarna tror på Östros! 45 % svarar Östros medan 24 % tror på Borg, hela 31 % svarar att de inte vet (tyder på att de inte kan svara Östros men inte heller vill svara Borg, eller så tyder det på att s-väljarna är okunniga…).

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

7 Responses to Jordskredsseger för Borg

 1. Jörgenl says:

  Kunnighet och förtroende är en sak, värderingar en annan. Jag tror nog Borg är kunnig, men värderingarna kan jag inte ställa upp på.

 2. floodis says:

  Först avfärdar du sifo-undersökning om piratpartiet fullständigt, för att i några poster efter tolka resultatet av nästa sifo-undersökning som en fundamentalist.

  Ska verkligen resultatet av undersökningen vara vägledande för hur trovärdig undersökningen är? Hade den väg till (s) fördel så hade du troligen avfärdat den lika hårt som den om piratpartiet.

  Eller hur ska du ha det?

 3. Jörgen L says:

  Uppfattningen om en befattningshavares yrkesmässiga kompetens har dessutom inte så mycket att göra med om man kan tänka sig att rösta på det block han företräder dessutom.

  Det är mycket möjligt att han är en bättre finansminister i nåt slags ekonom-professionell mening, det har jag egentligen ingen uppfattning om, men de värderingar han låter styra sina politiska lösningar av har jag inte mycket till övers för, och det ingick inte i frågeställningen heller.

  Alltså är frågan vad folk anser sig ha svarat på egentligen? Är det vem de VILL ha som finansminister eller är det vem de tror är den skickligaste nationalekonomen?

  Finns det ett samband mellan hur skicklig nationalekonom man har som inansminister och hur bra landet klarar sig genom en kris? Eller räcker det att man har en TILLRÄCKLIGT skicklig nationalekonom? Och att det utöver det är viktigare vilka värderingar som styr arbetet?

  Man ska inte glömma att nationalekonomi förr kallades “politisk ekonomi” vilket är en betydligt hederligare beteckning egentligen.

  Och man ska aldrig glömma citatet: “Den nationalekonomiska vetenskapen har förutsett 9 av de senaste 5 konjuktursvackorna”…

 4. Floodis, viss skillnad mellan frågorna, det gör givetvis att man måste tolka undersökningarna olika. PP ställde självklart frågan för att få ett önskat resultat, SvD är visserligen en konservativ tidning men frågan är ändå objektivt ställd. Men jag har inte ifrågasatt att 7 resp 14 procent svarat absolut eller kanske på den frågan som ställdes.

  Jörgen, jag tror inte på din slutsats att det inte skulle påverka vem man röstar på, tvärtom. Förtroendet för vem som kan hantera den fråga som väljarna värderar som den viktigaste har stor betydelse för vilken valsedel som väljs. Om det fortfarande är kris sommaren 2010 så tror jag att väljarna kommer att tycka att det är den viktigaste frågan.

 5. z999 says:

  Eftersom han drivs mer av diverse ideal än enbart ekonomiskt tänkande så är det väl egentligen omöjligt att avgöra om han är duktig.

 6. besviken says:

  Tycker det är hiskeligt och förskräckligt att moderaterna ens får 1 %
  Sen att en överbetald man med “pärmen” i famnen flinar och svajar med sin hästsvans på alla tidningsomslag och säger att det måste stramas åt inom a-kassan mm.

  Kan inte förstå varför folk röstar på honom och alliansen för den delen.
  skamligt

 7. Alla kan inte tycka lika… Jag tycker inte det är ett dugg skamligt att det finns människor som vill rösta på Vänsterpartiet. Det kallas för demokrati.

Leave a Reply

Your email address will not be published.