IPRED – The Story…

Jag har skrivit på Newsmill om bakgrunden och beslutet. Jag upprepar inte allting här utan läs gärna där.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

28 Responses to IPRED – The Story…

 1. Jesper says:

  Din inställning till IPRED är symptomatisk för den svenska kompromissdyrkan. Jag tror dock att väljare överlag inte är särskilt förtjusta i alltför långtgående kompromisser. Jag personligen, åtminstone, föredrar principfasthet hos mina folkvalda.

  Jag förstår att särskilt borgerliga ledamöter och partier värnar särskilt om epitetet regeringsdugliga. Men i det hällregn av integritetskränkande lagstiftning som väl pågått i snart tio år är det kanske dags att någon kritiskt lagd folkvald med ryggrad får nog. Vissa saker bör man absolut inte kompromissa om.

 2. Rickard says:

  Med andra ord, ni lägger er platt igen.

  Vilket jävla samhälle ni håller på att skapa. Makt berusar.

 3. Perty says:

  Du skriver “Från justitiedepartementet kom svaret att hela direktivet måste genomföras.”

  Är det tjänstemän som menar att det “måste” genomföras? Asks närmaste har ju bl a varit anställda inom nöjjesindustrin vilket får en att fundera.

  Sen trodde jag i min enfald (om ovan är rätt) att tjänstemän skulle följa politikenas och folkets vilja inte tala om för er vad som måste eller inte.

  Dessutom är det fortfarande intressant att jämföra med Avfallsdirektivet som skulle införas 1990 som vi fortfarande inte infört. Var är logiken?

 4. Jörgen L says:

  Det är alldeles uppenbarligen för lite tjuv och rackarspel i politiken. Ni gjorde alltså upp om en överrenskommelse för jättelängesen i frågan, långt innan ni kunde dra nytta av opinionsläget, och nu sitter ni med en dålig överenskommelse som ni känner att ni måste respektera.

  Slutsatsen? För det första, låt bli att göra dåliga interna överenskommelser.

  Vi har hört ett antal gånger nu: “Det här var så långt vi kunde komma.”, men i flera frågor hade ni definitivt kunnat komma längre om ni hade väntat in opinionen, eller kanske till och med drivit på den.

  Det känns som att ett av problemen är alliansregeringens evinnerliga önskan att till varje pris visa upp en enad fasad. Då blir det såna här kompromisser bakom stängda dörrar.

  Sluta göra så istället för att beklaga er att det inte blev som ni ville. Om ni tror att en ståndpunkt ni driver skulle kunna bli en opinionsmässigt het fråga, som nu IPRED1, och kommande Datalagringsdirektivet, IPRED2 och diverse annat, så låt bli att göra upp i förtid. Se till att driva opinion istället!

  Frankt uttryck: Lär er av misstagen och gör inte på det sättet, genom att sätta enigheten före alla andra principer kommer ni att grundligt regera er bort från regeringsmakten.

 5. site admin says:

  Jesper, jag förstår din inställning. Samtidigt är det klart att man tycker att en kompromiss gått för långt när man inte håller med i frågan. Att alliansen utåt sett tycks kompromissa mer än förra regeringen är väl inte så konstigt. Vi är en regeringskoalition medan sossarna hade egen regering (dock i minoritet, vilket tvingade fram kompromisser med mp och v, men det skedde verkligen bakom stängda dörrar).

  Rickard, vi la oss inte platt. Läs en gång till.

  Perty, ditt citat är riktigt, men det var innan EG-domstolen slagit fast att det var frivilligt. När jag skriver justitiedepartementet betyder det inte nödvändigtvis att det var den opolitiska delen av departementet som svarade. Det där med avfallsdirektivet har jag hört förut, måste kolla upp det. Det är något skumt med påståendet.

  Jörgen, är det för LITE tjuv och rackarspel i politiken? Jag tror nog att de flesta tycker tvärtom. Vad gäller IPRED så skrevs det faktiskt om fråga redan före valet 2006 (och jag bloggade argt om det), men inte blev det någon stor diskussion då. Opinionen kommer ju igång först när förslag är på plats och förslag är inte på plats förrän vi i alliansen är överens. Överenskommelsen i mars handlade om vad som skulle stå i lagrådsremissen, inte var det någon opinion då som drog igång. Så det du önskar Jörgen är lättare sagt än gjort.

  Ang. dåliga interna överenskommelser så håller jag med dig om att den var dålig (skyll inte på mig, jag var föräldraledig…), men även en dålig överenskommelse är en överenskommelse.

  Hur kan du påstå att den senaste kompromissen skedde bakom stängda dörrar. Det har väl varit debatt i media och på bloggar i flera veckor innan kompromissen var klar. Dessutom, nu i efterhand säger både jag och Beatrice Ask att vi inte är nöjda, men vi är missnöjda från vars ett håll. Så inte visar vi enad fasad heller.

  Åter igen, vi försöker nog driva opinion (det är liksom vad politiska partier försöker dagligen), men om ingen annan hänger på så blir det ingen opinionsbildning. Jag ska ge två exempel. Ang. trafikdatalagringen så har jag uttalat mig nu i höst om vilken lagringstid som det bör bli (lägsta, sex månader), men inte har någon annan börjat debattera den frågan. Media och bloggvärlden klarar uppenbarligen bara en fråga åt gången. När det gäller PNR (Passenger Name Records) så har jag uttalat mig i radio mot detta, men inte blev det någon opinion då heller.

  Ditt sista stycke kanske låter bra, men det är precis tvärtom. Av dubbla anledningar. För det första så fattar regeringen beslut i enighet, alla ministrar skriver under regeringsbesluten. För det andra så är det just möjligheten att regera tillsammans som är alliansens styrka. Minns hur socialdemokraterna i valrörelse efter valrörelse (1994, 1998, 2002 och de försökte 2006) använde som ett av sitt starkaste argument att “borgarna” inte kan hålla ihop. Fram till valet 2006 arbetade vi därför intensivt för att det argumentet inte längre skulle kunna gå hem hos väljarna, och vi lyckades. Att nu bryta ner detta genom att ständigt vara oense och ha en handlingsförlamad regering, det skulle vara att regera bort oss från regeringsmakten. Sossarna skulle jubla.

 6. mats p. says:

  Johan, i ditt inlägg från 2006 tycker du att IPRED är sjukt och borde stoppas.

  Så…varför inte stoppa det, helt enkelt?

  Ja, jag vet att politiken är ett jävla spel som inte har nåt med väljarna eller sakfrågorna att göra, men nån borde faktiskt sätta ner foten när konsekvenserna riskerar att bli för sinnessjuka.

  Gå ihop och rösta ner detta. Kom sen fram till något bättre, om det behövs.

 7. tompa says:

  > Att nu bryta ner detta genom att ständigt vara oense
  > och ha en handlingsförlamad regering, det skulle vara
  > att regera bort oss från regeringsmakten. Sossarna
  > skulle jubla.

  Aliansen verkar lyckas bra med att regera bort er på aldeles egen hand med hur ni inför dessa lagar.

  Förövrigt hade det varit intressant att läsa ditt svar Johan på http://www.riksdagssvar.se.

 8. Mats says:

  Först ett stort tack till dig för att du diskuterar de här frågorna så öppet. Det uppskattas.

  I grunden tycker jag att lagen är obehaglig, men hur obehaglig vet jag inte förrän den är i action och vi vet hur industrin agerar och vilken praxis domstolarna sätter.

  För ögonblicket oroar jag mig mycket mer för vad som kommer härnäst. Vad händer om några år när det visar sig att lagen inte har haft någon dämpande effekt på den olovliga fildelningen? Vilka nya krav på hårdare tag kommer upphovsrättsindustrin att börja lobba för – och hur långt är ni politiker beredda att gå dem till mötes?

  Fortsätter trenden som nu börjat skulle jag gissa att man tämligen omgående kommer att börja med att plocka upp förslaget om avstängning från Internet av fildelare ur papperskorgen igen. Jag kan bara hoppas att det finns och kommer att fortsätta finnas en stark opinion mot dylika dumheter i alla våra politiska partier.

 9. Nils2 says:

  “Opinionen kommer ju igång först när förslag är på plats och förslag är inte på plats förrän vi i alliansen är överens.”

  Att det behövs opinion för att nå upp till en miniminivå av rättssäkerhet är oroande.

 10. Jörgen L says:

  Logiken är som följer:

  – Polisen behöver misstanke om brott som kan ge fängelse för att få göra husrannsakan.

  – Om antipiratbyrån inte har tillräckligt på fötterna för att kunna ge polisen uppgifter nog att få till misstanke om tillräckligt allvarligt brott, så kan de istället gå via intrångsundersökning. Uppenbarligen behövdes det inte så stark bevisning för att få till det i Bahnhof-fallet.

  – Genom att intrångsundersökningen genomfördes på ett tveksamt sätt, man letade efter annat än det man hade fått tillstånd till, så kunde man samla bevisning som relaterade till annan piratkopiering. Vad jag förstår så berättade kronofogden för Pontén att de hittat annat som nog var piratkopierat. Om jag tolkar lagen rätt så har inte kronofogden rätt att i den situationen göra något annat än att leta specifikt efter det som tillståndet gäller. Annat de ser bör vara belagt med tystnadsplikt.

  – Denna överskottsinformation användes som grund för att göra en polisanmälan, som resulterade i en riktig husrannsakan där polisen bar iväg med ett antal servrar.

  Därav mitt påstående att man använde intrångsundersökningen som ett verktyg att få till en husrannsakan där det ursprungligen inte fanns misstanke nog att göra det.

 11. Perty says:

  @Johan Linander
  Googlade på avfallsdirektivet nu och det enda jag hittar om det är kryptiska eu-texter. DN hade en artikel om det för nått år sedan, dock hittar jag inte den på nätet så du får jättegärna kolla upp det. (Du kan säkert fråga nån som har koll direkt), som jag tolkar mina Googlingar så är det iaf så att avfallsdirektivet håller på att gå igenom, men efter att många länder har gnällt och att det har gjorts en hel del förndringar. (Jag kan tolka det fel..)

  Om bi inte på något sätt kan påverka eu och dess direktiv tycker jag nog inte att vi har där att göra. Eller iaf att man borde streta emot lite. Det värsta jag vet är när folk/politiker skyller på att vi inte kan eller att vi måste av olika anledningar.

  Titta gärna på hearingen som miljöpartiet hade om fildelning med bla Pirate Bay killarna och Jonas Birgersson för några år sedan. Hur man krasst konstaterar “det går inte” pga Genervkonventionen å det ena och det andra. Det är en sak att man inte vill, men att säga att det inte går eller måste som många säger är bara så illa.

  Precis som jag säger till mina barn ska faan politiker vara mot eu och andra. -“Man måste försöka”.. Och “försök igen” är mantran här hemma och borde vara inom politiken också…

  Sen känns det lite olustigt att Ask omger sig av gamla mediajurister, och att man sen förlitar sig på att de är de som ska “fixa” detaljerna och göra grovarbetet.

 12. André Rickardsson says:

  Jag hade fel,
  det är mycket riktigt såsom Johan Linander skriver i sin blogg.
  “När det gäller månaden, som egentligen är hela grunden till din kritik om jag uppfattat det rätt, så är det inga konstigheter alls. För att ingen ska tro att det bara är jag som inte tycker att det är några konstigheter så får ni gärna läsa på sid 167 i propositionen. Inte en enda remissinstans hade något att invända mot att information till abonnenten ska ges efter mellan en och tre månader.
  Anledningen till att information inte ska ges tidigare än efter en månad är att abonnenten inte ska ges en möjlighet att undanröja eventuell bevisning. Rättighetshavaren får alltså en månad på sig att föra en civilrättslig talan. Inom ramen för en civilrättslig process kan domstolen under vissa förutsättningar besluta att bevisning ska säkras hos motparten, s.k. civilrättsligt beslag. Dessa regler finns redan, det är inga nyheter alls. Men det antar jag att du också känner till.”

  Jag kan tycka att det hade varit bra om ovan förklaring hade varit med i förarbetet så att alla som läst skulle kunna förstå konsekvensen av denna månad. Dvs genomföra en privat husrannsakan.

  Tack Johan för förtydligande. Du är den första politikern som ger ett rakt svar på denna frågan och hela syftet med denna lagförändring.

  Frågan nu är om dina politikerkollegor också har denna informationen. Så de kan ta ett informerat beslut när de trycker på knappen.

 13. Erik says:

  Johan, Alliansregeringen är en regering som gång på gång väljer en linje som inte är svenska folkets utan är exempelvis upphovsrättsindustrins, EU:s toppolitikers, eller myndighetsföreträdares linje, i vissa fall helt uppenbart i strid med folkets vilja och intresse och i andra fall beslut som är kontroveriella med ett väldigt oklart stöd från folket. En sådan regering är mycket värre än en handlingsförlamad regering, eftersom en handlingsförlamar regering aldrig hade kunnat rasera folkets friheter och rättigheter i en sådan takt som ni gör.

  I din artikel säger du

  .Det kommer att krävas mer än enstaka nedladdningar för att abonnentuppgifter ska lämnas ut. Däremot anses tillgängliggörande av upphovsrättsligt skyddat material vara av det slaget att uppgifter ska lämnas ut även för enstaka verk.

  Jag hoppas att åtminstone du förstår ett detta absolut inte har någon betydelse, eftersom nedladdning och uppladdning normalt sett sker precis samtidigt. Med andra ord finns det ingen verklig proportionalitetsbedömning.

  The Pirate Bay uppger att de varje vecka har kontakt med 2.2 miljoner unika svenska IP-adresser varje vecka! Ni lämnar ut abonnemangsinnehavarna till minst så många IP-adresser (alla använder ju inte nödvändigtvis The Pirate Bay). Vad kan då hända alla dessa människor?

  Tydligen så kommer det vara möjligt att spärra människors bankkonton, för att de är innehavare till ett abonnemang som använts till fildelning. Privat husrannsakan blir visst också en möjlighet. Jag antar att de flesta riksdagsmän som vanligt inte har någon koll alls på vad de röstar för, för jag har svårt att tro att de skulle gå med på något sådant om de visste.

  Jag tror inte att riksdagsmän är elaka och ondsinta, men däremot så är jag alldeles övertygad om att en överväldigande majoritet är så inkompetenta och oförstående när det gäller teknik i allmänhet och internet i synnerhet att de inte klarar av att balansera olika intressen mot varandra på ett rimligt sätt. När ett litet branschintresse står emot miljontals människor, så borde ju en kompromiss vara långt förskjuten i de senares riktning. Men jag antar att balansen se ut att vara annorlunda om man som justitieminister omger sig med jurister från den här branschen.

 14. site admin says:

  Mats P, som jag skrivit vid åtskilliga gånger förut så tycker jag fortfarande att det är fel att upphovsrättsinnehavare ska få ut abonnentuppgifterna. Men nu har vi en överenskommelse inom alliansen och den kommer att följas. Att IPRED skulle vara “sinnessjuk” tycker jag är överdrivet. Det är ett problem med hela den här IPRED-debatten, och det var också ett problem i FRA-debatten, att det blir överdrifter på båda hållen.

  Tompa, alliansen har tagit in rejält på oppositionen i opinionsundersökningarna under det senaste halvåret. Trots FRA och trots IPRED. Så dåligt ställda frågor går inte att svara seriöst på.

  Mats, det är helt rätt att domstolarna bestämmer praxis, men det är inget unikt med den här lagstiftningen. Domstolarna styrs av förarbeten men det finns alltid ett relativt stort utrymme för prejudikatsbildning. Den oro som finns för hur lagen kommer att utnyttjas gör att vi från första början har en pågående utvärdering.

  Avstängning av Internet var definitivt något att oroa sig för. Det låg som förslag i Renforsutredningen och Frankrike har som ordförandeland i EU drivit den frågan. Nu har vi tack vare kompromissen i mars en tydlig alliansöverenskommelse att vi är emot avstängning.

  Nils2, att det inte skulle finnas en miniminivå av rättssäkerhet i IPRED är en av alla dessa överdrifter. Det är domstol som avgör när abonnentuppgifter ska lämnas ut. Men om man inte ens tror att landets domstolar står för rättssäkerhet så vet jag inte hur det ska gå till.

  Jörgen, eftersom det finns fängelse i straffskalan så hade polisen visst kunnat göra husrannsakan direkt. Därför faller hela ditt resonemang. Det är vanligt att immaterialrättsliga intrång tas om hand i civilrättsliga skadeståndsprocesser istället för att göra polisanmälan och få en brottsutredning som defintivt kan dra ut på tiden. Vad jag förstod av Ny Teknik så var fogdens domstolstillstånd väldigt brett.

  Perty, vad gäller avfallsdirektivet så har det kanske inte gått genom i EU (så uppfattar jag det som du skriver) och då är inte medlemsländerna skyldiga att genomföra det heller. Vad gäller försöka, försöka, försöka så håller jag med dig, uppfostrar mina barn på det sättet också. Vem är Beas mediajurist?

  André, tack själv. Men jag tycker inte att det är någon som försökt dölja anledningen till månaden. I propositionen sid 169 står det: “För att denna information inte ska ge den aktuella abonnenten en möjlighet att undanröja eventuell bevisning, bör underrättelsen skickas tidigast en månad och senast tre månader efter att uppgifterna lämnades ut.” Jag hittar inte lagrådsremissen just nu men jag är alldeles övertygad om att det fanns samma formulering där och i remissrundan.

  Erik, jag är givetvis fullt medveten om att med den vanligaste fildelningstekniken så sker upp- och nerladdning samtidigt. Ang. 2,2 miljoner IP-adresser per vecka så används den statistiken ofta för att påstå att det finns 2,2 miljoner personer som fildelar varje vecka. Så är det ju inte, samma person kan ha många IP-adresser samma vecka. Men hur som helst, det är en mycket vanlig företeelse minst sagt. Det är också en av anledningarna att vi i Centerpartiet driver att upphovsrätten totalt sett måste ses över, helt enkelt moderniseras till den idag rådande verkligheten.

  Ang. “spärra människors bankkonton” är den länk som du hänvisar till helt felaktig. Påståendet “Upphovsmännen kan spärra dina konton utan att du vet ett dyft” är totalt fel. Det som åsyftas är kvarstadsreglerna. De finns redan idag och det blir ingen skillnad. Domstol kan besluta om kvarstad (om de ställda kraven är uppfyllda) idag och så förblir det. Ingen remissinstans hade invändningar mot detta förslag. Ang. “privat husrannsakan” så läs mitt andra inlägg om märklig artikel i SvD. Vem är justitieministerns jurist från branschen?

 15. Henrik says:

  Erik, jag är givetvis fullt medveten om att med den vanligaste fildelningstekniken så sker upp- och nerladdning samtidigt. Ang. 2,2 miljoner IP-adresser per vecka så används den statistiken ofta för att påstå att det finns 2,2 miljoner personer som fildelar varje vecka. Så är det ju inte, samma person kan ha många IP-adresser samma vecka.

  Du försöker härleda att det skulle finnas färre än 2.2 miljoner piratkopierare i Sverige. Det är istället precis tvärtom: en enda pirat-adress delas av flera piratkopierande hushållsmedlemmar.

  Men hur som helst, det är en mycket vanlig företeelse minst sagt. Det är också en av anledningarna att vi i Centerpartiet driver att upphovsrätten totalt sett måste ses över, helt enkelt moderniseras till den idag rådande verkligheten.

  Exempel på modernisering är vissa företag som har lyckats anpassa sig: Apple med iTunes, eller Blizzard som började tjäna sina pengar på tjänster (WoW, Battle.net) iställlet för CD-media.
  IPRED däremot, är raka motsatsen till en sådan modernisering eftersom den gynnar de företag som inte är intresserade av att följa med utvecklingen.

  Piratkopiering på nätet har funnits i stor skala under femton år och det finns ingen som helst möjlighet att stoppa det längre. Min 70-åriga mamma sitter hemma och laddar ned sina favoriter med Elvis och Björn Skifs. Det är rätt svårt att hålla sig för skratt när Beatrice Ask sedan står i TV och säger att “vi vuxna” ska “få ordning på det här” som om alltihop var ett helt nytt fenomen som endast rörde Sveriges 12-åringar!

 16. Nils2 says:

  Tack för svaret!

  “Men om man inte ens tror att landets domstolar står för rättssäkerhet så vet jag inte hur det ska gå till.”

  Du är inne på juridisk rättvisa. Den står våra domstolar för. Juridisk rättvisa inte synonymt med rättssäkerhet.

  Apropå avloppsdirektivet finns en DN-artikel
  här (“Tvisten mellan Sverige och EU-kommissionen har pågått i flera år och handlar om kravet på kväverening som finns i EU:s avloppsdirektiv från början av 1990-talet…”).

 17. Tor says:

  Det är domstol som avgör när abonnentuppgifter ska lämnas ut. Men om man inte ens tror att landets domstolar står för rättssäkerhet så vet jag inte hur det ska gå till.

  Håller du med om att prövningen bygger på att domstolen i princip måste lita blint på de uppgifter som kommer in från en part i målet?
  Håller du med om att den vars integritet kränks varken själv eller via ombud kan bestrida utlämningen?
  Finns det någon pålitligare form av bevisning än skärmdumpar eller motsvarande information i textform? (ge exempel)
  Vid ungefär hur stora skadeståndsbelopp bedömer du att det kan bli aktuellt med intrångsundersökning?

  Ang. trafikdatalagringen så har jag uttalat mig nu i höst om vilken lagringstid som det bör bli (lägsta, sex månader)

  Det hade jag missat. Jag tycker att hela lagringsdirektivet är barockt, men det är bra att du jobbar på att minimera lagringstiden.

 18. Malte Lewan says:

  Jag ser en klar poäng i Jespers första inlägg här ovan. Det finns massor av frågor som man ska kompromissa om i en borgerlig regering. Den här frågan är inte en av dem.

 19. Perty says:

  @Nils2
  Tack för länken, pga att jag hade för mig att det var avfallsdirektivet så gick jag bet på mina Googlingar.

  Kanske nån har koll på vad Beatrice Ask medarbetare hette som jobbat som jurist för nån stor mediafirma också. (Jag måste bli bättre på att samla på mig mina källor om jag ska kunna använda dem 🙁

 20. site admin says:

  Sitter på Arlanda (planet sönder…) och kommenterar på mobilen. Kan inte svara på allt nu, men vad gäller intrångsundersökning så kommer det inte att bli några hos privatpersoner. I förarbetena står något i stil med att hemfriden ska respekteras. Sker näringsverksamhet i hemmet kan det vara skillnad.

 21. RR says:

  Avskaffa riksdagen.

  Efter man har tillsatt en ny regering kan man upplösa riksdagen.

  Eftersom det verkar som att riksdagsmännen har givit hela sin mandat till regeringen.

  Varför ska vi ha riksdagsmän som sviker sina principer och sina väljare?

  Varför ska vi ha en samling högavlönade personer som trycker på en ja eller nej knapp på kommando
  av regeringen?

 22. RR says:

  Carl Bildt: ” Sverige ska stå i främsta ledet för att slå vakt om informationsfriheten”

  Sarkastiskt?
  Taskig humor?
  Vet inte vad som händer i Sverige?

 23. Perty says:

  En länk från Wikileaks.org hur det fungerar i England, detta är alltså det som inte kommer hända i Sverige:

  http://www.wikileaks.org/wiki/UK_piracy_extortion_demand_based_on_evidence_from_DigiProtect_GmbH%2C_18_Nov_2008

  —8<—
  A full, although low-quality, scan of the letters sent out by UK law firm Davenport Lyons accusing the recipient of “making available” copyright material via peer-to-peer file sharing networks based on evidence from German company DigiProtect GmbH. The letters seek payments of EUR 500+ under threat of legal action.

  As far as I can tell, the letters have never been published in full – indeed, contain a warning against doing so “on websites or internet fora” in order to prevent those accused from collaborating on a defence.
  The audience is anyone accused of piracy based on flimsy evidence and flawed collection methods
  —8<—

 24. site admin says:

  RR, du har nog missuppfattat hur det fungerar. Riksdagen utser statsminister. Av naturliga skäl blir det då majoriteten i riksdagen som utser sin statsministerkandidat. Sedan utser statsministern övriga regeringen, men i en koalition så är det givetvis klart redan i förväg vilka som ska bli ministrar.

  Det skulle vara oerhört illa om regeringen sedan inte har någon kontakt med riksdagen innan propositionerna läggs. Självklart har allianspartiernas fyra riksdagsgrupper sagt ja redan innan propositionen hamnar på riksdagens bord (samma sak gällde socialdemokraternas riksdagsgrupp förra mandatperioden). Eftersom de faktiska besluten fattats långt före knapptryckningen så är den mest en formalitet, förutom i vissa exceptionella situationer.

  Men riksdagen är mer än att rösta i kammaren. Riksdagen har en kontrollfunktion, med Konstitutionsutskottet med sina alldeles speciella befogenheter. Riksdagen har också en opposition som givetvis inte har varit inblandade i beslutsprocessen före propositionen läggs. Oppositionen ska ha sin möjlighet att lägga motförslag, skapa opinion och reservera sig mot besluten. Men det kanske allra viktigaste är att riksdagens handläggning ger offentlighet till de politiska frågorna som ska beslutas, därför finns t.ex. den något omständiga ordningen med bordläggningsplenum.

 25. RR says:

  >RR, du har nog missuppfattat hur det fungerar. >Riksdagen utser statsminister. Av naturliga skäl blir >det då majoriteten i riksdagen som utser sin….

  Jag vet nog hur det fungerar.

  Jag var sarkastisk, som Carl Bildt.

  Men om det fungerar så bra hur kommer det sig då att ni inför en sådan vidrig “lag” som IPRED?

 26. MW says:

  Först: Jag är imponerad över din förmåga att sakligt diskutera de här sakerna öppet! Jag erkänner villigt att lagen känns frustrerande för mig, men efter att ha läst vissa av tydliggörandena ovan, så känns det helt klart som att vissa delar av det beror på att det är svårt att få raka svar i en debatt som inte är särdeles objektiv.

  IPRED gör mig besviken. Frustrerad. Uppgiven. Inte för att man försöker komma till rätta med fildelningsproblematiken som vissa företag och branscher hävdar är ett stort problem, utan först och främst för att jag upplever att det saknas relevanta bemötanden av saklig kritik mot förslaget.

  Först och främst: Skillnaden på upp- och nerladdning tyder för mig på en total brist på förståelse för fildelningen som fenomen. Trots att du själv säger att du är medveten om att det oftast sker samtidigt, hur kan man då ställa upp på och lägga ett förslag där det finns distinktioner som inte är relevanta? Om uppladdning är värre än nerladdning, men båda sker samtidigt, känns det minst sagt vilseledande att formulera en skillnad mellan de två.

  Sedan: Att diskutera storskalig upp- och nerladdning utan att ha några tydliga definitioner är märkligt och svårt att förstå sig på. Är det antalet bytes som räknas? Antalet filer? Antalet verk? Vad är storskaligt? Räknas en person som laddar ner (eller upp, eftersom det tydligen betraktas som en skillnad) en film om året som storskaligt? Kanske inte? Vad händer efter 5 år? 10? 15? Det kanske finns en preskriptionstid, men hur lång är den i sådana fall?

  Slutligen: Det finns många som påstår sig förlora pengar på fildelningen. Men vilka pengar förloras på att jag skulle tanka ner en TV-serie som inte sänds i Sverige? Eller en japansk hitlåt som inte finns att få tag på i Sverige, på grund av att skivbolagen inte kan låta lagliga alternativ som iTunes och liknande tjänster att sälja alla låtar på alla marknader? Visst, företagen förlorar pengar på att ingen köper tjänsterna.

  Politiker borde se på den utspridda fildelningen som ett utslag för att de tjänster som finns idag inte duger. Precis som biljättarna i USA avkrävs förändring för att få sina hjälppaket, bör svenska politiker kräva nya tjänster som tillgodoser allmänhetens behov i utbyte mot den här typen av åtgärder. Om skivbolagen är i kris och behöver hjälp från staten, bör i synnerhet en högerstat se till vad de kan göra för att öka medborgarnas valfrihet och avkräva förändringar i en förlegad affärsmodell.

 27. Pingback: Blogginl?ggen » Är polishacking också något vi måste införa när nu EU säger det? : Bloggen Bent

 28. Pingback: Jag dagtingar inte med mina principer, Hanna | Bloggen Bent

Leave a Reply

Your email address will not be published.