Identitetskris för kristdemokraterna

Självklart tycker jag att det är bra att kristdemokraterna nu inser att sänkt bensinskatt inte är något lämpligt löfte till svenska folket om man samtidigt vill göra någonting åt klimathotet. I förra valrörelsen var det inte alldeles enkelt att förklara Centerpartiets miljöpolitik och samtidigt få motfrågor om hur vi skulle samarbeta med Kd som ville sänka bensinskatten. Nu vet vi att Kd fick släppa sitt vallöfte i förhandlingarna inom alliansen och idag har Kd själva valt att göra 180 grader i frågan. Vid Kd:s riksting i Norrköping antogs ett nytt miljöprogram (som verkar ganska bra, i stora drag likt vår egen politik) och Anders Wijkman fick genom kravet på höjd koldioxidskatt på fossila drivmedel.

Även om jag välkomnar kristdemokraternas omsvängning så blir jag orolig för deras strategi eller rättare sagt brist på strategi. Ska ett parti göra en total omsvängning i en fråga så måste det läggas upp i flera steg. Det vanligaste de senaste åren är en öppen process där partiet först gör klart att man är beredd att ompröva sina egna tidigare förslag. Därefter kommer delförslag för att visa vilken inriktning partiet är på väg mot och sedan kommer de konkreta förslagen ett efter ett så att media skildrar en förnyelse av partiet snarare än svek mot tidigare löften.

Kristdemokraterna kan knappast ha underskattat hur viktigt löftet om bensinskattesänkning var för deras valframgångar på landsbygden i förra valet (tillsammans med fastighetsskatten). Därför är det ännu mer förvånande att de nu inte har styrt upp hur nyheten om höjd bensinskatt förmedlas. Jag tror att många lokala kristdemokrater och sympatisörer på landsbygden känner att detta är ett svek snarare än ett klokt beslut för miljön och Göran Hägglund får skylla sig själv. Han borde ha haft ett tydligt budskap om hur boende och företagande på landsbygden ska underlättas när bensinpriserna går upp. Nu blev det snarast en nödlösning att skriva in under sittande ting att “utformningen av skattehöjningar inte får motverka boende och företagande på landsbygden”. Det inger inte förtroende utan tyder snarast på en identitetskris för partiet. De söker efter sin plats i det politiska landskapet och satsar på fel hästar. Att bli det borgerliga miljöalternativet kommer de inte att lyckas med. Det är redan Centerpartiet.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

32 Responses to Identitetskris för kristdemokraterna

 1. Sophia says:

  Sista stycket i din text skulle mycket lätt kunna omformuleras till att vara centerpartiet och integriteten…

 2. Audi A3 Sportback 2.0T Quattro says:

  Inte för att jag vill vara sådan (ta förresten en titt på min signatur) – men vad spelar politiskt spel kring bensinskatten för roll när regeringen redan avskaffat vår integritet, brevhemlighet, meddelarskydd – och de fakto vår demokrati?

 3. site admin says:

  Så då har alltså väldigt få länder i Europa demokrati då… Det får vara någon gräns på vilka överdrifter som är okej angående signalspaningen. Framförallt är inte Storbritannien och Tyskland demokratier eftersom de redan har en mer omfattande signalspaning än vad Sverige kommer att ha med den nya lagen.

 4. Audi A3 Sportback 2.0T Quattro says:

  Då blir motfrågan – tycker du att FRA-lagen hör hemma i en demokrati?

 5. site admin says:

  Sverige har haft signalspaning i årtionden, för bara drygt tio år sedan gick nästan all trafik i etern och kunde avlyssnas. Var vi inte en demokrati då? Då fanns det inte ens regler som förbjöd FRA att avlyssna inhemsk trafik i etern.

  Jag har sagt det förut och jag kan säga det igen, jag har tagit ställning för att signalspaning i kabel behövs. Lagen kunde säkert ha utformats bättre (jag har t.ex. läst Patrik Fältströms kritik som gör mig bekymrad), även om den blev bättre tack vare Fredrick och Annies arbete, men så som den nu är beslutad bryter inte mot svensk grundlag och gör inte att Sverige inte skulle vara en demokrati.

 6. Nan says:

  Såvitt jag vet är det inget land som till 100% uppfyller kriterierna för demokrati, om man drar det till sin spets. Så ej heller Sverige. Om det är tillräckligt bra är och förblir en bedömningsfråga.

  Jag måste dessutom säga att hänvisa till att en, av politiker beslutad, lag är legitim för att den följer en grundlag, beslutad av samma politiker, verkar ha ett uppenbart logiskt hål.

  I vilket annat EU-land har operatörerna lagstiftad skyldighet att koppla in myndigheterna i sina privata nät? Sanningshalten i påståendet att Storbritannien och Tyskland har mer omfattande signalspaning än Sverige beror definitivt på vad man lägger i ordet “omfattande”. Såvitt jag vet har de inte haft någon omfattande avlyssning av de inhemska mobilnäten.

 7. Svamp says:

  “Sverige har haft signalspaning i årtionden, för bara drygt tio år sedan gick nästan all trafik i etern och kunde avlyssnas. Var vi inte en demokrati då?”

  Missvisande. Ursprungligen var FRA syftat åt att spana på ryssen. Sedan dess flyttade telefontrafik ut i etern och gav FRA någonting att titta på som dom inte har att göra med. Sen har vi Internet-kommunikation, som går i kabel och är av en helt annan magnitud. Idag skickar vi privata brev elektroniskt, vi utför bankärenden, vi läser tidningar och annan information, vi kommunicerar och gör allt annat möjligt. Någon som tappar in i flödet kan komma åt väldigt privat information och forma oerhört detaljerade bilder av folk. Och så försvinner garantierna för meddelarskyddet.

  På bara tio år har det skett enorma förändringar. Allt det ovannämnda har flyttat ut i “kabel” från att för det mesta ha skett “i verkligheten”. Det här är information som ingen myndighet ska kunna tappa in i. Det uppfyller inte proportionalitetsprincipen att ge FRA befogenheter att tappa in i människors privata kommunikation.

  “Då fanns det inte ens regler som förbjöd FRA att avlyssna inhemsk trafik i etern.”

  Men det kräver positivt lagstöd, något FRA inte har. Således har FRA brutit mot grundlagen och europakonventionen, per Anders Wik själv.

 8. site admin says:

  FRA får inte heller rätt att avlyssna inhemsk trafik, varken sådan som går enbart inom landet eller sådan som tar en omväg via annat land. FRA varken har som uppgift eller får “forma oerhört detaljerade bilder av folk” eller bryta mot meddelarskyddet.

  Nan, har du något annat förslag på hur lag och grundlag ska stiftas om det inte är parlamentsledamöter som är valda i öppna, demokratiska val som ska göra det? Jag skulle gärna se en “supergrundlag” av tysk modell, dvs vissa grundlagar som överhuvudtaget inte kan ändras. Kombinerat med en författningsdomstol.

 9. Svamp says:

  FRA både får och kan, det enda pappret säger är att dom inte “ska”.

  Vilken trafik som är inhemsk vet man inte förrän den har analyserats. Intrånget sker redan när FRA får rätten att göra den analysen. Intrånget sker redan när FRA får kablarna dragna till sig. Något även lagrådet konstaterade.

  Enda “garantin” meddelarskyddet får är “råkar vi läsa nåt så tar vi och glömmer det omedelbums!” Ett rent hån. Hur kan du känna dig säker över förtrolig kommunikation när en statlig avlyssningsmyndighet har rätten att analysera den?

  Nu kommer jag inte ihåg exakta formuleringarna, men information får härledas till enstaka personer om det är av “synnerlig vikt”. Allt som FRA gör är av synnerlig vikt får man anta. Även deras “metodutveckling” har väl utrymme för att kartlägga personer.

  För övrigt har FRA redan misskött sig. Du kanske skulle ta en titt på det läckta interna dokumentet: http://svt.se/content/1/c8/01/17/51/52/FRAny.pdf

 10. Audi A3 Sportback 2.0T Quattro says:

  “FRA får inte heller rätt att avlyssna inhemsk trafik, varken sådan som går enbart inom landet eller sådan som tar en omväg via annat land. FRA varken har som uppgift eller får “forma oerhört detaljerade bilder av folk” eller bryta mot meddelarskyddet.”

  Nog måste Linander vara mer insatt än såhär?

  All trafik kommer att avlyssnas av FRA. Att de som lovar glömma bort eller slänga lite gör inte direkt ingreppet mindre.

 11. site admin says:

  All trafik kommer definitivt inte att avlyssnas av FRA. Det är inte och kommer aldrig att bli så att all trafik “scannas av” för att man ska se om man kan hitta något av intresse. Signalspaningen sker i trafik som går över gränsen, det är en första begränsning, signalspaning får enbart avse utländska förhållanden, det är en andra begränsning, signalspaning görs enligt tidsbegränsade tillstånd för bestämda sökord och inte efter “något som kan vara intressant”, det är en tredje begränsning, osv osv osv.

  Vad ni tycks hänga upp er på och vad många, inklusive journalister, hävdar om signalspaningen är att den tekniska möjligheten att inhämta “allt” skulle vara samma sak som att FRA kommer att inhämta “allt”. Så är det inte. Absolut inte.

  Lagrådet menade att det är ett integritetsintrång redan i den tekniska möjligheten att få tillgång till trafiken och det håller jag med om. Precis på samma sätt som trafikdatalagringen kommer att innebära ett integritetsintrång även om uppgifterna aldrig används eller missbrukas. Detta håller jag med om. Men jag håller också med lagrådet om att signalspaningsförslaget, och speciellt med förbättringarna som Fredrick och Annie fick med, klarar proportionalitetsbedömingen enligt RF 2:12.

  Redan idag kan ett meddelande som är skyddat av meddelarskyddet gå i etern, passera gränsen och därmed fångas in av FRA:s signalspaning. Konstigt att inte journalistförbundet m.fl. kritiserat detta tidigare. Jag tror att det är så enkelt att de aldrig någonsin upplevt något problem med det.

 12. site admin says:

  Vad nu signalspaningen har att göra med kristdemokraterna och bensinskatten.

 13. Nan says:

  Johan, kommentaren syftade i sig inte på problem i grundlagen utan på det faktum att på det sätt den förändras gör att den inte kan tas som intäkt för legitimitet.

  Men det är en skam att Sverige saknar författningsdomstol. Och det är alldeles för enkelt att ändra grundlagen, ja. Supergrundlag låter som en bra idé. Det hade behövts i sådana här tider av terrorhysteri.

  Sedan, i svaret på fråga 5 i FRA:s dokument, länkat ovan, lyder andra och tredje stycket:

  “Vi är mycket angelägna om att kunna använda trafikdata även i framtiden. Med ökad framtida användning av kryptering och med ständigt ökande trafikvolymer ökar också trafikbearbetningens styrkor i förhållande till den klassiska icke-militära innehållsbearbetningen.

  I framtiden räknar vi även med att sökningar i våra trafikbearbetningssystem för ickemilitär trafik kommer att kräva att användaren skriver in en motivering till varför frågan ställs. Dessa frågor med tillhörande motiveringar kan sedan följas upp i efterhand, till exempel av FUN. Någon okontrollerad sökning i tillgängliga data blir det således inte frågan om.”

  Visst kan man låta bli att kalla detta för att söka i lagrat data, eftersom det är metadata, men det gör enligt min åsikt inte saken ett dugg bättre. Det är exakt sådana här saker som leder till lösa anklagelser mot folk för terroism, åtminstone när man släpper lös Department of Homeland Security på datat.

  Det två stora saker som jag hänger upp mig på, och kommer att fortsätta hänga upp mig på, är att man dels bygger en infrastruktur för avlyssning i kabel, dels att man tillåter att informationen får användas utanför den militära sfären.

  Sen får vi hoppas att svenska myndigheter inte frestas göra som FBI: SvD: Den här killen vet något, bugga hans telefon

 14. Audi A3 Sportback 2.0T Quattro says:

  “All trafik kommer definitivt inte att avlyssnas av FRA.”

  JO! Det kommer den, för att avgöra om den innehåller något intressant.

  Jag som civilingenjör i Datateknik, och många med mig som är väldigt insatta i hur kommunikationsprotokollen på internet fungerar, har gång på gång förklarat att all trafik kommer att avlyssnas.

  Nu får gärna Du Linander förklara hur den _inte_ kommer att göra det, eftersom du ihärdar?

 15. Nan says:

  Ytterligare ett offer för FRA-lagen: di.se: FRA-lagen tvingar Momail flytta utomlands

 16. Nan says:

  … länken blev fel, här är förhoppningsvis en fungerande länk: di.se: FRA-lagen tvingar Momail flytta utomlands

 17. site admin says:

  Nan, angående Svd-artikeln som du länkar till så är det en ordentligt stor skillnad mellan Sverige och USA hur underrättelseverksamheten kontrolleras i förväg och granskas i efterhand. Speciellt med den nya lagen som verkligen förbättrar kontrollen.

  När det gäller DI-artikeln så låter det som att inga andra länder har signalspaning och det därför skulle bli bättre av att ha verksamheten i andra länder. Det stämmer inte, och om bara några år ytterligare så är det fler länder som kommer att ha infört samma sorts lagar som vår. Bl.a. i våra nordiska grannländer så finns det samma inriktning i lagstiftningsarbetet. Men visst, den svenska heta debatten kommer säkert att göra att flera länder funderar ett varv till, och det är såklart inte fel. En skillnad är också att vi i Sverige har en öppen debatt och tydligt lagreglerar hur underrättelseverksamheten ska gå till.

  Audi, vi kan börja med den inhemska trafik som inte passerar någon gräns. Kommer den att avlyssnas?

 18. Nan says:

  > Nan, angående Svd-artikeln som du länkar till så är det en ordentligt stor
  > skillnad mellan Sverige och USA hur underrättelseverksamheten kontrolleras
  > i förväg och granskas i efterhand. Speciellt med den nya lagen som
  > verkligen förbättrar kontrollen.

  I teorin har du säkert rätt. I praktiken tvivlar jag att skillnaden blir så stor, eftersom i grunden samma system som FBI:s används. Om du tittar i FRA:s interna papper ovan är det ju glasklart att FRA har intentionen att söka i lagrat metadata precis som FBI, och att de tycker att lagen tillåter detta.

  Läs även deras kommentarer om effektiviteten i FUN:s övervakning.

 19. site admin says:

  Men nu blir det mer än FUN som ska kontrollera. Förhandskontroll och efterhandsgranskning delas upp på två myndigheter, Datainspektionen ska granska och en parlamentarisk grupp ska granska.

 20. Nan says:

  Visst finns möjligheten att just denna tillsynsverksamhet skulle fungera ordentligt. Men om du tittar på andra tillsynsverksamheter som inte har ekonomiska incitament så är oddsen inte bra.

  1*övervakning fungerade inte, att 3*övervakning gör det känns inte självklart. (Men visst är det en förbättring att DI blir inblandade.)

  Som internet fungerar kommer alltid en del av den inhemska trafiken att passera över gränsen, men vilken del förändras hela tiden, även så att i ett långt mail kan vissa delar av mailet passera gränsen och andra inte. Undantaget om trafiken ligger helt inom en bredbandsleverantörs eget nät, och denna operatör bara har svenska resurser (vilket inte är normalfallet). Jag skulle säga att FRA antagligen kan fånga 90 till 99% av alla mailrelationer (dvs fånga det för FRA intressanta metadata) genom att lyssna på gränsöverskridande mail.

  Jag vet att det finns andra länder som gör det, ja. Skillnaden är att de som gör det inom EU för icke-militärt bruk med största sannolikhet gör det olagligt. Det är dock till stor del ointressant, dels eftersom Momail inte lagligen kan driva servrar i Sverige för sina finska kunder, dels eftersom huruvida stora delar av resten av världen (också) har terrorhysteri gör inte att det är rätt. Jag skulle också säga att det absolut inte är vettigt att i dagens politiska läge hysta in mera pengar på FRA för att de ska övervaka mera, dels för att behovet inte ökat, dels för att metoden inte alls är effektiv. Det måste rimligen vara oerhört mycket effektivare att lägga dessa pengar på Säpo eller den vanliga polisen om man vill reducera svenskars risk för ond bråd död. Därmed inte sagt att all signalspaning är ineffektiv, men det är inte nödvändigtvis bäst att leta under gatlyktan…

  En intressant slutsats av hela debatten är att svenskar rent allmänt inte lider av utbredd terrorhysteri; Sifon tyder på att minst hälften av svenskarna faktiskt är mer oroade över statens makt än terrorister, detta trots de senste veckornas tjat om terrorister. Svenskarna verkar inte vilja att Sverige invaderas av DHS hejdukar, helt enkelt. Detta bör speciellt liberala politiker ta till sig (gratistips 🙂 ).

 21. “Signalspaningen sker i trafik som går över gränsen, det är en första begränsning, signalspaning får enbart avse utländska förhållanden”. Här i Öresundsregionen innebär det att signalspaning sker i trafik tvärs igenom vår egen region. Alltså så fort Anna ska be Søren att han ska köpa med en liter mjölk på vägen hem. Därför gick jag med i Centeruppropet igår. Ännu en lag påhittad i nationalstatens centrum av folk som inte tror funktionella gränsregioner ens existerar.

 22. site admin says:

  Malte, FRA är fullständigt ointresserade av mjölken, ett sådant mail kommer aldrig att läsas av någon. Jag hörde igår att ca ett av tio miljoner mail kommer att nå ett mänskligt öga. Övriga 9 999 999 kommer att filtreras (visst i sig en viss integritetskränkning, men inte i närheten av när mailet faktiskt läses) och när de kommit genom filtret så kan de aldrig återhämtas för att läsas.

  För övrigt har även Danmark signalspaning.

 23. Malte Lewan says:

  Hej igen! Min första poäng är väl kanske att de begränsningar du nämner mer än en gång inte är några begränsningar för något alls i en gränsregion eftersom kommunikation över gränsen tillhör mångas vardag.

  Sedan, även om ett mail om mjölk är för trivialt för att intressera någon så är ju själva poängen med FRA att de ska utgöra en del i ett underlag för att granska kommunikation. Jag funderar också på vad som händer om Søren skriver “Föresten frågade de på jobbet om jag skulle gå med i Al-qaida, nu med mitt nya Osama-skägg. Ha ha!”. Jag antar att varken du eller jag vet på vilket sätt FRA:s filter tekniskt och praktiskt sett kommer att fungera, men jag tror att alla är ense om att även triviala mail kommer att fastna ibland.

  Det tillhör varje sökningsfilters natur att man då och då fångar upp sådant som man från början inte letade efter. Och då måste man sedan på något sätt inhämta dess innehåll för att eventuellt och i bästa fall kunna radera det. (Som bloggaren Johanna Nylander sa igår: “inget övervakningssystem har någonsin varit fritt från missbruk”.)

  Mitt exempel var det oskyldigaste jag kunde komma på. Jag skulle ju kunna försöka hitta exempel på annan alldaglig Öresundskommunikation som mer skulle kunna ligga FRA i smaken t ex genom sin avsändare, men som ändå egentligen inte på något sätt egentligen förtjänar att granskas av någon myndighet. Om det gått över en gräns (i Norden eller EU) eller inte borde inte vara en faktor i detta.

 24. Malte Lewan says:

  Förresten, beträffande att Danmark har signalspaning. Jag googlar nu på det, men hittar mest generella uppgifter – inget om att de skulle ha ett motsvarande system till FRA där all kommunikation går igenom en sökfilter. Tidigare i debatten har vi fått höra att Sverige skulle vara ensam om detta.

  Om den danska signalspaningen inte är systematisk utan sker mot viss utvald kommunikation vid särskilda hot, så är jag inte emot den. Det är stor skillnad i tillvägagångssätt, som jag ser det. Men finns det mer – något så när kortfattad – information, så läser jag gärna den.

  Vad nu signalspaningen har att göra med kristdemokraterna och bensinskatten, ja. 🙂

 25. Nan says:

  > Jag hörde igår att ca ett av tio miljoner mail kommer att nå ett mänskligt öga.

  Det kan vara så, men poänglöst: FRA: Mönsterigenkänning till vardags. Personer som journalisten Lawrence Wright kommer att se ut som blinkfyrar hos FRA.

 26. site admin says:

  Malte, det finns givetvis många fler begränsningar än de jag nämnde. Den största begränsningen av alla är att det endast får användas sökord som fått godkännande i en domstolsliknande nämnd (ordinarie domare som ordförande och vice ordförande). Skulle alla mail som innehåller ord som al-qaida, terrorism, bomb eller Bin Laden fastna i FRA:s filter så hade det blivit alldeles omöjligt att hitta något intressant. FRA har bättre metoder än så. Men visst kommer ointressanta meddelande att fastna ibland, dessa ska raderas och det gäller till och med om det handlar om ett grovt brott som inte har med den aktuella signalspaningen att göra.

  Jag har inte kunskap om FRA:s metoder i detalj, men jag har varit där och fått en något djupare insikt i deras arbetssätt.

  Så länge vi har nationalstater så kommer den inhemska försvarsunderrättelsetjänsten att handla om utländska förhållanden inklusive våra grannländer. Men, det är inte därifrån yttre hot kommer i första hand utan tvärtom har vi ett samarbete om underrättelser. Om något om terrorhot mot Danmark upptäcks av FRA så delas denna information med Danmark under bestämda former (som hade kunnat vara bättre reglerade ska medges). Danmark är för övrigt ett bra exempel på ett land där ingen för några år sedan trodde att deras land skulle vara utsatt för reella terrorhot. Sedan publicerades Muhammedbilderna och Danmark befinner sig nu under helt andra hot.

  Danmarks signalspaning sker på samma sätt som vår gör hittills, dvs i etern, men enligt det jag fått föredragit så pågår även en process där mot att signalspana i tråd. Tyskland, GB, USA och Australien är länder som redan signalspanar i tråd.

  Nan, mönsterigenkänning ligger säkert nära sanningen. Men jag håller inte med om att det skulle vara poänglöst. Den debatt som pågått handlar om att varenda svensk skulle vara avlyssnad konstant och det är något helt annat än att FRA sysslar med att söka efter tendenser och mönster utan att granska enskilda personer.

 27. !Hola! Jag kommenterar här bara en sak – beträffande tredje styckets första mening: så som jag ser det behövde det inte vara så ens med bibehållna nationalstater som har försvarsunderrättelsetjänster. Det anses inte behövas signalspaning inom Sverige för det som rör svenska förhållanden. Då är det inte självklart att det skulle behövas inom EU för det som rör europeiska förhållanden. Inte om det finns utbyte av underrättelseinformation mellan staterna. (Och det gör det redan och det har jag inget emot.)

  Man kan ställa sig den retoriska frågan hur federalt EU behöver vara för att det inte ska behövas signalspaning inom EU? Svaret blir ju att det finns ingen magisk gräns. Det är beslut som vi tar. Vi lägger nivån. Vi bestämmer gränserna. Det är inget som nödvändigtvis kommer med den historiska staten som företeelse. (Allt det där är ändå omkullkastat inom den världsregion med den underliga entiteten EU som fungerar som traditionell stat på vissa områden, som ett rent mellanstatligt samarbete på andra och många andra lägen in emellan…)

 28. Nan says:

  Johan, nu är vi inne på semantik.

  I praktiken blir varje ung svensk avlyssnad i stort sett varje dag, dock inte hela tiden. Detta enligt lagrådets definition av avlyssnad. Att det inte finns någon som tar hand om informationen (för tillfället, ändamålsglidning någon?) är inte relevant, det faktum att någon jag säger KAN ge mig problem är et relevanta. Visst har jag sannolikt inte skickat det 10-miljonte brevet, men någon har. Att det bara drabbar någon svenska medborgare om dagen spelar ingen roll för den som drabbas.

  Att man informationen sedan inte når ett mänskligt öga, och att ingen bryr sig specifikt om innehållet annat än för något fåtal brev är poänglöst. Jag kan råka illa ut om jag har kontakt med någon som bedöms som skum, vilket har skett för många oskyldiga i USA. Kan du verkligen missa att se parallellerna med McCarthyism?

  Ja, jag vet att man har signalspanat olagligt i tråd i USA. Det pågår rättsprocesser om detta. På senare tid har man fått juridisk möjlighet att spana i tråd, men den är inte alls lika omfattande som FRA-lagen. Republikanerna försöker dock få igenom sin “FRA”-lag…

  Det är också känt att England signalspanat olagligt i kabel: In the case of Liberty and Others v. the United Kingdom

  I Tyskland anses författningen förbjuda den avlyssning FRA tänkt göra, så antingen rör det sig om den vanliga militära spaningen eller så bör den vara olaglig.

  Australien känner jag inte till.

  Men, att andra stater begår övergrepp mot sina medborgare är faktiskt inget försvar för att svenska staten ska göra det. Speciellt med tanke på vår (brist på) hotbild.

 29. Nan says:

  Jag såg ett svar på en fråga i maratonchatten som jag anat legat under ytan ett tag som behöver kommenteras. Nämligen påståendet (Claes Västertegs sista svar): “Avslutningsvis vill jag lyfta fram att ev. spaning som lett till att hot avvärjts inte kan offentliggöras.”

  Jag skulle säga att detta med stor sannolikhet är (baserat på) desinformation. Teoretiskt kan det naturligtvis vara sant, men… Jag har nämligen hört denna typen av påståenden mer än en gång (både offentligt och i ickeoffentliga sammanhang), och det är alltid samma visa (i de fall jag kunnat gräva vidare, vilket oftast är fallet). Anledningen till att de inte offentliggörs är att de inte håller för kritisk granskning. De avvärjda hoten har i alla fall jag lyckats gå till botten med varit falsklarm. Minns ni t.ex. fallet med de 24 som greps i England för att spaning uppdagat att de skulle spränga flygplan över Atlanten? (Ingen klocka som ringde fö, vad skulle poängen vara med att upprepa en blek version av 9/11 istället för att hitta på något nytt?) Det är säkert få som känner till fortsättningen, att allt vart falsklarm… Anledningen till att det blir så här är att de som sysslar med detta vill visa upp resultat, och letar man tillräckligt länge hittar man alltid något. Att det är fel visar sig först senare.

  Rent psykologiskt är också sådana här system säkerhetssänkande. Därför att falskt trygghet sänker garden gentemot de verkliga hoten, och verklig säkerhet hittar man genom att man litar på folk i allmänhet tar ansvar för vilket samhälle de vill leva i. Det verkliga skyddet mot terrorism är när deras närmaste omgivning inte accepterar deras beteende och engagerar sig, dvs samhällsintegration. När medborgarna gör det mer legitimt att motarbeta staten så sjunker säkerheten. FRA-lagen är en (av flera) saker som gör detta.

 30. Svamp says:

  Accepteras inte min kommentar?

 31. site admin says:

  Svamp, vad menar du? Jag har ingen kommentar från dig som jag inte släppt genom.

 32. Nan says:

  Intressant översikt om NSA:s samverkan och vissa delar av FRA:s verksamhet, ger några kritiska pusselbitar om varför USA så gärna vill ha signalspaningen i kabel: Försvarets Radioanstalt – 2003-2004

  Känslan som infinner sig är om kabelspaningen är för att man ska kunna avlyssna vissa objekt för NSA:s räkning på samma sätt som man avlyssnade under McCarthy-eran? (Och med ungefär samma förväntade resultat, det finns klara likheter mellan träffsäkerheten att peka ut kommunister och terrorister…)

Leave a Reply

Your email address will not be published.