Folkpartiet missar behovet av flexibilitet

Folkpartiet har sedan språkkravet för medborgarskap kommit med ett antal förslag för att förbättra integrationen. Förslag som oroväckande ofta inte löser de problem som folkpartisterna tror. Förslag som därför tenderar bli mer populistiska och bygger murar mellan människor, istället för att ge folk större makt och ansvar över sina egna liv. Dagens förslag om att ta bort undantagsmöjligheten i skollagen följer tydligt den folkpartistiska trenden.

Idag finns det i skollagen en möjlighet för skolan att befria elever från annars obligatorisk undervisning:

Skollagen 3:12 “På begäran av en skolpliktig elevs vårdnadshavare skall eleven befrias från skyldighet att delta i annars obligatoriska inslag i verksamheten, om det med hänsyn till särskilda omständigheter inte är rimligt att kräva att eleven deltar.”

Sara Högdin har i en doktorsavhandling visat på hur många som blir befriade på fyra olika skolor och det är bara att hålla med om att det inte är bra om undantagsmöjligheten används i den utsträckning som avhandlingen visar. Folkpartiet drar slutsatsen att invandrarflickor allt för ofta missar viktig undervisning, speciellt idrott och sexualundervisning. En alldeles korrekt slutsats. Men deras lösning riskerar både att missa målet och träffa fel.

I Aktuellt ikväll intervjuades bland andra Rinkebyskolans rektor Börje Ehrstrand. Han har lyckas lösa problemet utan lagstiftningstvång och jag tror oerhört mycket mer på hans samarbete, kunskapsspridning och förståelselinje än på tvång genom lagstiftning. Jag tror tvärtom att problemet kommer att finnas kvar oavsett lagstiftning, då blir det bara skolk istället för befrielse. Det är när skolan och eleven/föräldrarna diskuterar vilka problem som kan finnas och försöker lösa dem gemensamt som det verkliga problemet kan lösas. Folkpartiets lösning riskerar att totalt missa målet.

Lika allvarligt är att ett borttagande av befrielsemöjligheten riskerar att drabba de elever som verkligen behöver bli befriade från viss undervisning. Det är inte enbart muslimska invandrarflickor som blir befriade, det finns även helsvenska pojkar. Ett mig näraliggande exempel är en kompis på gymnasiet. Han hade astma och massor av allergier. Kroniska besvär som gjorde att han i princip aldrig kunde vara med på de idrottslektioner som var utomhus. I början var han inte befriad och den mycket stora frånvaron ledde till konflikter med den oförstående idrottsläraren och det blev en etta i betyget. Han lyckades i trean bli befriad från idrottsundervisningen och slapp därmed en etta i betyget. En etta som givetvis inte hade varit någon höjdare att ha i slutbetyget. Folkpartiets förslag riskerar alltså även att drabba de som verkligen behöver bli befriade från viss undervisning.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to Folkpartiet missar behovet av flexibilitet

  1. JörgenL says:

    Håller med dig. I mitt tycke så är det här bara ytterligare ett utslag av folkpartiets hårdaretagism, fokus på formalia istället för innehåll. Integration uppnår man inte främst genom att stifta lagar och tro att man därmed löst problemet, utan genom att skapa möjligheter för folk att mötas och sätta sig in i varandras tankesätt. När man har en ömsesidig respekt så kan man börja fundera på hur lösningar som fungerar ska se ut. Genom att börja i lagstiftningsänden så kommer de att bara att uppnå att en massa invandrarflickor i ännu högre grad kommer i kläm mellan kraven hemifrån och kraven från skola och samhälle.

    Naturligtvis är det ett problem att de inte får den här undervisningen, men vill man lösa den frågan på ett konstruktivt sätt så ska man inte inbilla sig att lösningen är hårdare lagar, utan en dialog där vi skapar förståelse för varför vi i sverige tycker att det är viktigt att alla, även flickor, får den här kunskapen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.