Kampanj om HIV/AIDS för att öka medvetenheten

Jag har motionerat om det flera gånger och även skrivit om det här på bloggen, nämligen att det behövs en ny HIV/AIDS-kampanj för att öka medvetenheten bland de ungdomar som inte minns eller ens var födda när den förra kampanjen bedrevs som åtminstone påverkade mig mycket. Nu efter Andreas Lundstedts modiga besked om att han är smittad så lägger jag märke till att Lars-Åke “Babsan” Vilhemsson kräver en kampanj: “Det är dags för en statlig skrämselkampanj igen”. Även Mona Sahlin har tydligen förstått att det är ett problem att unga inte längre tror att HIV/AIDS är något som kan drabba dem: “Jag har mött så många unga som tror att aids inte finns längre”.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Kampanj om HIV/AIDS för att öka medvetenheten

  1. Och jag vill, med en dåres envishet, hävda att en landsomfattande sprutkampanj, likt den som våra sydligaste medborgare har åtnjutit med stor framgång, men som framför allt Stockholms sprutnarkomaner har förvägrats, skulle vara betydligt effektivare än att vräka ut en massa miljoner på att skrämma upp våra ungdomar med diverse kampanjer.

    Har ni beslutsfattare över huvud taget några som helst belägg för att det är un-safe sex hos våra ungdomar som har ens en minimal “skuld” till HIV-smitta?

  2. site admin says:

    Jag är också positiv till sprutbyte, därför har vi ändrat lagstiftningen så att alla landsting nu kan välja att starta sprutbyten.

    Det finns undersökningar som visar att ungdomar skyddar sig sämre idag än för t.ex. 10 år sedan. Har nog inte ökat HIV-spridningen, men definitivt klamydiaspridningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.