Neutral äktenskapslag men inte äktenskap

Kyrkostyrelsen har skrivit ett remissvar för Svenska kyrkan på Hans Regners utredning om könsneutral äktenskapslagstiftning. Inte oväntat säger de samma sak som de gjorde i själva utredningen där de ingick i den religiösa referensgruppen. De hade möte samtidigt som vi i den politiska referensgruppen så därför kom det inte som någon överraskning vad de skulle tycka.

I media har Svenska kyrkans yttrande bedömts lite olika. Från t.ex. Sydsvenska Dagbladet som har rubriken: “Kyrkan säger ja till äktenskapslag“, medan t.ex. DN skriver: “Partnerskap ska kunna registreras av Svenska kyrkan“. De båda sätten att beskriva samma nyhet ger helt olika bilder.

Men det viktiga med Svenska kyrkans missas i all media som jag har hunnit läsa. Svenska kyrkans åsikt innebär att ingen, inte heller heterosexuella par, ska kunna ingå äktenskap enligt svensk lagstiftning. I kyrkan vill de kalla det äktenskap, men i lagen kommer inte ordet äktenskap att kunna användas om Svenska kyrkan får som de vill. Det är den logiska följden av att det ska finnas en könsneutral äktenskapslagslagstiftning som alltså reglerar både heterosexuella och homosexuella pars samlevnadsform men att “begreppet äktenskap” ska reserveras “för relationen mellan man och kvinna”.

Nästa fråga blir då om vi som redan ingått äktenskap ska få fortsätta att ha det så, men att nya par ska ingå “giftemål” eller möjligtvis “vigselskap”. Utredare Regner menade att den lösning som Svenska kyrkan förordar inte är hållbar. Det skulle innebära att det under lång tid, mer än 50 år, skulle finnas tre olika sorters samlevnadsformer juridiskt. Vi som ingått äktenskap, de som ingått partnerskap (och faktiskt inte vill välja något nytt “giftemål”) och de som efter lagändringen ingår “giftemål” eller “vigselskap”. Även med utredningsförslaget kommer det att finnas två olika samlevnadsformer eftersom det säkert kommer att finnas de som redan ingått partnerskap som inte vill ingå äktenskap, men det lär röra sig om betydligt mycket färre par.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.