Alliansen ökar antalet poliser kraftigt

Det är inte utan förvåning jag läste Christer Adelsbos debattartikel ”Borgerlig bluff om rättsväsendet” i fredagens tidning. Sanningshalten är så vacklande att ett förtydligande är på sin plats.

Den borgerliga alliansen gick till val på att vi skulle ha 20 000 poliser år 2010. Detta kommer vi att uppfylla. Rikspolisstyrelsens prognos är att det kommer att finnas 20 050 poliser i landet vid 2010 års utgång. För detta krävs det givetvis mer resurser, pengar som alliansregeringen tillför i den omfattning som de nya poliserna kommer ut från polishögskolan. Pengarna behövs självklart i samma takt som de nyutbildade poliserna kan anställas.

Denna satsning på polisen ska jämföras med vad socialdemokraterna lyckades genomföra med stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet förra mandatperioden. Visst skedde det en ökning av antalet poliser, men mycket långsammare, från ca 16 000 till ca 17 000. Med en borgerlig regering ökar vi med nästan 3 000 poliser på fyra år.

Socialdemokraterna tillför visserligen lite pengar till polisen i sin oppositionsbudget det här året, men det är pengar som tas från domstolarna och kriminalvården. Den totala socialdemokratiska satsningen på rättsväsendet är exakt noll kronor i deras budget för 2008. Man ska inte heller glömma att socialdemokraternas tidigare samarbetspartner vänsterpartiet minskar anslaget till polisen med 570 mkr i sin alternativbudget för 2008.

När Christer Adelsbo hävdar att socialdemokraterna satsade över fem miljarder kronor på rättsväsendet under förra mandatperioden så glömmer han bort att han då räknar in den pris- och löneomräkning som sker varje år. Med andra ord pengar som inte ger någon ny verksamhet eller kvalitetshöjning, utan pengar som krävs för att bibehålla personalstyrkan och kvaliteten. Som jämförelse kan sägas att enbart polisens pris- och löneomräkning fram till år 2010 kommer att öka deras resurser med en miljard. Låter bra med en ”miljardsatsning”, men de pengarna ger alltså inte en enda ny polis.

Det är också en felräkning i pris- och löneomräkningen som Christer Adelsbo nu hävdar är en besparing på 200 mkr som alliansen genomför på polisen. Detta är pinsamt för Adelsbo eftersom förklaring står klart och tydligt i budgeten, men han väljer istället att föra vidare en missuppfattning som f.d. justitieminister Thomas Bodström också drar till med gång efter annan.

I varje budget så görs det en pris- och löneomräkning för det kommande budgetåret. I budgeten görs också en beräkning av hur pris- och löneomräkningen för år två och tre kommer att bli. Denna är givetvis osäker och är bara en prognos. När budgeten för 2007 skrevs så gjordes det en alldeles för hög beräkning på pris- och löneomräkningen för år 2008, nämligen 200 mkr för hög. När vi nu lägger budgeten för 2008 så tas de felräknade 200 mkr naturligtvis bort eftersom pris- och lönestegringen inte blivit så hög. Detta kallar Adelsbo helt felaktigt för en besparing på polisen.

Det är positivt att socialdemokraterna nu hävdar att de också vill ha ett starkare rättsväsende och fler poliser. Det var synd att de inte visade det när de hade regeringsmakten under tolv år 1994-2006.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

5 Responses to Alliansen ökar antalet poliser kraftigt

 1. Leffe says:

  Personligen tycker jag att både du och Bodström är nästan lika fåniga. (“Nästan” därför att Bodström är fånig i största allmänhet, medan du bara är det ibland…) 😉

  Satsningarna på fler intagna till polisutbildningen gjordes ju redan under (s)-regeringen – den satsningen leder i princip till 20000 poliser till 2010 om det inte händer något allvarligt med antalet poliser som slutar. Det regeringen nu gör är i princip bara att höja anslaget till polisen så att det anpassas till att antalet poliser börjar stiga och därmed kostar verksmheten mer i lön och andra rörliga kostnader (fler poliser behöver fler bilar etc.).

  Men någon egentlig resursförstärkning genomförs väl i ärlighetens namn inte vad gäller den öppna polisen? Eller har jag missuppfattat något viktigt?

 2. site admin says:

  Leffe, detta stämmer inte riktigt. Socialdemokraterna hade börjat se till att äldre poliser fick sluta före pensionsålder eftersom de inte ville tillskjuta så mycket pengar som krävdes för att nyanställa de som kommer ut från polishögskolan. Så med en fortsatt s-regering hade det “hänt något allvarligt” och det hade inte blivit lika många poliser.

  Jag vet inte riktigt vad du menar med att det inte skulle behövas resursförstärkning för den öppna polisen. De allra flesta nyutbildade poliserna ska givetvis till den öppna polisen och då krävs det resurser till det. Om du menar pengar utöver löner och andra rörliga kostnader som följer antalet anställda poliser så kan det nog behövas till exempelvis barnahussatsningar, bättre skydd för hotade vittnen och andra hotade, bättre utrustning, inte minst vad gäller datorer i t.ex. bilarna, speciella satsningar på t.ex. hedersrelaterat våld och sexualbrott, mer vidareutbildning, ja, listan kan göras lång.

 3. Leffe says:

  Jo, visst behövs det pengar – men det ärsmåslantar jämfört med vad som går åt till 3000 ytterligare poliser i tjäsnt. En polis kostar väl bara 6-700 000 i lönekostnader. Där har man minst 2 miljarder i ökade anslag, lägg till det kostnader för personlig utrustning, bilar m.m. så äts mycket av resultatförstärkningarna upp.

  När det gäller pensionsfrågan finns det väl två sidor – den första är den du nämner, att enskilda polismyndigheter försöker få ihop sina resultat, den andra sidan är att det finns många trötta och slitna poliser i åldern 50+ som ofta gör mer skada än nytta i verksamheten. Det behöver inte vara fel att pensionera dessa om det inte finns vettiga arbetsuppgifter.

  Jag blir lite nervös när regeringens mål om 20000 poliser kommer att uppnås med en så liten marginal som 50 poliser. Det är ju inte ens 0,3% i marginal. Men hoppas verkligen att det lyckas!

 4. Micke says:

  Vad händer efter 2010? Hur många nya poliser får vi då… På gatan? Hur många kommer att sluta som polis om ett par år, man upptäcker att polisyrket inte är så glamoröst, eller det är mer lockande att satsa på en karriär inom polisen. Hur många går i pension de kommande åren? Jag tror att summan stannar på en 15000 poliser om fem år. Sen kommer det inte fler poliser från skolorna och vi är tillbaka i 90-talets katastrofala polisbrist.

  Det finns en enhet inom svensk polis som man sällan hör talas om dom de finns för oss alla när katastrofen slår till. Med samma utbildning från norr till söder, och som fungerar, är den enhet inom Rikspolisstyrelsen, och om regeringen godkänner det, kan sättas in med kort varsel och är självförsörjande, med en uthållighet som endast kan mätta sig med Hemvärnet. Toppmodern utrustade och framför allt till skillnad alla andra utanför polisväsendet, har samma skyldigheter och befogenheter som polisen… Särskilda Beredskapspolisen… Sällan hör man talas om dom och de finns för oss alla när katastrofen slår till…
  När får vi ta del av den resursen?

 5. site admin says:

  Hej Micke, som du vet är vi helt överens om att Särskilda Beredskapspolisen skulle kunna användas bättre.

  När det gäller antalet poliser så kommer det att ligga kvar på 20 000 tills riksdagen bestämmer annat. Rikspolisstyrelsen minskar nu antalet utbildningsplatser på polishögskolorna till en sådan nivå att antalet poliser inte ökar längre, men inte heller minskar. Beräkningen bygger på pensionsavgångarna, men också ett något ökat antal som slutar. Om det skulle bli fler som slutar före pensionsålder än beräknat så går det ganska snabbt att öka antalet utbildningsplatser i Solna, Umeå och Växjö. Så någon minskning till 15 000 eller ens 19 000 blir det inte om inte riksdag och regering vill det.

Leave a Reply

Your email address will not be published.