Anders Borg har rätt

Det har blivit en intern alliansdiskussion om försvarsanslag efter finansministern anförande i Almedalen då han sa att försvaret skulle spara 4 miljarder årligen.

Det har inte blivit så stort medialt, förmodligen för att det inte är en strid mellan partierna utan framförallt inom moderaterna mellan ministrarna.

Någon uppgörelse mellan partierna finns inte och det har inte Anders Borg påstått heller. Visst måste frågan beredas nogrannt men i princip håller jag med Anders Borg, det är rimligt att göra ytterligare besparingar på försvaret. Kanske måste det innebära att något vapenslag helt måste bort, men Sverige behöver inte kunna ställa upp i internationella insatser med alla vapenslag.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

10 Responses to Anders Borg har rätt

 1. Nisse Nilsson says:

  Du är alltså helt säker på att Sverige inte kommer att utsättas för något yttre eller inre väpnat hot under de närmaste 20-30 åren och att försvaret enbart behövs för internationella insatser i detta tidsperspektiv? Varför i så fall inte ta steget fullt ut och lägga ner försvaret helt och hållet? En nedläggning av försvaret hade ju blivit en rejäl kassaförstärkning för staten.

  Jag kan ju säga att jag inte delar din uppfattning. Vem kunde förutse det kalla krigets slut? Berlinmurens fall? 11 september? Jag vågar påstå att ingen kan förutse hur världen ser ut om 10 år och att Sverige just därför behöver ett försvar värt namnet som försäkring. Som överste Pellnäs skriver idag i SvD så är det bra naivt att tro att Sverige inte löper risk att utsättas för några väpnade hot i framtiden. Ska vi om en sådan situation uppkommer vara utlämnade till att något mindre naivt land förbarmar sig över att Sverige skall få behålla sin frihet?

 2. Leffe says:

  Jag tycker också att Anders Borg har en poäng, men slutsatsen att man behöver sänka ambitionerna tror jag är felaktig.

  Det finns ett sätt att hitta pengar, kanske mer än 4 miljarder:
  Låt bli att använda försvarsbudgeten för att utveckla och köpa in halvtaskig svensktillverkad materiel för dyra pengar, utrustning som istället går att köpa billigare utomlands. Detta innebär naturligtvis dödsstöten för svensk försvarsindustri, men det kan det väl vara värt?

  Ytterligare en fördel man skulle få genom att köpa in Nato-materiel är fördelarna att kunna samverka i fält och att dela på gemensamma underhållsresurser. Två av de fyra insatser där Sverige idag deltar med militärer görs i Nato:s regi (Afghanistan och Kosovo), en tredje sker i EU:s regi, men enligt ett Nato-koncept om jag förstått rätt (Bosnien). Den fjärde insatsen består av en svensk båt, och är ett undantag från regeln att vi främst deltar med markstridskrafter internationellt.

  Just ja, passa på att gå med i Nato på riktigt också på en gång och få slut på det svenska hyckleriet i Nato-frågan.

  Alltså, ge er på materielinköpen. Det kanske tar lite tid att få loss pengarna (det är långa kontrakt), men det finns stora pengar att hämta där så det kan vara värt att vänta. Och missa inte denna chans att gå med i Nato på riktigt!

  Men detta tror jag såklart inte att ni vågar er på… för det är inte någon valvinnare… 🙂

 3. site admin says:

  Självklart kan jag inte säga att jag är helt säker, det vore ett ovanligt dumt uttalande eftersom jag inte är synsk. Men jag är tämligen övertygad om att risken inte är så stor att det är värt en “försäkringspremie” på 40 miljarder om året, och jag är alldeles övertygad om att Sverige inte ska ha ett nationellt insatsförsvar för att försvara “gränsen”.

  Detta är ju inte heller målet för svenska försvaret längre, utan vi har en inriktning på internationella insatser som alla partier varit med och fattat beslut om. Frågan man måste ställa sig är då hur vi ska kunna få så mycket och högkvalitativ internationell insatsförmåga som möjligt för pengarna. Att Sverige aldrig kommer att ingå självständigt i en internationell insats kan vi nog vara överens om. Därför tycker jag också att det är rimligt att fundera på om vi inte borde specialisera oss på det som vi är duktiga på. Ska vi då ha kvar alla vapenslag?

 4. site admin says:

  Leffe, jag tror inte att Natomedlemskap är rätt väg att gå. Jag ser hellre en utveckling av EU:s insatsförmåga.

  Däremot tror jag du har helt rätt i att det skulle gå att spara mycket pengar på försvarsmaterielsidan.

 5. Leffe says:

  Johan,

  EU:s insatser finns i dagsläget bara i teorin, och det är svårt att tänka sig att man kommer att dubblera Nato. Det är för dyrt och t.ex. britterna är väldigt starkt emot – medan fransmännen kanske är mer sugna…

  På ett eller annat sätt är det Nato som gäller. Vi är med idag och gör insatser, men när besluten fattas får vi bara titta på. Jäkligt dumt, tycker jag. Det finns inget att vinna på att stå utanför Nato. Eller finns det det? Är den något skakiga självbilden av det neutrala Sverige värd det?

  Sedan har försvaret mer uppgifter än de internationella freds- och säkerhetsfrämjande insatserna. Insatsförsvaret är ett försvar av Sverige i första hand. Den stora skilnaden från förr är att vi nu har slutat att låtsas att vi ska försöka stoppa en rysk invation på egen hand. Men försvaret ska fortfarande kunna möta en angripare på land, till sjöss och i luften.

  Men visst, om det är så att försvaret har onödiga resurser, som inte krävs för tänkbara uppgifter inom det tidsperspektiv som man kan planera för – då ska man lägga ned dessa saker. Men jag har svårt att se att det skulle vara ett helt vapenslag.

  Idag har vi tre vapenslag, Armén, Flygvapnet och Marinen. Sannolikt ligger Marinen sämst till av dessa. Men är det rimligt att lägga ned förmågan hos Kustjägarna att operera i kustområden? Är det rimligt att lägga ned den internationellt mycket efterfrågade svenska kompetensen på minröjning till havs? Är det rimligt att lägga ned vår ytstrids- och ubåtsförmåga i en tid då Ryssland rustar sin Östersjöflotta och man diskuterar militär bevakning av gasledningen öster om Gotland?

  Jag tror inte att man ska sikta på ett vapenslag, möjligen kan man ta bort någon eller några enskilda förmågor – men inte hela Marinen. Det vore nog rätt dumt.

 6. Men snälla nån då! Vad i hela Fridens Namn anser värnpliktskramarna att 8% av Sveriges gossar kan ästadkomma när det gäller vårt lands försvar genom att springa omkring i våra skogar och leka pang-pang för ett tiotal miljarder om året?

  Så gott som alla vet ju, att de enda hot mot vårt samhälle som vi måste beakta idag inte är väpnade, militära överfall, utan attacker som bäst stävjas med hjälp av en välutbildad polis (alltså inte vårt värdelösa SÄPO).

  Så varför inte ta konsekvenserna av detta då? I stället för en allmän värnplikt som enbart är löjlig idag, varför inte införa allmän polisplikt? För alla då naturligtvis — såväl pojkar som flickor.

  Med 100.000 värnpliktiga poliser ute på städernas gator, så torde vi se en rejäl sänkning av antalet överfall, våldtäkter med mera. Nästan som att återgå till forna tiders kvarterspoliser.

  Och naturligtvis ingår obligatorisk körkortsutbildning i denna värnplikt, så plötsligt får vi en ny generation av bilförare som kan köra bil.

  Att det blir ett enormt mycket större urval när det gäller att rekrytera polischefer på olika nivåer torde vara uppenbart — de stolpskott vi sett prov på de senaste 30-40 åren torde bli historia, och kanske skulle vi rentav kunna reda ut ett eventuellt, framtida statsministermord om något sådant skulle inträffa…

  Fast allra bäst kanske vore att hela svenska folket framgent fick en helt annan respekt för våra poliser — eftersom de själva sett hur det fungerar inifrån. Särskilt då om det tillgängliga urvalet gör att vi får betydligt bättre poliser över hela linjen.

  Och våra fantastiskt duktiga utbildare inom försvaret (jag vet, jag hade själv förmånen att bli utbildad till plutonsbefäl — en utbildning jag haft enorm användning av såväl privat som i arbetet) bör vi definitivt ta vara på och inte skrota på löpande band, såsom vi gör för närvarande. 🙁

 7. site admin says:

  Björn, vi är faktiskt överens om en sak, och det är att värnplikten gjort sitt i en situation där nästan ingen “pliktas”. Nationell värnplikt känns också förlegad i en interantionell värld där “lojaliteten” till att försvara det land man bor i kanske inte alls är starkare än “lojaliteten” mot det land man ska försvara sig mot. Dessutom är värnplikten meningslös när de som ska rekryteras i första hand ska vara beredda på att göra internationella insatser, det ska och kan ingen tvingas till ändå.

  Sedan kan jag inte låta bli att fundera över vilken information du har som gör att du kan uttala dig om att Säpo är “värdelöst”. Men det är en annan fråga. Att bedöma Säkerhetspolisens förmåga och insatser efter vad media rapporterar om känns något naivt.

  Leffe, det är möjligt att det är att gå för långt att lägga ner ett helt vapenslag. Kanske kan man göra rimliga besparingar genom att ta vissa delar av vapenslagen. Jag vet inte riktigt hur mycket som finns kvar av luftvärn, ubåt osv, men jag tror det är bättre att använda kniven än osthyveln en gång till.

 8. Oscar Sundevall says:

  Som har påpekats, ingen kan förutse framtiden. Att “lägga ned” försvaret (invasionsförsvaret, eller vad som är kvar av det) är en upprepning av försvarsbesluten som klubbades igenom på 20-talet. Det fanns ju inga hot mot Sverige! Kriget var över. Freden rådde.

  Drygt femton år senare satt en betydande andel svenska män beväpnade till tänderna vid gränsen och tittade på när Tyskland erövrade land efter land i ett brinnande Europa.

  Vi måste lära oss av historien. Ryssland har återupplivat sina stormaktsambitioner, och genomför en aldrig tidigare skådad upprustning av sin militär. Parallellt med detta sker en urholkning av den ryska demokratin. I dag klassas landet av Freedom House som en semi-diktatur.

  Att Sverige skulle “försvara” sig genom att skicka trupper till Afghanistan istället för att behålla dom hemma är en naiv tanke. Särskilt i dag med den rådande säkerhetspolitiska situationen i närområdet. Snarare leder den ökade internationaliseringen och (den operativa) sammanblandningen med NATO till att hotet mot Sverige ökar från grupper som med rätta har svårt att se skillnad på vart NATO och “världssamfundet” slutar, och Sverige börjar.

 9. Johan, du duckade för mitt förslag om att införa en polisvärnplikt. Var det för att du tyckte att det var så urbota idiotiskt, så det inte ens behövde kommenteras?

  Vad gäller Säpo, så räcker det väl att titta på vad de åstadkommit under alla dessa år, med alla de miljarder av skattebetalarnas surt förvärvade medel de haft till sitt förfogande? Illegalt registrerade vänstersympatisörer, är det vad vi skall ha Säpo till?

  Kan du nämna en enda västerländsk säkerhetspolis som aldrig någonsin lyckats avslöja en enda spion? De spioner som ertappats i Sverige har alla plockats in tack vare ordningspolisen, om inte jag misstar mig totalt. Däremot vet vi ju alla att Säpo lyckades slarva bort en av våra spioner (jag behöver väl inte dra några detaljer härvidlag för en välutbildad person som dig?).

  Säpo av idag förefaller mest fungera som (uselt fungerande — läs Olof Palme och Anna Lindh) livvakter för er riksdagspolitiker. Är det verkligen vad vi skall ha en nationell säkerhetspolis till? Kanske Securitas kan göra ett bättre jobb därvidlag?

 10. site admin says:

  Välkommen Oscar, tror att det var din första kommentar här.

  Jag kanske är naiv, men jag tror att världen är något mer civiliserad nu än på 20-talet. Att oroa sig för att ryssen ska tåga in i Sverige känns oerhört osannolikt. Sverige behöver ett skydd för att klara samhället vid extrema situationer, men det är knappast ett väpnat försvar. Och om Ryssland nu skulle vilja anfalla Sverige med hela sin militärmakt, vad skulle vi då kunna göra? Vore det inte bättre att undvika väpnade strider för att spara liv?

  Björn, jag skrev att jag är motståndare till värnplikt och det gäller oavset om det är militär värnplikt eller någon annan slags värnplikt.

  När det sedan gäller Säpo så är det tydligt att du gör din bedömning på vad du hört eller sett i media. Och självklart är det svårt för de flesta att ha annan information, men det är ganska naivt att tro att allting som Säpo gör blir offentligt.

  Att använda Olof Palme och Anna Lindh som exempel känns osmakligt. Det var två oerhört tragiska mord som jag önskar vi aldrig mer ska se upprepas. Båda hade vid de aktuella tillfällena valt att inte ha skydd av säkerhetspolisen, så att anklaga säpo för deras död är okunnigt och olämpligt. Idag skulle statsministern inte kunna välja att gå på bio utan livvakter, personskyddet av statsledningen har utvecklats och förbättrats mycket.

  Personskyddet är en del av säpos verksamhet, de andra är kontraspionage, kontraterrorism, säkerhetsskydd och författningsskydd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.