Daily Archives: 6/7/2007

”Som att välja mellan pest och kolera”

Enligt amerikansk lag måste flygbolag som flyger till, från och över amerikanskt territorium förse de amerikanska myndigheterna med passageraruppgifter, enligt ett sk. Passenger Name Record, PNR. Att lämna över dessa uppgifter strider dock mot EU:s integritetsskyddslagstiftning. De flygbolag som, i … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden | 4 Comments

Visst finns det oenigheter inom alliansen

Självklart finns det ett antal frågor där alliansregeringens fyra partier inte tycker likadant. Vi är fyra olika partier och självklart har vi fyra olika partiprogram och fyra olika högsta beslutande organ. Detta kan inte vara någon överraskning. Men i Sverige … Continue reading

Posted in General | 1 Comment