Bra av Stockholmspolisen

Frågan varför sexköpsmisstänkta ska behandlas annorlunda än andra brottsmisstänkta är det nog många som funderat över, så även jag. Vi har också diskuterat det vid något tillfälle informellt politiskt, men det är en fråga på sådan nivå att det inte är vi som politiker som ska bestämma det. Nu har uppenbarligen även Stockholmspolisen kommit fram till att det rimliga är att behandla alla misstänkta lika oavsett vilket brott det gäller. Nu är det slut på särbehandlingen i Stockholm, inga fler brev till arbetsplatsen istället för hemmet på den misstänktes begäran.

Det vanligaste argumentet för särbehandlingen av sexköpsmisstänkta är att det är ett brott med så lågt straffvärde att avslöjandet för frun/sambon skulle vara ett oproportionellt hårt “straff”. Det är ett märkligt resonemang. Skulle det vara “bättre” att vara misstänkt för ringa narkotikabrott, misshandel eller rattonykterhet? Eller är det så att sexköparna inte är “riktiga” brottslingar och därför ska behandlas bättre än andra? Självklart inte. Alla måste ta ansvar för sina handlingar, även inför sin familj och även om det är (anses vara) ett mer skamligt brott. Dessutom handlar det om misstanke. Är man inte skyldig så får man förmoda att frun/sambon accepterar förklaringen, annars kanske inte förhållandet är så bra ändå.

Dessutom finns det ett yrkesperspektiv (vill inte använda ordet klassperspektiv, även om det ligger nära till hands…) på den särbehandling som funnits i Stockholm och som finns kvar i de flesta andra polismyndigheter runt om i landet. Långt ifrån alla kan få post till sitt arbete. Min pappa är snickare på Skanska och jag har svårt att tro att det skulle vara möjligt att skicka ett brev till honom. För många andra skulle ett brev av detta slag väcka så mycket nyfikenhet att det skulle vara värre med ryktesspridningen på jobbet än att brevet gick direkt hem. Med andra ord kan särbehandlingen att skicka förhörskallelse till arbetsplatsen uppfattas som en “tjänst” till de som har “egen arbetsplats” som t.ex. riksdagsledamöter, advokater och egenföretagare där post delas ut frekvent och utan att någon ställer frågor.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

15 Responses to Bra av Stockholmspolisen

 1. Johan Folin says:

  Har du läst Isabella Lunds debattartikel i Expressen idag?

 2. Nan says:

  Visst är det fel att särbehandla misstänkta för ett brott. Men svaret verkar feltänkt. Om man är misstänkt men inte dömd så ska man betraktas som oskyldig och det känns väldigt olämpligt att polisen hänger ut personer som inte är dömda. Om polisen aldrig hade fel i sina misstankar behöver vi ju inga domstolar, men så är inte fallet. Därför borde polisen respektera begäran att skicka kallelse till den adress som den misstänkte begär (naturligtvis med spärrar så att systemet inte kan missbrukas).

  Jag kan tänka mig en hel mängd tillfällen där det finns högst legitima skäl att att inte närstående får reda på polisärenden. Inte minst med hänsyn till att inte försämra närståendes psykiska hälsa.

  När det gäller en (fällande) dom är det en helt annan sak, den är ju dessutom offentlig till skillnad från kallelse till ett förhör.

 3. site admin says:

  Det kommer debattartiklar från sexarbetare med jämna mellanrum där de beskriver sig själva och sina kollegor som lyckliga men missförstådda. De undersökningar som görs visar dock på en annan bild. Jag har en bra rapport på kontoret men inte här hemma och jag hittar inte den på nätet heller. Däremot hittade jag “Verksamhetsberättelse för prostitutionsgruppen i Malmö år 2005” som innehåller intressant information.

  Prostitutionsgruppen arbetar för att hjälpa de prostituterade och alltså inte för att motarbeta prostitution. I sin verksamhetsberättelse beskriver de läget bl.a. så här:

  “Av de 92 kvinnorna är den större delen missbrukare av droger”, “vi vet att 27 kvinnor är bostadslösa” och “en stor del av kvinnorna har varit utsatta för sexuella och/eller emotionella övergrepp i någon
  form”.

  Bilden av “den lyckliga horan” stämmer helt enkelt inte med verkligheten. Visst kan det finnas och finns säkert prostituerade som kan leva helt vanliga liv vid sidan av prostitutionen, som inte har missbruksproblem, som inte har en trasig uppväxt med övergrepp och som inte har eller får psykiska problem, men det är en mycket liten minoritet.

  Nan, du har en poäng i att det kan finnas anledning till att det är olämpligt att skicka kallelsen hem, men min poäng är att samma regler ska gälla oavsett brott.

 4. Johan Folin says:

  Johan: problemet med att använda prostitutionsgruppens underlag för den här typen av jämförelser är att de inte har träffat alla. Tvärtom så har de ju endast träffat de prostituerade som själva anser sig behöva hjälp eller som prostitutionsgruppen sökt upp som verkade behöva hjälp. Att prostitutionsgruppens siffror ser ut som de gör är därmed inte ett dugg förvånande, men de kan inte extrapoleras för att göra utsagor om förhållandena bland prostituerade i stort.

 5. site admin says:

  Men Johan, då är alternativet att säga att vi inte vet någonting. Hade det funnits undersökningar som visar att de prostituerade som prostitutionsgruppen i Malmö och andra som jobbar för att hjälpa prostituerade inte möter är lyckliga, mår bra, inte har missbruksproblem och inga sexuella övergrepp i barndomen, ja då hade vi självklart fått slå samman de båda bilderna och därmed nyanserat synen på prostitution.

  Men nu finns det inga sådana “lyckliga horan-undersökningar”. Därmed får de som hävdar att de undersökningar som finns inte är representativa bevisbördan för att visa det.

  Jag har även tittat en hel del på internationella undersökningar och det är i princip entydigt att minst ett av följande tre problem finns/uppkommer bland de prostituerade: Sexuella övergrepp i barndomen som skadat det egna sexuella beteendet, missbruk eller psykiska problem som följd av prostitutionen. Detta gäller både kvinnor och män som prostituerar sig men kvinnor har oftast större problem än män.

 6. Johan Folin says:

  “Men Johan, då är alternativet att säga att vi inte vet någonting.”
  Exakt.

  “Hade det funnits undersökningar som visar […] då hade vi självklart fått slå samman de båda bilderna och därmed nyanserat synen på prostitution.”
  Det skulle vara intressant att försöka göra en heltäckande undersökning av en grupp som är så stigmatiserade av samhället som prostituerade är. Petra Östergren försökte ge en annan bild genom att intervjua sexsäljare till sin bok, men den avfärdades av moralkonservativa tyckare, just för att den visade att inte alla som säljer sex lever i misär. Sen hur representativ den är är svårt att säga, men att prostitutionsgruppens urvalsgrupp är extremt selektiv råder det inga tvivel om.
  Hur skulle det se ut om man satte sig på bänken utanför systembolaget på mårtenstorget i lund och gjorde en enkät om alkoholvanor, för att sedan presentera resultaten som representativa för alla som handlar på systemet?

 7. site admin says:

  Jämförelsen haltar något. Prostitutionsgruppen har inte gjort något aktivt val av vilka de ska hjälpa utan hjälper de prostituerade som de når, det är dessa som de skriver om i sin rapport.

  Ska man fatta beslut behöver man underlag och just därför var jag med under förra mandatperioden att rösta genom att sexköpslagen ska utvärderas. Detta kommer att ske.

  Men, jag ska också vara tydlig med att jag tycker att sexköp ska vara förbjudet även om utvärderingen av sexköpslagen visar att det finns prostituerade som inte alls lever i misär.

 8. Johan Folin says:

  “Prostitutionsgruppen har inte gjort något aktivt val av vilka de ska hjälpa utan hjälper de prostituerade som de når”
  Det är ju precis detta som är problemet. Prostitutionsgruppen når bara de som mår dåligt, och därför kan man inte extrapolera siffrorna på det sätt som har gjorts.

  “Men, jag ska också vara tydlig med att jag tycker att sexköp ska vara förbjudet även om utvärderingen av sexköpslagen visar att det finns prostituerade som inte alls lever i misär.”
  Även om utvärderingen visar att sexköpslagen är kontraproduktiv och faktiskt gör livet svårare för de som är prostituerade (enligt det som Isabella Lund med flera skrev i Expressen)?

 9. site admin says:

  Vad har du för belägg för att “prostitutionsgruppen når bara de som mår dåligt”? Betyder det att de som de inte når inte mår dåligt? Jag uppfattar dig som att du drar den slutsatsen.

  Prostitutionsgruppen försöker nå alla, de har även uppsökande verksamhet för de som inte går på gatan utan annonserar sina tjänster på Internet. Att dra slutsatsen att de som inte vill få hjälp av prostitutionsgruppen är de som inte behöver hjälp tror jag är förhastat. Det kan lika väl vara så att de som inte nås är de som inte vågar ta kontakt eftersom de har en hallick som absolut inte vill att det ska finnas någon som helst kontakt med myndigheter. I den kategorin finns givetvis också de kvinnor som utsatts för trafficking.

  Sexköpslagen har inte enbart syftet att hjälpa prostituerade, det är också en lagstiftning för att minska viljan att köpa sex.

  Den som köper sex kan inte i alla fall veta om säljaren är tvingad till det (sexköpare kan givetvis veta eller förstå att det är fråga om trafficking, men det behöver inte vara så), köparen vet inte vad som är anledningen till att säljaren säljer sex och köparen vet inte bakgrunden till prostitueringen. Kan en ung tjej räddas från tvångsprostitution genom att köparna blir färre så är det värt att Isabella Lund inte får det lika lätt att hitta sina kunder. Kan hon inte försörja sig som prostituerad så får hon helt enkelt hitta ett jobb.

 10. Johan Folin says:

  “Betyder det att de som de inte når inte mår dåligt?”
  Nej, det betyder att de når de som vill bli nådda. Det finns tre huvudanledningar till varför man inte skulle vilja ha kontakt med gruppen. Den ena är de som vill men inte vågar pga en elak hallick eller trafficking. Den andra är de som vill bort från prostitution men tycker att samhällets stigmatisering av prostituerade är nog så illa som själva sexsäljandet. Den tredje är de som inte vill ha kontakt för att de inte har några problem.
  Med dagens sexköpslag och debattklimatet i samhället är det svårt att hitta de som behöver konkret hjälp (pga trafficking motsv) eftersom de som skulle kunna tipsa polisen, sexköparna, själva straffas. I dagsläget finns det inget att vinna och allt att förlora på att tipsa polisen om trafficking för de som har kontakt med prostituerade.

  “det är också en lagstiftning för att minska viljan att köpa sex.”
  Om en sexsäljare ur den tredje gruppen ovan och en kund kommer överens om att träffas, varför ska det beivras? Här är det bara sexualmoralismen som talar. Resonemanget skiljer sig inte ett dugg från de som ser ner på sexuella fetischer eller till och med onani. Politiken är inte ett styrmedel för att stoppa sånt man tycker är “fult” så länge de inblandade är överens.

  “Kan hon inte försörja sig som prostituerad så får hon helt enkelt hitta ett jobb.”
  Hon har ett jobb som hon skulle kunna trivas med, men du försöker göra livet så svårt som möjligt för henne så att hon ska byta.

 11. site admin says:

  Du gör det lite för enkelt för dig i argumentationen. Om det nu finns tre “huvudanledningar”, vilket jag inte vet och förmodligen inte du heller, så är det väl av största betydelse hur fördelningen mellan dessa grupper är.

  Dessutom är problemet att ökad efterfrågan på att köpa sex inte enbart ger fler köpare till din tredje grupp, utan det ger också fler kunder till “elaka hallicken” och tvångsprostituerade. Det ger en större marknad, bättre möjligheter att tjäna pengar och därmed också fler som vill utnyttja detta genom att tvinga/förmå kvinnor (och säkert också män, även om det är mer sällsynt) att sälja sex.

  Det är självklart möjligt att tipsa polisen anonymt. En sexköpare som upptäcker trafficking och tycker att det ska stoppas kan utan att själv behöva ange sig själv kontakta polisen och ge dem den information som behövs. Blir också förvånad när du skriver att en sådan sexkund inte skulle ha något att vinna på att tipsa. Att hjälpa någon tvångsprostituerad från sitt helvete är, som jag ser det, en oerhört stor vinst.

  Jag kan vara för sexköpsförbud utan att vara moralist och fördöma onani eller vilka sexuella läggningar som helst (så länge det inte skadar någon, handlar om minderåriga eller om tvång).

  Lagstiftning kan användas, och används, för att förhindra risktagning i diverse fall. Det är förbjudet att köra i 200 km/h på motorväg även om många bilar och förare skulle kunna klara det utan att skada någon annan. Det är förbjudet att använda narkotika även om det finns de som använder narkotika utan att bli direkt beroende eller få andra problem. Det är förbjudet för villaägaren som bor mitt i ett samhälle att utan tillstånd skaffa sig en häst som betar på gräsmattan och bor i garaget, detta oavsett om grannarna protesterar och om hästen mår bra. Det är förbjudet att köpa sex även om en del sexköp sker utan att varken säljare eller köpare lider någon som helst skada.

  Jag skulle kunna ge mängder av andra exempel. Lagstiftning används ofta som ett styrmedel på det sättet som du tycks vara motståndare till. Ska allting vara lagligt så länge som “de inblandade är överens”?

 12. Johan Folin says:

  När det gäller hastighetsbegränsning utsätter man även andra för fara, inte bara sig själv. Och eftersom jag inte är inkonsekvent vill jag även reformera narkotikapolitiken. Den lider av precis samma kontraproduktiva lagstiftning.

  “Ska allting vara lagligt så länge som ‘de inblandade är överens'”?
  Det finns få exempel där jag tycker att det vore lämpligt att förbjuda sådant, ja.
  Grunden i en liberal avtalsrätt är att avtal ska vara paretosanktionerade.

 13. site admin says:

  Det är förbjudet att sälja cigaretter utan rätt märkning även om köparen vet att det är farligt att röka och struntar i märkningen. Om du köper en ny TV ska det finnas med en bruksanvisning på svenska även om du som köpare tycker att det går lika bra med den engelska bruksanvisningen. Svenska flaggan ska hissas ner vid skymning även om den inte blir förstörd av att hänga uppe över natten. Du behöver bygglov för att bygga större än 10 kvm (friggeboden växer dock till 15 kvm nästa år) oavsett om det bor några grannar i närheten.

  Jag tror inte att jag behöver fortsätta längre. Det finns säkert tusentals lagar och förordningar som säger vad vi ska göra i olika situationer även om de inblandade är överens och ingen annan skulle skadas. Helt enkelt för att eliminera risker, men det kan också vara för att skydda en svagare part, och till och med för att vi vill att det ska vara lite “ordning och reda” i samhället.

 14. Johan Folin says:

  Vad skulle hända om man sket i att ta ner flaggan när det blir mörkt? Skulle den svenska folksjälen skadas? Den lagen kan vi ta bort.

  Bygglov för byggnader som ingen annan kommer vara i närheten av eller kan störas av på annat sätt är bara för att staten vill ha kontroll. Det kan vi ta bort, eller åtminstone liberalisera mer.

  Eftersom en och samma produkt ofta säljs inom hela EU, får man med en hel massa olika översättningar när man köper exempelvis en tv. Kunden behöver bara en, på ett språk som man behärskar. Att företaget ska vara tvungna att skicka med en automatöversatt manual, där man inte begriper någonting, är meningslöst. Manualerna innehåller svenska ord, men meningsbyggnad och betydelse av orden är ofta svårförståelig. Men det räcker för att lagen ska följas. Använd mer papper så blir staten glad. Som centerpartist borde väl du tycka att vi ska minska vårt slöseri med råvaror?
  Efterfrågar kunden en svensk manual så gör ett företag som vill sälja sina varor bäst i att uppfylla kundens önskemål, det behöver inte riksdagsledamöterna lägga sig i.

  När man ingår ett avtal (exempelvis köper ett paket cigaretter) så är det viktigt att både parter har koll på produktens fördelar och nackdelar. Annars blir det svårt att göra ett övervägt medvetet val. I viss mån är informationen på cigarettpaketen en del av detta.

  Har du läst David Eberhards bok “I trygghetsnarkomanernas land”? Det är en intressant bok om att eliminera risker. Tips för hängmattan.

  Offtopic:
  Det kan förresten vara värt att notera att jag framförallt klagar på dig när jag tycker du gör fel, och kanske inte alltid säger något när jag tycker du gör rätt. Du är en (mestadels 😉 ) bra riksdagsledamot i mina ögon. Men jag kryssade dig och känner att jag vill få ut så mycket som möjligt av mina skattepengar 🙂

 15. site admin says:

  Jag gör vad jag kan! Vi får fortsätta diskussionen någon annan gång. För övrigt tycker jag också att flagglagen är rätt onödig (och följs inte), för att inte tala om namnlagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.