Ingen enig opposition

Vi har nyss haft votering i riksdagens kammare och för att fördriva tiden innan voteringen skulle börja så ägnade jag mig åt att räkna hur många av alla reservationer som vi behandlade som var gemensamma för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

5 av 62! I de sju betänkanden som behandlades så fanns det alltså totalt 62 reservationer, men endast fem av dessa var gemensamma för oppositionen. Inte direkt någon enig opposition.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.