“Bra att grabben får ett jobb”

I denna sena timme blir det bara en kort kommentar om dagens “chocknyhet” att Göran Persson har fått ett jobb. Varför denna upprördhet? Skattebetalarna kommer att tjäna uppemot en miljon per år på att Persson inte behöver någon statsrådspension utan istället tjänar sina egna pengar. Dessutom är det väl bara bra om hans kunskaper kan användas för affärsrelationer utomlands, för att näringsliv och politiken ska förstå varandra bättre osv. Vad är kritikerna rädda för? Att Göran Persson fortfarande har ett politiskt inflytande som han kan använda för att hjälpa de som betalar bäst? Att han har goda kunskaper? Att han har goda kontakter och därmed kan öppna dörrar? Det kanske kan oroa vissa, men då beror deras oro på att de inte tror att vi förtroendevalda klarar av att lyssna på argument och skaffa oss egna uppfattningar. Jag kan bara gratulera Göran Persson till ett säkerligen mycket välbetalt jobb. Möjligtvis kan man fundera på hur mycket som Persson sagt som statsminister som han inte står för. Tydligen tyckte han inte så illa om lobbyism som han sa så sent som för två månader sedan.

För övrigt tycker jag att Carl Bildts kommentar är underbar. Han har humor. “Bra att grabben får ett jobb.” Man såg verkligen hur Bildt myste när han sa det.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.