Nu sätts samarbetet på prov

Under den senaste tiden har det kommit flera opinionsundersökningar som kommer att sätta allianssamarbetet på prov. Opinionsundersökningar är bara undersökningar, men det är ofrånkomligt att dra slutsatsen att både kristdemokraterna och folkpartiet tappat sympatisörer i så stor utsträckning att de balanserar på, närmar sig eller ramlat under 4 %-spärren. Kristdemokraterna och folkpartiet har det gemensamt att de tidigare varit partier runt fyra procent men ökat kraftigt i ett val (1998 respektive 2002), frågan är nu hur deras medlemmar reagerar när det går ner mot den fruktade spärren igen.

Opinionssiffror kring eller under fyra procent blir inte enbart ett eller två allianspartiers problem, utan alla fyra partiernas. Det kommer med all säkerhet fler och fler interna krav på “positiva egna utspel” och det blir allt svårare att fatta mindre populära politiska beslut. Det är nu samarbetet sätts på prov. Så länge som Göran Hägglund har starkt stöd som partiledare så kommer han att klara av att hålla tillbaka de kritiska rösterna, men om hans förtroende skulle börja svikta finns det fara för soloåkning. Den faran ser jag redan hos folkpartiet. Leijonborg har fallit och Björklund håller på att träda in. Björklund har inte samma band till de tre andra partiledarna som Leijonborg hade och det gör det lättare för honom att göra egna utspel. Skulle han dessutom inte lyckas vända den negativa trenden ganska snart efter han valts till partiledare så kommer han att få ett hårt internt tryck som han förmodligen varken kan eller vill hålla tillbaka.

Det är inte bara allianssamarbetet som sätts på prov utan även Fredrik Reinfeldts ledarskap. Även om han “bara” är partiledare för moderaterna så har han ändå ett visst ansvar för alla fyra allianspartiernas “välmående”. Han måste motverka “småpartiernas” (jag räknar in Centerpartiet där också) behov av egenprofilering genom att bjuda på profileringsgodbitar ur regeringsgottepåsen. Enklast sker det genom att regeringen lägger förslag inom skolområdet (fp), socialpolitik (kd) eller företagarfrågor (c) som respektive minister får lansera och därmed profilera sitt eget parti. Det måste också tillåtas att Hägglund pratar om att kristdemokratisk politik får genomslag, Björklund måste få säga att det är folkpartiet som fått med sig regeringen och Maud måste få visa hur tidigare centerpartistiska förslag nu genomförs. Jag vet hur sådana uttalanden retar de andra tre partierna, men vi måste klara av att bjuda varandra på det.

Ytterligare en profileringsmöjlighet kommer när socialdemokraterna äntligen börjar hitta sin oppositionsroll. Mona Sahlin kommer att vilja ställa socialdemokraterna mot moderaterna i alla möjliga sammanhang (de pratar ständigt om “högerregeringen”, “den moderatledda regeringen” osv), men då måste Reinfeldt välja att ge respektive minister från oss andra tre partier debattmöjligheten mot Sahlin.

Hur som helst finns det ingen anledning till panik, det är långt till nästa val och i god tid före 2010 kommer allianspolitiken att ge resultat för svenska folket. Svårigheten är bara att få de egna medlemmarna att förstå det.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

22 Responses to Nu sätts samarbetet på prov

 1. Leffe says:

  Hej,

  Problemet är, som du skriver i sista stycket, de egna medlemmarna. För partisterna är skillnaden mellan de borgerliga partierna stor, och den egna särarten anses mycket betydelsefull. Men för väljarna är ni som tre olika sorters saltlakrits, och en sötlakrits (kd). Valet mellan er är för de flesta slumpmässigt, om man inte har svårt för pingstvänner för då är inte (kd) aktuellt.

  Men resonemang som detta strider såklart mot självbilden inom partierna. Och eftersom partismen är så stark så kommer ni inte att slå ihop er med mindre än att ett eller två partier faktiskt åker ur riksdagen. Sannolikt förlorar alliansen regeringsmakten på detta 2010, men kanske kan komma tillbaka som ett parti till 2014?

 2. site admin says:

  Tror du har rätt i att medlemmarnas och övriga sympatisörers syn på betydelsen av själva partiet skiljer sig åt väldigt mycket. Jag tror däremot inte på ett borgerligt parti, det skulle vi alla fyra förlora på. Däremot kan låga opinionssiffror inför valet 2010 innebära kreativitet vad gäller valsamverkan.

 3. Mange says:

  Med andra ord, som jag hela tiden sagt, gör ni vad som helst för bibehållen makt…?

  Det är väl bara att erkänna att allianspartierna EGENTLIGEN står alldeles för långt ifrån varandra för att samarbetet skall fortlöpa smärtfritt. Och under tiden kommer Sverige drabbas av en politik som inte är genomtänkt, utan helt baserad på kompromisser och byggd på grunder för bibehållen makt snarare än vilja att göra samhället bättre(ja, jag vet att allt är relativt…).

  Det måste väl ändå vara viktigare med ett fungerande samhälle än att envist hålla fast vid ett och samma samarbete in absurdum? Det måste väl ändå finnas andra alternativ till samarbete över partigränser?

 4. Leffe says:

  Jag tror att partierna har mer att förlora än borgerliga väljare. Det handlar om (s) mot (m) alldeles oavsett – resten är kanibalism, dvs nollsummespel så länge alla är inne i riksdagen men negativt om någon åker ur. Och det tror jag att någon faktiskt gör 2010.

  Borgerligheten borde fokusera på att hitta och matcha fram intressanta personer (varför inte kolla bl.a. inom näringsliv, kultur och kanske också i bloggosfären?) istället för att fundera på hur man omorganiserar partisamarbetet i alliansen. Kolla på vad Katrine Kielos (s) idag skriver i sin blogg riktat till Ulvskog. Översätt till borgerlighet – inte så komplicerat. Länk: http://kkielos.blogspot.com/2007/05/brev-till-marita-ulvskog.html

  Tänk nytt och våga tänka stort och gå före, det belönas. Men håll er i mitten åsiktsmässigt, för där har ni väljarna!

 5. site admin says:

  Mange, jag förstår inte vad du menar. Det är ingen som gör “vad som helst” för bibehållen makt, men självklart är det allas målsättning att vinna väljarnas förtroende för att kunna genomföra sin politik.

  Det är ingen som trott att allianssamarbetet skulle “fortlöpa smärtfritt”, lika lite som ett regeringssamarbete S+V+Mp skulle fortlöpa smärtfritt, eller något annat samarbete mellan partier överhuvudtaget. Och i en demokrati tycker jag att det är att föredra att flera partier samarbetar. Jag tycker också att du har fel om du tror att de svenska regeringspartierna ligger långt ifrån varandra politiskt i jämförelse med andra länders regeringspartier. Det finns många exempel, ett är Finland med Centerpartiet, Samlingspartiet (moderater), liberala Svenska folkpartiet och miljöpartiet. Före valet var det C+S+Sfp.

  Hur tänker du när du skriver “Det måste väl ändå finnas andra alternativ till samarbete över partigränser?” Alternativen är möjligtvis att ett parti får över 50 % eller att vi har enpartiminoritetsregering, inget av det tycker jag är att föredra ur demokratisk synvinkel.

  Leffe, jag tycker att diskussionen är oerhört viktig, hur ska partierna öppna upp sig för medborgarna och inte bara för medlemmarna (vi har idag bra verktyg för interndemokrati genom vår internwebb). Men samtidigt tror jag inte att det är så enkelt eller något självklart framgångsrecept att “hitta intressanta personer”. Alla partier letar efter dragplåster, inget parti säger nej till någon “kändis” som vill bidra med kunskap och därmed dra röster. Men att bara ta någon som inte känner lojalitet till partiet kan gå mindre bra, Maria Carlshamre är ett exempel.

  Reinfeldts försök att hitta två kompetenta kvinnor utanför politiken till sin regering gick inte heller så bra tyvärr.

  Men det kan också gå bra, jag tycker att vår riksdagsgrupp är ett utmärkt exempel på bred kompetens utifrån. Professor och stressforskare Lennart Levi, skådespelerskan Solveig Ternström och professor Eva Selin Lindgren är nya namn i Centerpartiets riksdagsgrupp som verkligen bidrar med ny kunskap och erfarenhet.

 6. Leffe says:

  “Vi har idag bra verktyg för interndemokrati genom vår internwebb”. Jaha! Hur många % av potentiella allians-väljare når dit?

  Man kanske skulle fundera på varför t.ex. partisten Reinfeldt inte hade ett bättre nätverk att hitta bra folk i. Partierna är inte längre dessa nätverk.

  Och nej, det handlar inte om kändisar. Det handlar om kompetenta människor i svenskt och internationellt näringsliv och offentlig sektor. De finns där, men av någon anledning skyr de politiken. Vem funderar på varför?

  Personligen troor jag att en riktig personvalsreform skulle kunna vara ett steg på vägen för att reducera partiernas, och de få partisternas, makt och betydelse.

 7. Mange says:

  Nej, Johan, jag menar just att jag tycker det är BRA med samarbete över partigränserna, men tycker att ni i alliansen har låst er till varandra på ett alldeles olyckligt sätt. Jag skulle ju kunna tänka mig att rösta på tex. centern om ni hade fortsatt jobba med era kärn- och hjärtefrågor och inte släppa på dem bara för att det är det enda sättet att vara vid makten. Jag tycker Maud och Carlgren har gett efter alldeles för mycket när det gäller miljöfrågorna och jag gissar att de gjort det för att det har varit nödvändigt för fortsatt fungerande samarbete i alliansen… Det känns liksom som att ni försvarar ert samarbete i vått och torrt även om det visar sig vara så att alla partierna i den nämnda alliansen tappar(släpper) alla sina hjärtefrågor.

  Vad det gäller min kommentar om att det skulle löpa smärtfritt härleder jag den till att det verkligen känns som ni har fokuserat på att det skulle/ska löpa just smärtfritt om man röstar/röstade på något parti i alliansen, så det var egentligen inte min kommentar, utan er egen…

  Till sist så tycker jag att samarbetet mellan s+v+mp har fungerat precis så som jag tycker det borde, nämligen att alla partierna fått igenom det de brinner för, sina hjärtefrågor, till skillnad från det samarbete ni har som mer verkar bygga på, som jag redan sagt, viljan att få styra snarare än att kämpa för sina hjärtefrågor.

  Detta är i alla fall min känsla och jag tycker det skulle vara mycket intressant att veta om det finns fog för den tanken hos någon av er i allianspartierna.

 8. site admin says:

  Leffe, jag skrev om Centerpartiets internwebb, den är inte till för att nå potentiella väljare varken till Centerpartiet eller alliansen i stort. Jag skrev också att vi, och alla partier, har ett stort förändringsbehov för att just nå ut externt och få en bättre kommunikation med medborgare som inte är eller vill bli medlemmar.

  Jag håller med dig om att ett renodlat personval skulle vara bra.

  Självklart kan man fundera över varför “kompetenta människor i svenskt och internationellt näringsliv” inte ger sig in i politiken. Men är det konstigt egentligen? Är politiken och politikens villkor något som lockar? Jag tror att få är beredda att utsätta sig för den granskning som t.ex. ett nyblivet statsråd får gå genom, och dessutom till en lön som ligger långt under vad svenska och inte minst internationella näringslivstoppar har. Därutöver kan man tillägga att det inte bara är kompetens inom något sakområde som avgör om man blir en bra politiker.

  Mange, vi i Centerpartiet har fått genom mycket mer miljöpolitik inom alliansen än vad jag förväntat mig. Av tre anledningar, moderaterna har förändrat sig även på den punkten, Reinfeldt har ett eget genuint intresse och klimatfrågorna har blivit hetare än någonsin. Fundera bara över trängselskatten i Stockholm, trots oerhört tryck mot från de moderata kommunpolitikerna i Stockholmsområdet så har Reinfeldt och moderaterna i regeringen ändå sagt ja. Alliansens miljöpolitik är snarare än uppryckning än en försämring i jämförelse med gamla S-regeringens, och det kommer att bli ännu bättre.

  Visst försvarar jag allianssamarbetet, helt enkelt eftersom jag är övertygad om att det är inom borgerligheten som vi får genom mest av vår politik. Vi står mycket längre från centraliserings- och betongpartiet socialdemokraterna. Dessutom tycker jag att det är en viktig demokratifråga att partierna i förväg berättar vilka man vill samarbeta med efter valet.

  Vad gäller s+v+mp så har de aldrig haft något regeringssamarbete. De har haft ett samarbete på ett fåtal punkter, dock inklusive budgeten som givetvis är en viktig övergripande fråga. Men man ska komma ihåg att mycket stor makt ligger i regeringsinnehavet och där ville inte sossarna ha in miljöpartisterna och vänsterpartisterna på några som helst villkor. Självklart har mp och v velat framställa det som att de fått genom mycket i sitt samarbete med s, men de har långt ifrån fått genom allt de önskat.

  Att mp och v kunnat “kämpa för sina hjärtefrågor” (dvs i retoriken utan framgång i genomförandet) är ett resultat av att de inte satt i regeringsställning. Sitter man i regering tillsammans måste man komma överens, och kan inte opponera sig mot det man själv varit med och lagt förslag om.

 9. Mange says:

  Mmmmm…alt är relativt, Johan…
  Trängselavgifterna genomförs ja, men knappast med någon större positiv effekt på miljön eftersom ALL avkastning går åter till bilismen. Att dessutom göra den avdragsgill är ett skämt som man inte trodde var möjligt år 2007…

  Ja, jag förstår att du känner att ni fått igenom mer på miljöfronten än du räknat med, men du kan knappast hävda att det ändå är särskilt mycket. Att du säger att det skulle vara en uppryckning jämfört med tidigare styrets miljöpolitik är en total gåta. Fast å andra sida har alliansens talesman(kvinna) för miljöfrågor sagt att det i den nya budgeten “görs den största miljösatsningen i svensk historia”….!!??
  Ja du, var finns verklighetsförankringen i ett sådant uttalande och framförallt – var finns respekten för väljarna?

  Till sist, miljön har inte tid att vänta på att ni ska kompromissa er fram till en halvdan
  klimatlösning. För vad du än säger om Reinfeldts “genuina” personliga miljöengagemang så är det då inget som kommer fram i form av politiska beslut.

 10. site admin says:

  Mange, du får nog precisera på vilket sätt det var större miljösatsningar förra mandatperioden än denna.

  Den som har upplevt den sjuka trafiksituationen i Stockholm inser nog att det behövs stora investeringar både på järnväg och väg. Att alla bilar som kommer från södra Sverige på E4 och ska vidare norr om Stockholm måste passera centrala Stockholm, på Essingeleden, är galet. Nästan alla större städer som jag kört bil i har ringleder runt stan, men inte Stockholm.

  En intressant jämförelse kan göras med Malmö. När Öresundsbron skulle byggas så accepterades inte att all trafik skulle köra på inre ringleden, utan man byggde yttre ringleden. Då ska man veta att inre ringleden i Malmö inte alls är lika central och besvärande som Essingeleden är i Stockholm.

  Varför är det “ett skämt” att göra trängselavgiften avdragsgill? Andra kostnader som du har för att transportera dig till och från arbetet är avdragsgilla.

 11. Mange says:

  Ja, varför är det ett skämt att göra trängselavgiften avdragsgill…? Lustigt, tycker jag, att du måste ställa den frågan…
  Som jag har förstått det kommer den bli avdragsgill på ett mer fördelaktigt sätt än om du åker kommunalt(dvs. att det inte omfattas av 7000 kronorsregeln)och då kan du ju själv räkna ut att det gynnar bilismen och inte kommunaltrafiken. Och är det så att jag är felinformerad så är det ändå så att man uppmanar folk att ta bilen istället för att åka kommunalt. Och kom nu inte med det klassiska tjafset om att alla inte kan åka kommunalt, för om det är så, ja då beror det ju helt och hållet på att det inte satsas tillräckligt mycket på att göra den tillgänglig för alla. Det är ju där man måste lägga pengarna och inte på att ÖKA bilismen!!Ni kan väl inte sitta och säga att ni har den största miljösatsningen i svensk historia när ni tar sådan här miljöfientliga beslut. Och det i samma andetag som du skryter om Reinfeldts miljöengagemang. Jag håller helt med dig om att det är en sjuk trafiksituation i Stockholm. Det är ju alldeles för mycket bilar! Naturligtvis är det kommunaltrafiken som måste bli mer avdragsgill än att transportera sig en och en i bilen.
  Om ni tycker att ni satsat på miljön genom att införa miljöbilspremien får ni nog tänka om…Fundera på vilka som gynnas av denna – naturligtvis bara de som ändå redan hade råd att köpa en ny bil. Ta t.ex. en Toyota Prius – den kostar ca 300000 kronor. Tror knappast att de som inte hade råd med en sån innan kommer ha det nu heller. 2900000 istället för 300000, ja, vi slår till! Nej, höj bensinskatten och subventionera förnyelsebara drivmedel istället, då får folk råd att ha en miljöbil. Kolla även hur många som pyttsar bensin i sina etanolbilar.

  Förbifart Stockholm beräknas att öka andelen koldioxidutsläpp med 140000 ton!! Jobbar vi för att minska bilismen behövs inga ringleder och vi minskar andelen utsläpp med ytterligare ett par hundratusen ton.

  Till detta kan läggas att det nu kommit en rapport som säger att den svenska bilparken släpper ut 20% mer koldioxid än EU genomsnittet…

  Grön skatteväxling på ca 20 miljarder(jämför alliansens 3 miljömiljarder i senaste budgeten), flygskatt och en jättesatsning på järnvägen är bara några av de riktigt stora satsningar som gjordes av s+v+mp. Nu har ju även alliansen sagt att det var bra med skatteväxlingen(trots att ni var arga som bin när ni var i opposition…)och finansministern har tydligen uttalat sig positvt om höjd bensinskatt(i och för sig med en himla massa förbehåll)…men var är besluten? Var är de stora satsningarna? Höjda banavgifter – är det nåt som gynnar tågtrafiken?

  Nu är det nog dags att du, Johan, preciserar vad ni gör som skulle förklara uttalandet att det är den största miljösatsningen i svensk historia.

 12. site admin says:

  Mange, du får mig att framstå som kollektivtrafikens och miljöns största fiende…:-)

  Så är det inte. Jag tycker det är otroligt viktigt med kollektivtrafik, inte minst i storstäderna för att minska trafiken. Vi får dock inte glömma bort ansvarsförhållandena. Det är landstinget/region som har ansvar för kollektivtrafiken i sina respektive län, inte staten. Däremot har staten ansvar för vägar och järnvägar. Det behövs definitivt järnvägssatsningar i det här landet och inte minst i Stockholm. Pendeltågstrafiken lider av dåliga spår och “getingmidjan” ställer till med stora problem för fjärrtrafiken. Där kommer satsningar. Carl Cederskiöld är det väl som utsatts som samordningsman för det.

  Men hur du än satsar på kollektivtrafiken i Stockholm så får den inte bort den idiotiska genomfartstrafiken på Essingeleden. Alla lastbilar som ska köra förbi Stockholm måste köra på Essingeleden, sjukt. Stockholm, liksom de flesta andra storstäder, behöver ringleder för att klara innerstadens miljö.

  Det du beskriver att S+V+Mp gjorde var på flera år, det kan inte jämföras med vad vi har i en budget.

  För övrigt är jag för grön skatteväxling, även om jag inte tycker att mp prioriterar rätt.

  Återkommer med fler miljösatsningar senare.

 13. Mange says:

  Tack Johan, jag väntar med ett barns förtjusning på ditt kommande blogginlägg!

  Nej, jag vill verkligen inte framställa dig som en miljöbov, jag känner ju dig…men jag kan inte riktigt förlika mig med Alliansens kaxiga stil när det gäller miljösatsningarna, som jag inte upplever som särskilt angelägna. Speciellt inte i förhållande till hur avgörande klimatfrågan nu är för vår framtid.

  Man får kanske inte bort genomfartstrafiken på Essingeleden genom att förbättra kollektivtrafiken men den blir ju definitivt bättre och smidigare när färre tar bilen där. Och, som jag sa, satsar man på järnvägen till 100 procent, ja då kan man kanske i princip eliminera alla transporter som idag går på lastbil och vinna ytterligare uttrymme på Essingeleden. Jag kan inte låta bli att tänka på USA. Där har man byggt fler och fler vägar. Sexfiliga gator på Manhattan, och det enda det har lett till – mer trafik. Fler bilar!! Det säger sig självt att ju lättare du gör det för folk att ta bilen desto fler gör det. Och det är där den ideologiska aspekten kommer in. Ni regerar ju faktiskt landet med ett parti(eller kanske två, förresten) som skulle gå i döden för sina bilar. Så länge folk inte kan acceptera att man inte i första hand kan ta bilen så länge kommer vi också att ha ett enormt problem. Jag tror/hoppas inte att centerpartiet är lika biltokiga som moderaterna(och kd…)utan har en lite mer öppen syn på att det faktiskt är ett problem. Och att vi inte längre har råd med lyxen att alltid ta oss från A till B med bil.

 14. site admin says:

  Bilen behövs i många sammanhang, där kollektivtrafik inte heller är något alternativ, men då är det givetvis bäst om den körs på något miljövänligt bränsle. Dock, även miljövänliga bilar behöver vägar.

 15. Mange says:

  I vilka sammanhang, förutom transportsidan och uttryckningsfordon etc, är kollektivtrafiken inte ett alternativ?

  Miljövänliga bilar behöver vägar ja, men det behöver fotrfarande inte vara så att de prioriteras före kollektiv transportering av individer från A till B.

 16. site admin says:

  Det finns väl hur många tillfällen som helst då det inte finns kollektivtrafik tillgänglig, om du inte räknar in taxi som kollektivtrafik…:-)

  Mängder av människor bor där det inte går några bussar eller tåg inom rimligt avstånd. Visst går det att köra till bussen, men då krävs bilen ändå. Igår kväll storhandlade jag, det hade inte funnits någon som helst möjlighet att transportera alla matkassar med kollektivtrafik, jag skulle inte ens kunna bära alla samtidigt. Häromdagen körde jag till flyget vid kl. sex på morgonen, det fanns ingen som helst möjlighet att åka med kollektivtrafik. Jag skulle kunna fortsätta länge med exempel när kollektivtrafiken inte fungerar av en eller annan anledning.

 17. Mange says:

  Men, Johan du verkar inte förstå vad jag pratar om…
  Varför finns det inte kollektivtrafik på landet, varför finns det inte kollektivtrafik så att du kan ta dig till flyget klockan sex på morgonen? För att ni satsar alla pengar på bilismen!!!!! Det jag försöker säga är ju att det SKA finnas kollektivtrafik till alla de situationer du nämner. Dygnet runt och landet runt. Det är ju det som är den stora utmaningen. Bygg ut kollektivtrafiken så det funkar för alla att använda den i alla situationer. Jag vet inte hur mer tydlig jag måste vara för att du ska förstå min poäng…

  Dessutom, när det gäller storhandlingen, så finns det ingen som kan säga att man måste storhandla. Har du problem att bära alla kassar, då kan du göra som jag brukar göra. Handla en kasse varje dag på väg hem från jobbet. Det är inga som helst problem att ta den på bussen. Lägg ner alla stormarknader utanför stan som tvingar folk att dels ta bilen dit för att det inte finns nåt annat sätt och dels stimulerar till just storhandling. Gå tillbaka till systemet med butiker “nära dig”. Det skulle dessutom gynna handeln på många andra sätt med kanske mångfalden som nummer ett.

 18. Mange says:

  Ifall du sitter och undrar hur det skulle kunna vara möjligt att anpassa kollektivtrafiken så pass att den skulle bli så tillgänglig för alla som jag önskar, då kan du ju alltid kontakta din centerpartistiska kollega Hans Lindqvist på Värmdö. Han sitter inne med lösningen…

 19. site admin says:

  På vilket sätt är det mer miljövänligt att jag åker ensam (ja, tillsammans med busschauffören såklart) i en stor buss från Stora Rödde till Sturups flygplats kl. sex på morgonen än att jag kör med egen bil? För det lär inte vara fler som ska åka med. Att bygga ut kollektivtrafiken så att den passar alla i alla situationer är givetvis en utopi.

  Förbud, förbud, förbud. Vilket samhälle ska vi ha om vi till och med ska bestämma att Coop inte får bygga ett stort Coop Forum eller att det inte ska få finnas några ICA Maxi eller Willys? Dessutom undrar jag hur din glass ser ut efter en halvtimme på en varm överfull buss med matkassen i knät…:-)?

  Om du tänker på Hasse Lindqvists “trådtaxi”, eller vad den nu kallas, så tror jag att det skulle vara ett alldeles utmärkt sätt att bygga ut kollektivtrafiken. Men det lär inte göra att Michelle och Anders ute vid Skälsmara (eller vad det nu heter där de bor) eller Angela och Stefan vid Vänderby klarar sig utan två bilar.

 20. Mange says:

  Fel ordval av mig angående förbud. Där håller jag med dig helt och hållet. Snarare en önskan om ett samhälle där man inte måste åka runt till speciella handelsplatser för att inhandla sina matvaror. Min glass har alltid, än så länge, klarat sig alldeles utmärkt. Förmodligen lika bra som din eftersom det nog tar lika lång tid för dig från det att du lagt den i din vagn, gått tre kilometer för att hitta till kassorna,stått i den långa kön, betalat dina sju sprängfulla kassar, packat in desamma i bilen, kört hela vägen hem med en bil som med största sannolikhet inte har AC i bagaget, tills du burit in kassarna till frysen, som det tar för mig med min enkla lilla kasse hem med bussen. Häpp!!

  När det gäller din fråga om bussens miljövänlighet kan man ju tänka att det kanske finns andra mer miljövänliga(och även servicevänliga)transportmedel, som t.ex. Hasses trådtaxi, som just ska kunna täcka upp även lite mer svåråtkomliga ställen, som ute hos Michelle och Anders, än den folktomma buss du beskriver. Tänk, den kanske hade varit ganska full om den hade funnits, förresten…

  MEN, så länge du, och de flesta andra politiker, ser detta som en utopi, jaha, då kommer den väl också att så förbli.

 21. site admin says:

  Jag önskar också att så många som möjligt åker kollektivt och att de som måste ta bilen kör bilar med miljövänliga bränslen. Men jag vill inte förbjuda människor att handla på stormarknader. Jag kan också berätta att nästan alla affärer som jag handlat i har glassen precis vid kassorna…:-) Kanske för att man ska bli extra sugen? Men säkert också för att den inte ska smälta i vagnen. För övrigt brukar jag stå längre i en av de få kassaköerna när jag handlar på Konsum Slussen än jag står i av de många kassaköerna på Coop Forum…

  Jag tror inte ens att du själv tror på att det någonsin skulle komma trådtaxi ut till Michelle och Anders område, eller ens till oss, det skulle bli sådana enorma investeringskostnader att det skulle bli billigare att ge alla svenskar en ny miljöbil istället.

 22. Mange says:

  Den globala uppvärmningen räknar inte kronor och ören…och, jovisst tror jag att det med god vilja är möjligt med den perfekta kollektivtrafiken!! Även för våra kompisar ute i terrängen…faktiskt…

  Angående stormarknaderna – är inte centerpartiet ett parti som vill gynna den fria handeln? Det är inte stor chans för småhandlare att klara sig längre…Inte vet jag hur man löser det utan att förbjuda saker och ting men vore det inte trevligt med dessa små lokala butiker igen? Byggda på kvalitet och inte kvantitet?

Leave a Reply

Your email address will not be published.