Nuder mörkar

Det måste vara en av de sämsta ursäkterna i svensk politik på länge. Socialdemokraterna har presenterat sin budgetmotion idag, men vill inte säga rakt ut om de tänker eller inte tänker höja en rad olika skatter om de får återta regeringsmakten 2010. Inte minst fastighetsskatten är de rädda för, och att höja låg- och medelinkomsttagares inkomstskatt, dvs ta bort jobbavdraget, är nog inte heller något de vill skylta med om de ska vinna över de viktiga “medelklassväljarna” i nästa val.

Vad gör då Pär Nuder för att slippa undan? Jo, han förklarar att sex månaders borgerligt regerande har förändrat så mycket att socialdemokraterna måste utarbeta ett helt nytt skattesystem. Kom ni inte på något bättre sätt att mörka? Om socialdemokraterna vill kan de efter valet 2010 (dvs om olyckan är framme) självklart ändra tillbaka precis allt som alliansen förändrat under mandatperioden, och sedan är vi tillbaka där vi stod valdagen 2006.

Sanningen tror jag är att Pär Nuder varken vill eller vågar återställa. Men det hade varit mer rakryggat att säga som det är, socialdemokraterna tycker att en hel del av alliansens förändringar är bra. Låginkomsttagare har varit överbeskattade, fastighetsskatten är djupt orättvis och förmögenhetsskatten har försämrat tillgången på riskkapital och därmed hämmat tillväxten. Men det är inget som socialdemokraternas kärntrupper gillar att höra, de vill njuta av Sahlin och Nuders retoriska attacker om moderaternas gåvor till de rika.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.