Intressant kartläggning om påföljdspraxis vid våldsbrott

Åklagarmyndigheten har gjort en kartläggning av domstolarnas påföljdspraxis för vissa våldsbrott som överlämnats till regeringen. Rapporten studerar domstolarnas straffmätning och påföljdsval för vissa våldsbrott under åren 2000 och 2005.

Jag har inte hunnit detaljstudera den, men jag tycker det finns ett antal slutsatser som är värda att notera och fundera mer över.

En av dessa är att kvinnor får lägre straff än män. Självklart måste man fundera på varför, men jag tycker inte att det är någon överraskning. På något sätt så upplevs kvinnors våldsbrott som “mindre brutala” än mäns, och därför tror jag att straffen blir lägre. Men självklart får domstolarna inte utgå från en subjektiv upplevelse utan ska utgå från objektiva kriterier. Som sagt, värt att fundera mer på.

Det är också lite typiskt att Aftonbladet fokuserar på den delen av rapporten och inte på slutsatsen att den genomsnittliga strafftiden minskat något för alla brottstyper som ingått i studien förutom rån. Detta kanske inte passar in i den rådande mediabilden, men jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma. Jag tror att de flesta utgår från att domstolarna dömer ut allt längre straff. Det är också en bild som t.ex. Kriminalvården använt för att delvis förklara varför det saknas så många anstaltsplatser. Men deras andra delförklaring om att fler döms till fängelse tycks stämma.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.