Ett glädjande ja till proffsboxning

Jag tycker att Länsstyrelsen i Örebro gjort en bra bedömning. New Sweden Boxning Promotion AB som arrangerar galan i Göteborg har också visat att de tagit till sig den nya svenska lagstiftningen på ett bra sätt.

Jag måste ändå säga att jag blev lite överraskad, och jag tror att proffsboxningsmotståndarna i den gamla socialdemokratiska regeringen är ännu mer överraskade. I propositionen skrev regeringen (under skälen för regeringens förslag, förutsättningar för att få tillstånd):”Den föreslagna regleringen torde därmed innebära att såväl professionell boxning som arrangemang av vissa andra kampsporter som idag genomförs inte kommer att få tillstånd med nuvarande tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser.”

Visst är det nu andra regler och säkerhetsbestämmelser, men jag uppfattade propositionen som ett sätt att få bort de fighting-galor som anordnats i bland annat Globen, och inte ett sätt att släppa fram proffsboxning ens med andra regler och säkerhetsbestämmelser.

Jag motionerade också med anledning av propositionen just på temat att proffsboxning borde kunna bli tillåtet med de nya reglerna. Nästa steg är givetvis att matcher med normal längd ska kunna genomföras i Sverige.

This entry was posted in General, Sport. Bookmark the permalink.

One Response to Ett glädjande ja till proffsboxning

  1. Pingback: Linander tycker! » Proffsboxning i Sverige

Leave a Reply

Your email address will not be published.