Slutet för nätspriten?

Den dom i EG-domstolen som Aftonbladet skriver om idag verkar vara slutet för Internethandel med alkohol. Det är inte riktigt så jag hade önskat att det skulle gå, men trots allt är det bra om det blir ett klargörande. Dagens situation där tullen stoppar nätspriten men inte riktigt vet om deras beslag kommer att hålla eller inte, är inte bra.

Det behövs en utjämning av alkoholskatterna inom EU. Men frågan verkar omöjlig. Imorgon har vi frågan uppe på EU-nämnden, men det är redan välkänt att det finska kompromissförslaget pulveriserades för någon vecka sedan.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.