Stopplikt för vita käppen och säkra övergångsställen

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lagfästa den vita käppen som trafikmärke.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur man kan förbättra trafiksäkerheten för synskadade.

Synskadade i trafiken

Oskyddade trafikanter är mest utsatta i trafiken. Särskilt utsatta är synskadade. Trafiken ökar ständigt och det är svårt även för seende att gå över en gata eller väg. Extra svårt är det där det inte finns övergångsställen med ljudsignaler, utan bara en gångpassage. Är man synskadad så är det nästan omöjligt att korsa vägen där det är gångpassage. Av den anledningen bör man utreda vilka förbättringar man kan göra för att de synskadade ska känna sig något så när säkra i trafiken.

En synskadad som måste korsa gata eller väg där övergångsställe med ljudsignal saknas kan aldrig veta om korsande motortrafik tänker bromsa in och ge företräde.

I trafikförordningen finns ingenting nämnt om den vita käppen. Väg- och gatutrafikens regelverk behöver därför kompletteras med en regel som ger särskilt stöd för synskadade gångtrafikanter.

Vi vill därför föreslå att vita käppen i lag eller förordning ges status av trafiksignal att jämföra med polismans tecken. När någon vill korsa väg eller gata och tydligt visar sin vita käpp ska det innebära stopptecken, som tvingar övriga trafikanter att stanna och ge företräde. Lagfästs den vita käppen som trafikmärke, kommer den att bli ett starkare skydd för synskadade i trafiken. Det kommer också att innebära att kunskapen om den vita käppen vidmakthålls och förstärks genom trafikutbildningar på olika nivåer. Vi har i Sverige beslutat att vårt samhälle ska vara handikappanpassat 2010. Därför är det hög tid att vita käppen ges status av trafiksignal.

Johan Linander
Birgitta Sellén

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.