Bättre med tidsbegränsade straff

Nu har det åter blivit aktuellt med ett benådningsärende för en livstidsdömd, tillika justitieminister Beatrice Asks första medialt uppmärksammade beslut. Det är dock inte Sverige som ska benåda, utan Finland, men eftersom det är Åmselemördaren Juha Valjakkala som är dömd i Sverige som ansökt om nåd så får svenska regeringen yttra sig först.

I sak håller jag med Beatrice Ask. Eftersom Valjakkala både rymt och begått nya brott under sin fängelsevistelse så bör det inte bli benådning ännu, även om snart 18 år är mycket lång tid i fängelse. Hade han skött sig perfekt så hade saken varit annorlunda. Det ska också vägas in att det var ett mycket brutalt och hänsynslöst trippelmord han dömdes för.

Den viktigaste slutsatsen tycker jag dock är att livstidsstraffet bör tas bort och ersättas med längre tidsbegränsade straff än vad som finns i Sverige idag (max 10 år med upp till “plus fyra år”, dvs 14 år). Det är inte ett tillräckligt rättssäkert system när dömdas benådningsärenden kan avgöras av vilken politisk majoritet som för tillfället har makten, och inte minst av hur media speglar ärendet och därmed kan påverka beslutande politiker.

Både Aftonblandet och Expressen har Valjakkalas benådningsärende som förstanyhet med inriktningen “snart kan mördaren vara fri”. Jag säger inte att det påverkar Beatrice Ask eller för den delen Tarja Halonen som fattar det avgörande beslutet, men det kan inte heller uteslutas att politiker faktiskt påverkas av medias rapportering. Detta tycker jag räcker för att rättssäkerheten kan ifrågasättas. Lägg därtill den totala bristen på livstidsstraffets förutsägbarhet så bör vi göra en förändring snarast.

Tyvärr måste jag dock skriva att jag inte har mitt eget parti med mig i frågan (ännu). Vi har stämmobeslut på att behålla livstidsstraffet, men man kan inte hålla med sitt parti i alla frågor.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.