Trafikövervakningskameror ska enbart fotografera fortkörare

Fick idag det senaste numret av Integritetsombudsmannen Pär Ströms Big Brother Bulletin. Som vanligt har han snappat upp en mängd oroväckande nyheter om integritetskränkande och integritetshotande samhällsförändringar. Om ni är intresserade av integritetsfrågor och inte har Pär Ströms utmärkta nyhetsbrev BBB så borde ni maila honom på par@atomer.se och beställa det.

En mycket oroande nyhet är att det redan gjorts försök i svenska trafikövervakningskameror med automatisk nummerplåtsavläsning. Det betyder att alla bilar som passerar en trafikövervakningskamera fotograferas, registreras och matchas mot diverse databaser.

Jag har inget emot att fortkörare fotograferas (även om jag tycker det är bättre med levande poliser än plåtpoliser) och bötfälls. Jag har inte heller några allvarliga problem med att polisen får ut bilder från Vägverket när något allvarligt brott begåtts. Men jag är definitivt motståndare till att alla bilar som passerar en trafikövervakningskamera ska fotograferas och registreras.

Vi måste kunna röra oss, även med bil, i samhället utan att staten ska ha rätt att registrera precis hur vi rör oss. Som liberal politiker kan jag inte acceptera ett Storebrorssamhälle. Med de socialistiska värderingar som Thomas Bodström står för, där den enskilda människans rättigheter aldrig varit starka gentemot staten, var det inte förvånande att “Storebror” fick inflytande. Men nu har vi en borgerlig regering och medborgare och myndigheter ska veta att staten inte längre kan ta sig rättigheter gentemot medborgarna utan att skyddet av den personliga integriteten övervägs mycket, mycket noga.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.