Tydligen acceptabelt med hög ungdomsarbetslöshet

Gun Hammar (v) gör som socialdemokrater och vänsterpartister brukar göra när det gäller ungdomsarbetslösheten. Kritiserar Centerpartiets förslag, men kommer inte med några egna förslag. Det kan bara tolkas som att S och V accepterar att nästan 200 000 ungdomar går arbetslösa.

Vi i Centerpartiet vägrar att stillatigande se på när ungdomar går utan arbete månad efter månad och år efter år. Därför lägger vi fram en lång rad förslag för att fler ungdomar ska få jobb. Jag respekterar att Gun Hammar inte tycker att alla våra förslag är bra, men det vore åtminstone smakligt att komma med några egna förslag.

Halvera arbetsgivaravgifter för ungdomar mellan 19 och 24 år, individuell handlingsplan och personlig coach, jobbgaranti, avskaffa fribeloppet i studiemedelssystemet, akademikerpraktik, jobbonus, ungdomsavtal, frivilligt bryggår mellan gymnasiet och yrkeslivet, ungdomskommission mot ungdomsarbetslöshet, praktikpeng, konkurrensutsättning av arbetsförmedlingarna och nystartsjobb. Jag hade kunnat hålla på ännu längre och räkna upp Centerpartiets förslag för att få bort ungdomsarbetslösheten.

Svenska folket får ett tydligt besked av Centerpartiet vad vi vill göra, men från Vänsterpartiet blir beskedet bara vad de inte vill göra.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.