Open source i Lunds skolor

I Lunds skolor går det väldigt många elever med stora datakunskaper. Vi skulle vilja påstå att Lund är en av de ledande IT-städerna i Sverige. Frågan är hur vi kan gå vidare och bli ännu bättre?

I Lund liksom nästan överallt annars så lär sig eleverna att hantera Microsofts program. Vi ställer oss frågan varför eleverna ska lära sig just ett företags programvara. Istället föreslår vi att Lund ska gå mot öppen mjukvara i alla skolors datorer och det finns framförallt tre skäl till detta.

För det första så skulle eleverna i Lund få ett stort försprång gentemot andra elever genom att redan i skolan lära sig öppen källkod.

För det andra så skulle skolorna bli neutrala och inte låta undervisningen ske på ett företags produkter.

För det tredje så skulle det kunna halvera skolornas IT-kostnader. Öppna källkodslösningar innebär lägre support-, hårdvaru- och mjukvarukostnader.

När Statskontoret granskade möjligheterna med öppen mjukvara så kom de fram till att det skulle innebära förenklad licenshantering, minskat beroende av en produkt eller en leverantör, sänkta totala kostnader, ökad konkurrens, ökad kvalitet och stabilitet.

Johan Linander (c)
Riksdagsledamot

Börje Hansson (c)
Kandidat till kommunfullmäktige

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

10 Responses to Open source i Lunds skolor

 1. J. Linde says:

  Tack så mycket för att du uppmärksammar frågan om Microsofts monopol-liknande ställning på IT-marknaden. I de flesta andra situationer så hade det setts som en löjlig idé att basera samtlig utbildning inom ett så stort område på ett ett företags produkter, och detta fall bör inte vara ett undantag. Det är trevligt att läsa din blog, då du tar upp till synes försummade frågor och behandlar dessa på ett konkret och lättföreståeligt sätt. Tack!

 2. Jerker Montelius says:

  Varför bara i Lunds skolor?

 3. Ett sätt att främja användingen av öppen och fri programvara kan vara genom N3Ps nya utbildning – Projektentreprenör inom Open Source (90p).

  N3P erbjuder en mycket annorlunda KY-utbildning som kombinerar affärsmannaskap med Open Source. För oss är inte Open Source en religion, det är en affärsmöjlighet.

  Vi tror att företag och offentlig sektor kommer bli mer intresserad av Open Source om de dessutom kan få professionell hjälp, stöd, konsulting, utbildning med mera av personer som tänker och arbetar affärsmässigt.

  N3P finns både i Stockholm och i Malmö där vi även arbetar med omnikommunikation, alltså vad som sker och vilka affärsmöjligheter som blir möjliga när snart allt alltid är uppkopplat.

  Det finns några enstaka platser kvar till höstens utbildning i Malmö. 60 p, kostnadsfri och godkänd av CSN. Det går att arbeta och plugga samtidigt och alla studenter får en egen MacBook som verktyg under utbildningen.

  Mer information finns på http://n3p.se/ eller är ni välkomna att ringa 0200-210 999.

 4. Jocke says:

  Mycket bra initiativ! Men jag måste fråga, använder du själv öppen och fri mjukvara(t.ex. operativsystem, office-packet, webbläsare m.m.)?

 5. site admin says:

  Tack J.Linde.

  Jerker, det är en lokal insändare som jag skrivit tillsammans med en kommunfullmäktigekandidat här i Lund. Vill andra kommuner också införa det så är det självklart alldeles utmärkt.

  Claes, det var nästan för mycket reklam…

  Jocke, svaret är nej. Jag använder riksdagens bärbara dator och inte oväntat är det Microsoft som “styr” även i riksdagen.

 6. Jonas B. says:

  Strålande bra! Jag tycker dock att du missar ytterligare en poäng: Att programmen finns att studera. I grundskolan är väl detta av väldigt begränsad nytta, men jag och några kompisar skrev i alla fall små skolprogram åt skolan i högstadiet. Det förstår jag i efterhand naturligtvs var oerhört lärorikt. Om framtidens elever har möjlighet att efter eget huvud lära sig utöka de program skolan redan använder är detta naturligtvis ännu bättre. I realiteten tror jag bara ett ytterst fåtal skulle fastna för detta, men dessa kommer i alla fall ha ännu bättre förutsättningar och minst lika roligt som vi hade.

 7. site admin says:

  Visst, du har rätt Jonas. Det var bara en kort insändare och det gick inte att få med allt.

 8. Hej, i stockholm verkar intresset och kunskapen vara lite begränsad. Jag har drivit en webbplattform som bygger på öppen källkod på Åsö vuxengymnasium i 2 år nu. Många lärare använder denna informationskanal i ett flertal kurser både för rena distanskurser och som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Allt som allt har vi lagt ut ungefär 5000 kr på hårdvaran, men vi skulle ha kunnat kommit undan billigare (i mitt grovsoprum kan man hitta avlagda datorer allt som oftast). Utbildningsförvaltningen i Stockholm har nyligen bestämt att alla skall använda ett gemensamt kommersiellt system.

 9. Intressant inlägg och initiativ, tack!
  Några kommentarer:
  Flera av fördelarna med öppen källkod och öppna standarder har räknats upp och ännu fler kan listas. Det är dock viktigt att inte blunda för problemen om sådana här satsningar skall lyckas.
  Det krävs grundliga förstudier, konsekvensbeskrivningar och planering inför en stegvis övergång för att man inte ska få bakslag och ge skeptikerna och Microsoftlobbyn vatten på kvarnen. Medvetenheten och kunskapsnivån i Sverige på området är dessvärre väldigt låg internationellt sett. Så betydande insatser krävs för att bädda för sådana här initiativ. Var syns det t ex så lite debatt och stöd för ODF-formatet (Open Document Format) i Sverige?
  Själv jobbar jag med tillgänglighet och redskap för funktionshindrade och andra elever i behov av särskilt stöd i IT-frågor.
  Även om det nu satsas mycket på tillgänglighet i Linux- och Open-Source-världen så ligger utvecklingen långt efter Windows-miljön i synnerhet och även MacOS-miljön. Här krävs också särskild bevakning och riktade insatser för att satsningar på Linux och öppna miljöer inte ska medföra en tillbakagång i dessa avseenden. Specialpedagogiska institutet har just påbörjat ett projekt som ska titta närmare på situationen.

  För intresserade av dessa frågor se även http://www.oatsoft.org!

  P.S. Själv har jag klarat mig till 95% utmärkt med OpenOffice-paketet under det senaste året på både mina Windows- och MacOS-maskiner. Ubuntu/Edubuntu är just nu främsta studieobjekten i Linuxvärlden.

 10. Jonas Björk says:

  I Helsingborg har vi fått igenom Teknikprogrammet – Open Source. En 3-årig gymnasial utbildning helt inriktad på Open Source och Linux.

  Kontakta mig för mer info: jonas@jonasbjork.net

Leave a Reply

Your email address will not be published.