Alliansens valmanifest klart

Så var då äntligen förhandlingarna klara (förutom vad gäller familjepolitiken där diskussioner fortfarande pågår). Det har varit ett långt arbete, alla partier har sina hjärtefrågor. Vi i Centerpartiet har fått släppa lite, men i det stora hela är jag mycket nöjd med manifestet.

När det gäller mitt eget område, rättspolitiken, så var inte förhandlingarna så våldsamt svåra. Vi hade ett gott underlag i den rättspolitiska arbetsgruppens slutrapport. Jag är speciellt nöjd med skrivningarna kring fler synliga och tillgängliga poliser i hela landet, satsningar på kriminalvården och tidiga åtgärder för att hjälpa unga ut från kriminalitet.

När det gäller buggningen blev formuleringen: “För att komma åt den avancerade kriminaliteten bör polisen få möjlighet till buggning. Ett beslut om buggning ska föregås av omsorgsfulla överväganden, och stor hänsyn ska tas till den personliga integriteten eftersom buggning är ett betydande ingrepp i den privata sfären.”

Jag tycker att det ligger helt i linje med det som jag drivit i riksdagen. Buggning behövs, men det får inte införas på bekostnad av rättssäkerhet och skydd av personlig integritet.

Skyddet av personlig integritet finns också med i inledningen: “Respekt för den enskildes integritet är grundläggande värden i en demokrati”, vilket känns bra.

När det sedan gäller alla andra frågor än de jag jobbar med dagligdags så är jobbsatsningarna de absolut viktigaste. Vi fick inte in ungdomsavtalet och det blev inte heller någon dansk flexicuritymodell, åtminstone inte beskrivet på det sättet. Men många av de förslag som läggs fram är ändå på väg mot flexicurity. Från Centerpartiets sida är vi också mycket nöjda med att vi fick med den speciella satsningen på ungdomsarbetslösa med lägre arbetsgivaravgifter och coachning.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

12 Responses to Alliansens valmanifest klart

 1. Leffe says:

  Manifest hit och manifest dit. Det är inte det som avgör valet.

  Den stora frågan är vem som uppträder som och uppfattas som en vinnare – Reinfeldt eller Persson. Det är där som de rörliga väljrna vinns eller förloras.

  Och just nu leder Persson, i kraft av sin dryghet och sin rutin.

  Hur ser du på kampen för att vinna över de tveksamma?

  Har inte alliansen fastnat lite för mycket i de olika detaljfrågorna (fastighetsskatt t.ex.)?

 2. site admin says:

  Nog är det viktigt att väljarna vet vilka regeringsalternativ de har att välja mellan. Tyvärr mörkar vänsterkartellen.

  Och jag kan verkligen inte hålla med om att Persson leder, titta på opinionsundersökningarna.

  De tveksamma kommer att bestämma sig mycket sent. Jag tror det avgörande blir vilken fråga som blir “FRÅGAN” de sista två veckorna. Som språktestet 2002.

  Håller helt med om att fastighetsskatten diskuterats alldeles för mycket. Journalisterna på presskonferensen i Gustavsberg var i princip bara intresserade av det.

 3. Leffe says:

  Opinionsundersökningarna nu handlar om oss redan frälsta, och visst – där ser det bra ut för Alliansen (just nu).

  Jag tror inte att de nu ca 20% osäkra väljarna gör sitt val baserat på “FRÅGAN” – så enkelt är det inte. Däremot tror jag att ledarskap och förtroende, eller om man så vill utstrålning – kan vara viktigt.

  Är det något ni tänker på?

 4. site admin says:

  Så det var Leijonborgs ledarskap och förtroende som lockade förra valet…

  Men visst är det viktigt, det har du rätt i. Därför är det glädjande att Reinfeldt leder klart i förtroendemätningarna och Maud ligger nästan lika högt som Göran P. Otroligt om man betänker att Maud har ca 6 % och Persson 5-6 gånger mer.

 5. Hm, jag ser inte något alls om varken federalism, decentralism eller andra skrivningar som har något med stark (eller för den delen svag) lokal eller regional offentlig makt att göra… (Det står något om “att stärka den lokala och regionala konkurrenskraften i hela Sverige”, men det har ju inget med decentraliserad beslutsmakt att göra. Stark regional konkurrenskraft kan man ha många olika meningar om hur man åstadkommer.)

  Jag har heller inte hört något i media om att centerpartiet kämpat för dessa frågors inklusion i manifestet, men sedan fått ge med sig. Kanske båda blocken t o m nu i och med detta manifest är överens om att här föreligger ingen skillnad mellan dem inför valet. Någon som vet/hört mer?

 6. Leffe says:

  Jag tror att något är fel p förtroendemätningarna, på det sättet att de inte mäter vilket förtroende väljarna har för personerna när det gäller deras förmåga till politiskt ledarskap, t.ex. i regeringsställning.

  För ärligt talat, inte ens som centerpartist kan du väl tro att lika många har förtroende för Maud som för Göran Persson som statsminister?

  När det gäller orsaken till att (fp) fick många (m)-väljare i slutet av förra valet tror jag att man ska fundera lite på Uppdrag Granskning och deras valstugereportage – och kanske inte så mycket på språktesterna. Och det är ett faktum att merparten av (m)-väljarna har (fp) som andraparti.

  Jag är fortfarande intresserad av vad du tror döljs i de 20%-enheterna med osäkra väljare – vad de röstade på förra gången t.ex. Personligen är jag rätt säker på att gruppen innehåller en majoritet av människor som förra gången röstade på (s).

  Om jag har ens i närheten av rätt, kommer kampen om de osäkra att vara helt avgörande för utgången i valet.

  Och jag undrar fortfarande vad Alliansen har för något att komma med för att vinna dessa personers förtroende. Det kan man inte köpa med plånboksfrågor – utan för det krävs något annat mycket mindre konkret. T.ex. tydligt ledarskap, närvaro och en genuin övertygelse om riktigheten i den egna politiken.

  Och där är jag oroad. Det fladdras hit och dit med detaljfrågor (t.ex. fastighetsskatt, familjepolitiken, energipolitiken, etc.) – och det är knapast ägnat att skapa förtroende. Alliansen ser så osäker ut på de egna frågorna – alldeles oavsett om det är sant eller inte och alldeles oavsett om vänsterkartellen ser ännu mer osäker ut.

  Många av de osäkra kommer att välja (s) för säkerhets skull om inte Alliansen med tydligt ledarskap visar att ni är ett bättre alternativ och att ni tror på det själva.

  Den här valrörelsen är just nu mycket mer öppen än vad som nu syns i opinionsundersökningarna. Och den som inte tänker så, den kommer att förlora. Och jag är övertygad om att Göran Persson, Per Nuder och resten av (s) är säkra på att kunna vinna tillräckligt mycket osäkra väljare för att sitta kvar.

 7. site admin says:

  Malte, jag håller helt med dig. Men anledningen är ganska enkel. Valmanifestet täcker framförallt de sex områden som vi hade arbetsgrupper för, och där fanns inte de konstitutionella frågorna med.

  Sedan finns det skillnader mellan partierna, det ska inte förnekas.

 8. site admin says:

  Leffe, du har helt rätt i att valrörelsen är öppen. Vidöppen skulle jag vilja säga. Inget är vunnet för alliansen för att några opinionsundersökningar ger oss försprång. En Ruab visar tvärtom.

  De osäkra kan mycket väl tilltalas av “säkerhet”, men jag tror också att det är många yngre och kanske framförallt förstagångsväljare som är osäkra. Och jag har svårt att tro att dessa röstar efter stabilitet och säkerhet. Därför tror jag fortfarande att det blir avgörande vilka frågor, eller till och med vilken fråga, som blir den som diskuteras ute på arbetsplatser, i skolor, vid köksborden och inte minst i media de sista två veckorna.

  Och Leffe, jo, jag tror att nästan lika många har förtroende för Maud som statsminister som för Persson. Det borde dessutom vara ännu fler.

 9. Leffe says:

  Jag skrev lite om dagens helt färska Sifo:

  http://utkik.blogspot.com/2006/08/gpsifo-jmnt-mellan-blocken-frre-oskra.html

  Jämnt mellan blocken, färre osäkra och (sd) går framåt. Inte bra.

 10. site admin says:

  Men i Temo gick SD ner från 2,9 % till 1,1 %. Men visst är det oroande ändå. De tillåts smyga i terrängen utan att visa sina smutsiga kort.

 11. Leffe says:

  Jag tror att undersökningarna är svaga på små partier och småförändringar, särskilt om väljarna ändrar beteende på ett sätt som inte beaktas i institutens viktningar.

  Men det är oroväckande, dock finns ingen främlingsfientlig “trend” just nu.

  Däremot så sätter flera, vanligtvis (fp) men idag Jens Orback, fokus på invandrare som ett “problem”. Det kanske ger (sd) luft under vingarna, i vart fall på sikt?

 12. site admin says:

  Leffe, detta börjar bli en oroväckande trend, jag håller med dig igen…:-)

  Orbacks utspel är en sorglig historia för att dra “ljusbruna” röster.

  Det är inget fel i att kräva motprestation för att någon ska få ett bidrag/en ersättning. Men självklart ska det gälla alla och inte bara invandrare. Redan i maj 2005 skrev allianspartiledarena en debattartikel i DN om att alla som får socialbidrag ska ha en “jobb & utvecklingsgaranti där samhällsnyttigt arbetet och utvecklade aktiviteter ska garanteras”.

  När Orback lägger fram detta förslag så pekar han på invandrarna och säger att de idag inte sköter SFI:n och praktikplatser. Alltså, att invandrarna är problemet.

  Jag vill snarare hävda att SFI:n och bristen på arbetspraktikplatser är problemet. SFI:n är av usel kvalitet i många kommuner och fortfarande kan analfabeter och akademiskt utbildade invandrare blandas när de ska läsa på SFI.

  Samtidigt så hindras asylsökande från att jobba. De tvingas in i passivitet.

  Vidare så har Sverige trots hur mycket snack som helst inte lyckats komma framåt i valideringen av utländska utbildningar. Sverige sysslar med ett sjukt resursslöseri när välutbildade invandrare tvingas till arbetslöshet eller till alldeles för lågkvalificerade jobb.

Leave a Reply

Your email address will not be published.