Naiv inställning till medverkan vid hedersrelaterad brottslighet

Det står nu klart att Högsta Domstolen inte kommer att ta upp Högsbymålet, domen mot den 17-åring som dömts för mordet på Abbas Rezai i Högsby står fast. Det innebär att en ung pojke kommer att bära hela ansvaret för dådet trots att varken det här mordet eller andra hedersmord är en ensam persons handling.

Enligt svensk lagstiftning ska ansvar ”ådömas inte bara den som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med råd eller dåd” och ”den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått annan till utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det”, Brottsbalkens 23 kapitel 4 §.

Denna lagstiftning om medverkan och anstiftan till brott tillkom i en tid när vi i Sverige knappast ens visste vad hedersrelaterad brottslighet var. Lagstiftningen har inte anpassats till att det i Sverige idag faktiskt begås hedersmord och andra hedersrelaterade brott. Följden har blivit att svensk lagstiftning i praktiken friar de som har det största ansvaret för att ett hedersmord begåtts, medan den som utsetts till att utföra handlingen får bära hela ansvaret.

Ursprungligen är hedersmord och andra hedersrelaterade brott en balikisansk och pastisk stamsedvänja som sedan spritt sig till andra delar av Pakistan, östra Turkiet, Jordanien, Syrien, Iran, Irak, Jemen och andra länder i framförallt sydvästra Asien och norra Afrika. Enligt FN:s särskilda rapportör handlar det årligen om upp till 5000 kvinnor som mördas av sina manliga närstående för att återupprätta familjens heder. Mörkertalet är stort och enligt Amnesty International dokumenteras årligen cirka 1000 fall – enbart i Pakistan.

Men hedersbrott är inte som många tror begränsade enbart till några muslimska kretsar. Det har ingenting med religionen islam att göra. Hedersförsvar är godtagbara enligt brottsbalken i bland annat Argentina, Peru, Guatemala, Israel, Egypten och Libanon. Så sent som år 1999 dömdes en hustrumördare i Texas enbart till fyra månaders fängelse med hänvisning till att han provocerats av att frun hade en älskare.

Att även Sverige drabbats av hedersmord har varit en chock för många. Vi minns alla morden på Pela Atroshi och Fadime Sahindal, och nu senast Högsbymordet på Abbas Rezai. Även om det är mer än sju år sedan som Pela Atroshi mördades så har inte lagstiftningen ändrats för att anpassas till hedersrelaterade brott. Det gör att en 17-årig pojke nu står ensam ansvarig för mordet på Abbas Rezai fastän det är klarlagt att han inte begått mordet ensam och att det är ett hedersmord.

Hedersmord är inte en ensam persons handling. Det handlar om en hel släkt eller klans heder som ska återupprättas. Den person som utför själva mordet är ofta en omyndig manlig släkting, företrädesvis en bror till den kvinna som försatt släkten i vanära. Pojken får mordet som ett uppdrag, ett mandomsprov som ska fullborda honom som man. Pojken är uppfostrad av sina föräldrar och andra manliga släktingar i en kultur där släktens heder är viktigare än allting annat. Han har också lärt sig att man aldrig säger nej till föräldrarnas eller andra manliga släktingars vilja.

Frågan är då vem som egentligen har det största ansvaret för att mordet begåtts. Är det verkligen den omyndiga sonen som höll i kniven, eller är det föräldrarna och andra äldre manliga släktingar som beslutat att släktens heder enbart kan återupprättas genom att dottern eller hennes pojkvän av fel klantillhörighet mördas?

Högsbymålet visar tydligt att den svenska lagstiftningen om medverkan och anstiftan till mord inte är anpassad till hedersrelaterad brottslighet. De fysiska bevis som finns räckte inte till för att Göta hovrätt skulle döma föräldrarna för medverkan eller anstiftan till mordet på dotterns pojkvän Abbas Rezai. Hovrätten fastslog att det var fråga om ett hedersmord och att sonen Majid Ataei inte begått brottet själv, men ändå kunde de inte ta med i sin bedömning hur återupprättande av heder fungerar i en hederskultur. Att sonen inte skulle ha mördat sin systers pojkvän utan föräldrarnas, och de äldre manliga släktingarnas, uppdrag är enligt svensk lagstiftning och praxis tydligen inte tillräckligt för att styrka främjande av mordet.

Som vår svenska lagstiftning nu fungerar så innebär det ett indirekt godkännande av det hedersrelaterade motivet till brottet. Vi kan inte fortsätta bedöma hedersmord på så naivt sätt att endast den unge pojke som utför själva mordet får bära hela ansvaret och straffet själv. För är det verkligen han som har det största ansvaret?

Johan Linander
Rättspolitisk talesman för Centerpartiet

Annelill Davidsson (c)
Nämndeman i Göta Hovrätt, skiljaktig nämndeman vid Högsbymålet

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

3 Responses to Naiv inställning till medverkan vid hedersrelaterad brottslighet

 1. Leffe says:

  Menar ni att man inte ska behöva styrka vad enskilda personer faktiskt gjort för att döma dem, om man bara kan beslå dem med att tillhöra en s.k. “hederskultur”?

  Jag antar att varken tingsrätt eller hovrätt hade svårt att lägga dem till last deras gärningar som kunnat föras i bevis.

  Motiveet är relevant för straffmätningen först när någon bevisligen gjort sig skyldig till en brottslig gärning. Motivet är i sig inte ett brott, och inget man ska dömas för.

  Kan ni inte beskriva vilken bestämmelse som ni vill ändra, på vilket sätt och varför?

  För övrigt är det en smula märkligt med en nämndeman som samtidigt:
  a) är skiljaktig och
  b) kräver lagändring.

  Betyder det att hon inte dömt enligt gällande rätt – och därmedgjort sig skyldig till tjänstefel, eller att hon anser att lagen redan idag tillåter att domstolen dömer så som hon vill? Kanske är denna dom något för t.ex. JO att titta närmare på?

 2. site admin says:

  Leffe, du försöker verkligen hitta fel du.

  Självklart kan en nämndeman vara skiljaktig utan att hon eller han brutit mot gällande rätt och gjort sig skyldig till tjänstefel! Varför skulle vi annars ha nämndemän? Båda nämndemännen var för övrigt skiljaktiga i den här domen. Hur resonerar du när du tar till sådana brösttoner? Tycker du att lagmannen också begår tjänstefel om han är skiljaktig i en dom?

  Vad vi säger om lagändring är att lagstiftningen behöver förtydligas vad gäller medverkan och anstiftan. När domstolen kommer fram till att det är ett hedersbrott, som var fallet i Högsbymålet, och en ung son begått brottet, så är det ett oerhört starkt bevis för att föräldrarna anstiftat brottet. Lika starkt som ett vittnesmål. Sonen hade inte begått brottet om han inte fått det i uppdrag av föräldrarna. Det är mycket möjligt att även äldre manliga släktingar varit involverade, men detta är inte ett lika starkt bevis.

  Sedan krävs det givetvis också stödbevisning, som det finns i Högsbymålet, och då måste domstolarna kunna känna att lagstiftningen stödjer en fällande dom även för föräldrarna.

  Som det är nu så får sonen stå för hela ansvaret även om han bara varit ett redskap för att lösa den hedersproblematik som familjen ansåg att de var tvungna att lösa.

  Självklart är detta inget som jag hittat på om hedersbrott och hederskulturer, utan jag har stöd av experter på hederskulturer. Även hovrätten hade denna kunskap genom sakutlåtande i rättegången, men pga de bristande förarbetena till lagstiftningen om anstiftan och medverkan (vid hedersbrott) så antar jag att domstolen ansåg att de inte kunde fälla föräldrarna.

 3. Leffe says:

  Johan – det här kan du väl ändå inte mena?

  När domstolen kommer fram till att det är ett hedersbrott, som var fallet i Högsbymålet, och en ung son begått brottet, så är det ett oerhört starkt bevis för att föräldrarna anstiftat brottet.

  Vad är det för syn på bevisning, egentligen?

  Och vad leder den synen till för rättssäkerhet i förlängningen?

  Hedersbrott är viktiga saker, men det gäller att inte sluta tänka på rättssäkerheten – den måste alltid vara prioritet 1 – såväl för domstolar som för lagstiftare.

  Jag vidhåller att det är märkligt med en skiljaktig nämndeman som samtidigt kräver lagändring i samma fråga. Om det nu är det som saken gäller nu!

Leave a Reply

Your email address will not be published.