Vi får inte drabbas av panik

Jag, liksom säkert de flesta andra, är chokad över de terrorplaner som brittiska polisen idag avslöjat och stoppat. Hade de lyckats så skulle det dödat tusentals människor. Fruktansvärt är givetvis ett för svagt ord.

Men samtidigt får vi inte drabbas av panik i Sverige. Jag skulle inte förvåna mig om det finns politiker (vilka jag tänker på kan ni säkert gissa) som nu åter kommer att kräva hemliga tvångsmedel i förebyggande syfte, mer övervakning av alla medborgare, buggning, hemlig dataavläsning med mera utan tanke på hur rättssäkerhet ska klaras och hur medborgarnas personliga integritet ska försvaras.

Både Säpo och Luftfartsverket säger att det inte finns någon ökad hotbild mot Sverige. Visst kan terrorister ge sig på Sverige, det går åtminstone inte att utesluta helt, men vi kan inte bekämpa terrorism och brott mot mänskliga rättigheter genom att kränka andra mänskliga rättigheter som t.ex. den personliga integriteten.

Snarare är det så att när det blåser som hårdast, då gäller det att vara som lugnast. Annars blir det förhastade beslut som i efterhand visar sig vara felaktiga. Se bara på de terrorlagar som USA och Storbritannien stiftade efter 11:e september. Har de minskat terrroangreppen mot dessa länder? Har amerikanarna och britterna kunnat känna sig lugnare tack vare dessa lagar? Mitt svar är nej och nej.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

8 Responses to Vi får inte drabbas av panik

 1. Leffe says:

  För att kunna svara så tvärsäkra nej som du gör, så måste man ha tillgång till kunskap om vad som hade hänt om åtgärderna inte vidtagits. Och det har vi inte.

  Jag är personligen rätt tveksam till om gårdagens avvärjda hot hade upptäckts i en pre 9-11-kontext. Det verkar som om det är underrättelsesamarbete melan Pakistan och UK som fungerat väl, och den typen av samarbete är något som har ökat, delvis på bekostnad av oskyldigas personliga integritet.

  Är det värt det? Den frågan kan vi sannolikt svara på först om ett attentat inträffat.

  Min bild är att människor är beredda att ge upp vissa friheter under förutsättning att det ger dem en större upplevd eller faktisk tryghet. T.ex. var det inget knot igår för de som inte längre fick ha handbagage.

  Men jag håller med dig om att det är oerhört viktigt att åtgärderna balanseras och att man lagstiftare rusar iväg och vidtar åtgärder.
  Samtidigt kanske vi som samhälle ska lära oss två saker av Tsunamin:
  1) Svenskar finns inte bara i Sverige, hotbilder i London är en hotbild mot minst 40000 svenskar, kanske t.o.m. fler såhär under sommaren.
  2) I krislägen är det ibland rätt att agera med full kraft, även om man inte på förhand vet om hur stor och svår krisen är. Sedan får man “backa” i efterhand om det visar sig att vi gjorde för mycket. Att göra för lite är inte förlåtligt längre.

  Men det här är viktiga frågor, jag tycker kanske att de bör skötas i första hand som sådana – i samförstånd över blok- och partigränser – och inte som slagträn i en valkampanj.

 2. Erik Hultin says:

  Det hade varit otroligt intressant att veta vilken typ av insatser man använde för att kunna avvärja detta. Var det “vanligt” (om än intensivt) underrättelsearbete, eller har man nått någon form av genombrott via någon av de integritetskränkande tvångsmedelstyper som Bodström vill införa i Sverige.

 3. Leffe says:

  Erik – hur skulle vi någonsin kunna få veta det med säkerhet?

  Om upgifterna kommer från Pakistan, vilket jag hörde i förbigående på CNN, så skulle de i teorin kunna härstamma från tortyrförhör. Eller kan vi lita på den pakistanska underrättelsetjänsten i det avseendet?

  I Sverige är många tydligen rädda för lagar som reglerar vad polisen får göra, personligen är jag mer orolig för sådant som polisen, i Sverige och utomlands, gör vid sidan av lagarna.

 4. site admin says:

  Leffe, vilka “tvärsäkra nej” svarar jag?

  Vad jag säger är att sådana här situationer inte får innebära att vi fattar beslut i panik. Dessutom säger Samverkansrådet mot terrorism (där ingår Säpo, Försvarsmakten och nio andra svenska myndigheter) att “hotbilden mot Sverige är oförändrad“. Så varför skulle Londonhändelserna ändra vår inställning.

 5. Leffe says:

  Johan,

  Jag tyckte att du avslutade med två ganska så säkra nej. Om de var tveksamma så framgick inte det särskilt tydligt. Tack för klargörandet på den punkten…

  Självklart ska vi inte fatta beslut i panik, är det någon som har föreslagit det menar du? Personligen anser jag det vara lika fel att på förhand utesluta att det kan behövas åtgärder för att bevara och höja säkerheten i Sverige och EU.

  Det är jättebra att samverkansrådet bedömer hotbilden mot Sverige som oförändrad, men Sverige är inte en isolerad ö och svenskar och svenska intressen finns och verkar globalt idag.

  Vad tycker du om (fp)-förslaget om inrikesdepartement och underrättelsesamordning? (se länk)

  http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_13441017.asp

 6. site admin says:

  Leffe, självklart är det jag skriver mina uppfattningar, det kan inte vara något annat. Men det är svårt att säga emot att USA och GB har blivit utsatta för terroristers angrepp trots de mycket långtgående lagar som infördes efter 11/9.

  Och en sak kan jag säga att jag är tvärsäker på, jag kommer aldrig att gå med på sådana terroristlagar i Sverige som USA infört (t.ex. häktning på obestämd tid, utan att den häktade får veta varför, om det finns misstanke om terroristbrott). Oavsett om Sverige skulle bli mål för någon terroristattack.

  Angående fp-artikeln så har vi skrivit om detta i den rättspolitiska arbetsgruppens slutrapport:

  “Samarbetet mellan den polisiära, militära och politiska nivån när det gäller terrorhot
  fungerar inte tillräckligt effektivt. Sverige behöver en bättre fungerande samordning mellan berörda funktioner inom underrättelse- och/eller säkerhetstjänst hos
  Säkerhetspolisen, Militära underrättelsetjänsten och Försvarets radioanstalt. Det kan också beröra polisen i övrigt liksom Migrationsverket, Tullverket, Kustbevakningen,
  Krisberedskapsmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Det är angeläget att all relevant information rörande terrorhot finns tillgänglig för alla berörda myndigheter. Det är samtidigt viktigt att reglerna kring delgivning av integritetskänslig information samt när och hur hemliga tvångsmedel ska få användas inte ändras, samt att spridning av underrättelser inte får ske till andra myndigheter utan stöd i lagstiftning.”

  Angående inrikesdepartement så har vi inte diskuterat det, varken i alliansen eller inom Centerpartiet. När det gäller polis, tull och kustbevakning så är jag den som gått längst i samordning mellan dessa, så där har jag självklart inget att invända.

 7. steelneck says:

  “Terorplaner”…

  Vilka belägg har du för att det verkligen fanns sådana, att Blair o co. med en politisk agenda säger det? Det kan lika gärna vara Blair o co. som är de egentliga konspiratörerna som har en opinion att vända. Vad motsäger att denna ruskiga historia inte bara är ett stort “argumentum in terrorem”, för att lättare få sin politiska vilja igenom?

 8. site admin says:

  Jag tror inte att Blair skulle kunna styra polis m.fl. för en sådan konspiration. Dessutom finns det ingen anledning att tro att han skulle göra något sådant.

  Eftersom vi sett att terrordåd genomförts vid flera tillfällen de senaste fem åren, så är det väl inte så svårt att tro att ytterligare dåd planerats (och planeras).

Leave a Reply

Your email address will not be published.