Ny lag borde innebära att proffsboxning kan arrangeras i Sverige

Johan Linander (c) beklagar regeringens lagförslag för kampsport:

Regeringen föreslår nu att lagen om förbud mot professionell boxning tas bort och istället införs en lagstiftning där tillstånd krävs för att anordna tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i en kampsport som tillåter slag, sparkar eller annat våld mot motståndarens huvud.
– Den nya lagstiftning borde, som jag ser det, innebära att professionell boxning ska kunna anordnas i Sverige, säger Johan Linander som motionerar i frågan.

Den nya lagen säger att tillstånd att anordna kampsportsmatch endast får lämnas om kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna.

– Tyvärr väljer regeringen att i sitt förslag uttrycka att ”den föreslagna regleringen torde därmed innebära att såväl professionell boxning som arrangemang av vissa andra kampsporter som i dag genomförs inte kommer att få tillstånd med nuvarande tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser”.

– Jag anser att det är olyckligt om professionell boxning även fortsättningsvis i praktiken kommer att vara förbjudet i Sverige. Därför bör riksdagen uttala att tävlingsreglerna och säkerhetsbestämmelserna kring professionell boxning mycket väl kan innebära en godtagbar säkerhet för deltagarna. Jag menar inte att proffsboxning ska undantas från tillståndskravet och jag menar inte att det inte ska krävas godtagbar säkerhet för deltagarna, men jag menar att proffsboxning i sin nuvarande form kan vara tillräckligt säker för deltagarna.

– Man har självklart rätt att inte tycka om att titta på boxning, men det är orimligt att enskilda personers motvilja mot en idrottsgren tvingar dess utövare till exil. Om man verkligen bryr sig om boxarnas väl och ve kan man fråga sig varför proffsboxning skulle vara den enda idrott där utövarna kan anses ha fördel av och må bättre av att träna och tävla på ständig bortaplan!

– Mitt och några av mina Centerpartikollegor i riksdagen föreslår därför att riksdagen föreslår att tävlingsreglerna och säkerhetsbestämmelserna kring professionell boxning mycket väl kan innebära en godtagbar säkerhet för deltagarna.

This entry was posted in Pressmeddelanden. Bookmark the permalink.

One Response to Ny lag borde innebära att proffsboxning kan arrangeras i Sverige

  1. Ibro says:

    De anser att proffsboxning är skadligt och p g a den orskaen så är det förbjudet. Rökning och alkohol är mer skadligt och rökning och alkohol relaterade skador kostar samhället väldigt mycket men är det förbjudet? Snacka om dubbelmoral.

    Jag håller med dig!
    Tillåt Proffsboxning!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.