Landsbygdsinsatser kräver också pengar!

Det politiska spelet om den kommande perioden för EU:s landsbygdsutvecklingsprogram (LBU) är i full gång. Regeringen har presenterat en skrivelse som talar varmt om insatser för landsbygdsutveckling men utan att närmare nämna vilka pengar man är beredd att satsa. Centerpartiet tvekar inte om vikten av landsbygdsutveckling och vi är villiga att satsa medel så att den totala LBU-ramen utökas med 800 miljoner kr per år, i förhållande till dagens nivå.

De gröna näringarna är en viktig motor för landsbygdsutvecklingen. De senaste åren har förutsättningarna för de gröna näringarna drastiskt förändrats framför allt genom reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Det är därför ytterst viktigt att snabbt ge signaler om hur totalbudgeten för landsbygdsutvecklingen kommer att se ut. Vid EU-toppmötet i december träffades en budgetuppgörelse som gör det högst sannolikt att Sverige ges ytterligare 200 miljoner kr per år i LBU-medel från EU för programperioden 2007-2013. Dessa skall sedan medfinansieras med ytterligare 200 miljoner svenska kronor. Det ger således en utökning av programmen med 400 miljoner kr i förhållande till nuvarande nivå. Centerpartiet anser inte detta vara tillräckligt, vi vill toppa detta med ytterligare 400 miljoner kr. Det ger alltså, i förhållande till dagens nivå en utökad LBU-ram med 800 miljoner kr per år. Detta anser vi vara väl använda pengar. En draghjälp för att skapa tillväxt på den svenska landsbygden.

Utan en sund näringspolitik och en god infrastruktur är satsningarna på LBU-programmet ineffektiva. Det krävs en mängd åtgärder för landsbygden för att de pengar som tillförs landsbygden genom LBU-programmet ska ge optimal utdelning. Det handlar om att börja i rätt ända. Några mer konkreta exempel på hinder för landsbygdsutveckling är att strandskyddsreglerna är försvårande på många håll i landet, utan att miljönyttan och uppoffringarna för det rörliga friluftslivet står i proportion till detta. Ett annat exempel är att kostnadsläget är avgörande för hur företagare inom de gröna näringarna ska stå sig i konkurrensen från andra länder.

Ett annat område som vi kan göra mycket åt på nationell nivå är de ökade regleringar på djurskyddsområdet som regeringen envisas med. Det senaste exemplet är djurskyddsmyndigheten som bara byråkratiserar och ökar kostnaderna. Djurskyddsmyndigheten saknar verklighetsförankring och vinner vi valet är det ingen tvekan om att vi vill lägga ned myndigheten.

Vi vet att det finns en stor osäkerhet på landsbygden och dess företagare om vad den nya programperioden kommer att innebära och som alltid är det viktigt med långsiktiga spelregler och tydlighet, det kan ett starkt centerparti ge.

Jan Andersson, Hylte, Riksdagsledamot och Centerpartiets jordbrukspolitiske talesman
Johan Linander, Lund, Riksdagsledamot för Centerpartiet i Skånes södra valkrets

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.