Två frågor vid sidan om

Ännu en våldtäkt. En ganska liten notis långt ner på sidan. Vi börjar alla bli så vana vid detta avskyvärda brott att det snart inte ens är en nyhet när det hänt. Men när jag lästa den här artikeln så reagerade jag på två saker vid sidan om det avskyvärda brottet.

För det första. Vad gjorde två 15-åriga flickor på tunnelbanan kl. fyra på morgonen? Jag vet inte om min uppväxt i lilla Veberöd har präglat mig för mycket, men jag tycker det är fullständigt oansvarigt av föräldrar att låta 15-åringar vara ute hela natten. När jag var 15 år var jag väldigt sällan i stan (Lund eller Malmö) på helgkvällar, och absolut inte på natten.

För det andra. Finns det någon som inte vet att det finns övervakningskameror i tunnelbanan och på tågen? Tydligen en, och den idioten våldtog två tjejer i natt.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

5 Responses to Två frågor vid sidan om

 1. Leffe says:

  Att någon som är så störd (tillfälligt eller mer permanent) att han begår en överfallsvåldtäkt inte bryr sig om kameror är inte så förvånande.

  Vad gäller 15-åringarnas tider så är det väl tyvärr så att brottsoffer, precis som gärningsmän, ofta har det gemensamt att de inte lever under bästa tänkbara sociala förhållanden i övrigt. Jag säger inte att så är fallet här – men Hässelby är till delar ett område med stor social utslagning och har man föräldrar som befinner sig i den delen av skalan riskerar man i mycket högre grad att bli brottsoffer. (Hässelby har även en välbeställd villadel – så jag kan gott och väl ha fel här).

 2. site admin says:

  Det är lätt att tro att alla män som begår våldtäkter är störda, men så är det inte alls. Åtminstone inte störda på det sättet som här åsyftas, dvs inte vet vad han gör och därför inte heller tänker på följderna.

  Nu sägs det att mannen uppträtt som om han var drogad när polisen grep honom, så det kan säkert förklara en del.

 3. Leffe says:

  En störning innebär inte nödvändigtvis att man inte vet vad man gör.

  Det jag menade var helt enkelt att ingen begår en våldtäkt på t-banan utan att lida av en psykosocial störning i någon form – antingen en tillfällig, ofta orsakad av droger (vanligen den som säljs av staten), eller av permanent, vanligen orsakad av psykisk sjukdom, alternativt en kombination av dessa båda.

 4. site admin says:

  Nog är det så att alla våldtäktsmän har någon form av störning, annars hade de helt enkelt inte våldtagit. Men jag skulle fortfarande vilja hävda att de allra flesta våldtäktsmän har full kontroll på vad de gör. De som begår överfallsvåldtäkter, vilket dock är en liten minoritet av alla våldtäkter, har i den största delen av fallen noga valt ut plats och tidpunkt för att minimera upptäckt.

 5. Leffe says:

  Vet man att det är för att minimera upptäckt – kan inte valet av plats handla mer om sannolikhet att lyckas i sitt uppsåt? Det sammanfaller ju som regel på det sättet att chansen att lykckas med en våldtäkt ökar samtidigt och i samma takt som risken för upptäckt minskar – om man bortser från övervakningskameror men sådana har vi ju i princip inga.

Leave a Reply

Your email address will not be published.