Köpingebro sockerbruk som etanolfabrik

I går kom beskedet om att Köpingebro sockerbruk ska läggas ner. Centerpartiet anser att sockerbruket bör kunna konverteras om för etanolframställning för att klara den ökade efterfrågan på etanolbilar säger riksdagsledamot Johan Linander och Centerpartiets distriktsordförande Ingemar Jeppsson i ett uttalande.

Igår kom beskedet om att sockerbruket i Köpingebro ska läggas ner efter säsongen 2006. Ett resultat efter den sockerreform som EU beslutat om och som innebär en kraftigt minskad produktion av sockerbetor och ett kraftig sänkt pris till lantbrukarna. All produktion kommer nu att koncentreras till Sveriges enda sockerbruk i Örtofta.

Samtidigt som detta sker kan vi följa en kraftigt ökad försäljning av etanolbilar i Sverige. En utveckling som är mycket positiv för miljön då utsläppen från fossila bränslen är det största miljöhotet. I Sverige finns en viss produktion av etanol men den övervägande delen importeras från framförallt Brasilien.

Sverige har en stor potential att producera etanol av jord- och skogsbruksprodukter. En utmärkt råvara skulle kunna vara betor som innehåller stora energimängder. Det pågår även försök runt om i landet att använda sockret till halkbekämpning istället för det skadliga saltet. Betan är en mycket viktig gröda för att ta upp näringsämnen i marken som annars läcker ut i våra vatten. För att betan ska bli en konkurrenskraftig produkt för etanolframställning och som halkbekämpningsmedel krävs det en satsning på forskning och förädling.

Skåne med sina stora åkerarealer har mycket goda förutsättningar för framställning av alternativa energikällor och bränslen. När nu Köpingebro ska läggas ner bör man ta vara på det kunnande som finns och konvertera om anläggningen för etanolframställning. Ett åtagande där det krävs en statlig och regional medverkan. För jobben i Köpingebro och hela sydöstra Skånes skull krävs det åtgärder för att skapa utveckling istället för avveckling.

This entry was posted in Pressmeddelanden. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.