Regeringen centraliserar det svenska rättsväsendet

Jag vågar utgå från att regeringen och justitieminister Thomas Bodström egentligen vill ha ett bra fungerande rättsväsende. Med ett bra rättsväsende menar jag hög rättssäkerhet och rättstrygghet, effektivitet, låg brottslighet, att en stor andel brott blir utredda, samt trovärdighet och god förankring bland medborgarna. Men vad socialdemokraterna menar med ett bra fungerande rättsväsende är svårare att förstå.

Under de senaste åren har den socialdemokratiska regeringen drivit genom en radikal centralisering av det svenska rättsväsendet av sällan skådat slag. Samtidigt som regeringen ibland talar vackert om regional utveckling så påskyndar man i praktiken en utarmning av stora delar av vårt land när vitala delar av rättssamhället centraliseras i ett tempo och i en omfattning som aldrig tidigare. Över 100 polisstationer har lagts ned under de senaste fyra åren och sedan år 2000 har antalet tingsrätter minskat med en tredjedel, från 93 till 62 tingsrätter.

Under samma tid har den grova brottsligheten ökat, medborgarna uppger att deras förtroende för polisen har minskat, balanserna i domstolarna har växt och domarna menar att de allt oftare känner stress som påverkar deras arbete. Frågan man måste ställa sig är om justitieminister Thomas Bodström, med ansvar för det svenska rättsväsendet, har gjort någon analys av varför det svenska rättsväsendet inte utvecklas bättre och om det har någon koppling till den centralisering som skett.

Eftersom centraliseringen har fortgått år efter år så borde det finnas en analys eller åtminstone ett underlag för den politiken. Innebär centralisering totalt sett förbättringar och effektiviseringar? Jag skulle gärna se den analysen. Och hur kan det komma sig att regeringens stödpartier vänsterpartiet och miljöpartiet medverkar till en centraliseringspolitik av det här slaget?

Den nedläggningsvåg som drabbat mindre tingsrätter runt om i landet, och som Domstolsverket gärna skulle vilja fortsätta med, motiveras då och då med påstådda effektivitetsvinster. Men vad en nedlagd tingsrätt innebär för övriga delar av rättsväsendet, för polisen, åklagarna, kriminalvården och advokaterna tas inte in i beräkningen. Långa transporter med stor tidsåtgång och därmed höga kostnader är en oönskad effekt.
Inom polisen har kommunikationscentralerna centraliserats allt mer. Ofta med längre väntetider som följd, men det värsta är att person- och lokalkännedomen försvinner. Samma sak, person- och lokalkännedom försvinner, blir resultatet när polisen avvecklar närpolisen och hela kommuner plötsligt står helt utan närvarande polis.

Det brottsförebyggande arbetet drabbas hårdast när den socialdemokratiska regeringens centralisering av rättsväsendet fullföljs. Min målsättning är en närvarande, synlig och tillgänglig polis som är en naturlig del av samhället. Besök på skolor, patrullering och närvaro vid krogkön redan innan bråk uppstår är viktiga polisuppgifter som nu prioriterats bort. Svensk polis ska vara en närvarande polis och inte bara en polis som dyker upp när grova brott begåtts. På det sättet kan svenska folkets förtroende för polisen återupprättas.

Många människor känner oro när de rättsvårdande myndigheterna försvinner allt längre bort. Det är också ett hot mot en fungerande rättsstat när medborgarnas tilltro till statens möjligheter att garantera trygghet och säkerhet försvinner. Ett oroväckande resultat av detta är medborgargarden. Det senaste exemplet finns i Malmö. Arga pappor utrustar sig med batonger och golfklubbor för att hålla ordning i stadsdelen Limhamn. Jag kan delvis förstå pappornas frustration, men medborgargarden där privatpersoner tar lagen i egna händer är alltid fel väg. Föräldraengagemang i form av nattvandrare, ”nattugglor”, ”föräldrar på stan” och liknande är mycket positivt, men detta engagemang får inte övergå till att ta lagen i egna händer. Redan har Limhamns arga pappor tagit fel i sin jakt på ett ungdomsgäng och en oskyldig pojke blev fasthållen med ett strupgrepp. Detta får inte ske. Polisledningen i Malmö har reagerat på helt rätt sätt och själva polisanmält händelsen för utredning.

Tyvärr verkar det som att regeringen har glömt bort ord som personkännedom, närhet, tillgänglighet, lokalkännedom och trygghet i sin iver att genomföra sin centraliseringspolitik. För Centerpartiet är det självklart att ta strid mot regeringen i dessa frågor. Vi menar allvar med människors trygghet, en tillgänglig polis och regional utveckling i hela landet.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.