Demokrati

Vad är demokrati? I Sveriges riksdag borde svaret vara att det förslag som har flest riksdagsledamöter bakom sig ska vinna. Vi fattar helt enkelt majoritetsbeslut.

I riksdagen är det dock inte så enkelt. När miljöpartiet ställer sig på den borgerliga alliansens sida så ska vi vinna voteringen i kammaren med en rösts marginal. För att detta ska fungera finns det ett kvittningssystem som gör att det ska vara lika många borta från vardera sidan. Ibland innebär det att någon borgerlig ledamot får låta bli att rösta fastän han eller hon är på plats, ibland innebär det att någon socialdemokrat ska avstå.

Det har blivit fel några gånger och senast drabbade det oss i justitieutskottet. Det handlade om en skrivelse om hemliga tvångsmedel och miljöpartiet stod bakom samma reservation som vi i Centerpartiet, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna. Men i kammaren vann sossarna och vänsterpartiet med tre rösters marginal trots att de egentligen skulle förlorat med en röst. Något hade blivit fel i kvittningen och felet var socialdemokraternas. De hade hela fyra ledamöter för mycket som röstade.

För att rätta till misstaget föreslog kristdemokraternas Peter Althin i justitieutskottet att vi skulle ta upp frågan som ett utskottsinitiativ för att få en ny votering. På detta svarade S, V och Mp nej! De medger att det blivit fel i voteringen men de är inte villiga att rätta till felet. Märkligt, mycket märkligt! Varför? Jag vet inte. Deras argument var att det skulle skapas ett prejudikat och det ville de inte. Ja, vadå, det är väl bara bra att ett misstag rättas till. Kan någon vara motståndare till att misstag rättas till? Ja, tydligen, socialdemokraterna, vänsterpartister och miljöpartister kan.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to Demokrati

  1. Maktfullkomlighet kallas det. Mycket anmärkningsvärt det du skriver. Vanligt sunt förnuft och moral gäller visst inte alltid i politiken.

Leave a Reply

Your email address will not be published.