Tag Archives: Säpo

Signalspaning för Säkerhetspolisen

Idag justerade justitieutskottet yttrandet till försvarsutskottet “Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet”. Ett yttrande från ett utskott till ett annat får sällan någon uppmärksamhet, men idag var det stor skillnad. När vi var klara med sammanträdet, som jag ledde eftersom Morgan … Continue reading

Posted in General | Tagged , , | 9 Comments

Bodströms solodans

I veckor och månader har vi väntat på de rödgrönas rättspolitiska överenskommelse. Idag trodde jag att det var dags, men icke. Det blev istället en solodans av Bodström. På sju sidor presenterar han en rad gamla kända S-förslag och en … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , , | 8 Comments