Tag Archives: Riksfärdtjänst

En flexiblare riksfärdtjänst

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksfärdtjänstlagen bör göras mer flexibel. Motivering Enligt Lag (1997:735) om riksfärdtjänst § 5 ska tillstånd till riksfärdtjänst ges om 1. resan till följd … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment