Tag Archives: Lättläst

Lättläst på myndigheters hemsidor

Förslag till beslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör ge anvisningar om att statliga myndigheter snarast ska ha information på lättläst svenska på sina hemsidor. Motivering Riksdagen har antagit en handlingsplan … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment