Tag Archives: Karensdag

Förändring av karensdagen

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda huruvida det finns ett mer ändamålsenligt karensdagssystem än det nuvarande. Motivering I Sverige finns det, i ett internationellt perspektiv, goda villkor för … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment