Tag Archives: Bioteknik

Bioteknikpatent

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda frågan om behovet av strategisk forskning angående förändringar i nuvarande patentsystem. Motivering Patentfrågor har diskuterats i samband med Pirat-Bay-rättegången och i samband … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 2 Comments