Tag Archives: barnpornografi

Anförande i debatten om barnpornografibrott (vilande grundlagsbeslut)

Debatterades i kammaren den 24 november. Anf. 71 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Barnpornografi är något av det vidrigaste som finns. Barn utnyttjas sexuellt. Under lång tid har vi haft en lagstiftning som har utgått från barnets pubertetsutveckling och inte … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged | Leave a comment

Vilken pudel!

Rick Falkvinge har verkligen gjort en ordentlig pudel idag. Först kunde vi höra på Ekot hur han hur tydligt som helst uttryckte att det ska bli lagligt att inneha barnpornografi, sedan blev trycket för hårt och plötsligt ville han och … Continue reading

Posted in General | Tagged , , | 28 Comments

Thomas Bodströms uppträdande irriterar

Idag har jag haft tre debatter i kammaren, om skärpta straff för allvarliga våldsbrott, människohandel och barnpornografi. Två av debatterna tillhörde justitieutskottet, medan barnpornografin ligger på KU. Det ovanliga idag var att justitieutskottets ordförande Thomas Bodström deltog i utskottets debatter. … Continue reading

Posted in General | Tagged , , | 5 Comments