Category Archives: Alliansrapporter

3 000 fler poliser

I kvällens Rapport-sändningar fick den rättspolitiska alliansarbetsgruppens rapport “Framtidens polis – i medborgarnas tjänst” stort utrymme som förstanyhet. Som vanligt blir det en något förenklad bild som ges. 3 000 fler poliser, alternativa vapen och nya arbetsmetoder skriver vi om … Continue reading

Posted in Alliansrapporter, General | 9 Comments

Tidigare, tydligare, tuffare tag mot ungdomsbrottslingar

Pressmeddelande från Allians för Sverige 2005-08-09 Den borgerliga alliansen presenterar i dag ett program mot ungdomsbrottsligheten. Programmets syfte är att åstadkomma ett större engagemang för barn och ungdomar, där varje signal om att något är på väg att gå snett … Continue reading

Posted in Alliansrapporter, General | Leave a comment

Unga lagöverträdare

Vi är djupt bekymrade över att insatserna mot ungdomars brottslighet präglas av uppgivenhet från den socialdemokratiska regeringen. Gång på gång frågar vi oss hur det är möjligt att femtonåringar redan kan ha inlett en brottskarriär utan att vuxenvärlden gripit in. … Continue reading

Posted in Alliansrapporter, General, Insändare | 1 Comment

På brottsoffrets sida

Inledning Att utsättas för brott är en allvarlig kränkning. Partierna inom den borgerliga alliansen menar att svensk rättspolitik måste få en helt ny inriktning när det gäller synen på brottsoffer och deras ställning måste stärkas från det att ett brott … Continue reading

Posted in Alliansrapporter | 2 Comments

Kriminalvården; vändpunkt – inte ändpunkt.

Sammanfattning. Kriminalvården är efter 10 år av socialdemokratiskt styre en problemtyngd verksamhet. Kriminalvården är enormt eftersatt. Det gäller såväl frivård som anstaltsvård. Allians för Sverige menar att kriminalvården är en viktig del av rättskedjan liksom att alla kriminalvårdens olika delar … Continue reading

Posted in Alliansrapporter | 10 Comments