Enkelt att följa goda miljöexempel

Ibland låter det som att varje åtgärd för att förbättra vår miljö och minska människans klimatpåverkan är dyr, jobbig och minskar vår livskvalitet. Det är som att vi skulle stå inför valet mellan det goda livet vi har nu och ett grått och trist liv i en miljövänlig framtid. Så ser inte alternativen ut. I själva verket står vi mellan att ställa om till ett hållbart samhälle och kunna leva det goda livet, eller att fortsätta som vi gör nu och inse att våra barnbarns barnbarn kommer att få växa upp på en planet med långt mycket sämre livskvalitet än vi har idag.

Det nödvändiga klimatavtal som slöts i Paris var bara första steget. Det kommer att krävas så oerhört mycket mer än vad världens ledare kunde komma överens om på klimatmötet i december. Var ska vi då börja? Såklart på hemmaplan, där vi kan göra skillnad. Vi kan väl börja med att komma överens om att alla borde använda sig av goda miljöexempel.

Det finns redan idag mängder av goda idéer och genomförda åtgärder som leder oss rätt i klimatomställningen, men det konstiga är att vi inte lär av varandra och följer efter. Skulle ett företag komma på en bra affärsidé som gör att de tjänar mer pengar så skulle konkurrenterna snabbt följa efter. Men när ett företag kommer på en bra miljövänlig lösning på ett problem, så är det tyvärr inte alls på samma sätt.

Staten, regioner och kommuner måste börja ställa krav på bästa möjliga miljöalternativ. Staten har faktiskt i det här sammanhanget också varit ett gott föredöme på ett sätt. Sedan 2009 ska alla fordon med undantag för specialfordon som köps in av staten vara miljöbilar. Det fungerar. Kommunerna och regionerna i Öresundsområdet har inom Öresundskomiteen också visat på gott exempel och kommit överens om att enbart köpa in miljöbilar från i år.

Det finns ingen anledning att ett enda vanligt fordon, som bil eller buss, köps in eller anlitas som inte är ett miljöfordon. Kan bussföretaget Keolis, som kör stadstrafiken i Stockholm, köra sina 1 600 bussar fossilfritt så borde alla bussbolag kunna det. Varför ska en enda upphandlad busstur köras med fossilt bränsle? Även vi som konsumenter måste ställa krav och säga nej till det sämre miljöalternativet.

De goda miljöexemplen måste bli norm i vårt samhälle, en standard som inte ska underskridas. Därutöver måste staten och kommuner ge ekonomiska incitament för att locka fram ännu miljövänligare lösningar. När det handlar om bilar kan miljöbilspremier som flyttas framåt för att pressa ner utsläppen år för år vara ett alternativ. Det kan också vara en stadsmiljöavgift vars storlek beror på bilens utsläpp.

Framförallt måste Lagen om offentlig upphandling förändras så att miljövänligare val prioriteras inom de offentliga upphandlingarna. Istället för att lägsta pris alltid ska vinna upphandlingen så bör det mest konkurrenskraftiga priset vinna. I konkurrenskraften borde pengar och miljö läggas som två likvärdiga parametrar. Det blir visserligen en svårare bedömning, men det skulle locka fram bättre miljölösningar istället för att enbart locka fram billigare lösningar. Detta skulle betyda oerhört mycket eftersom de offentliga inköpen omsätter ofattbara 600 miljarder kronor per år.

This entry was posted in Krönika. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.