Vi klarar det!

Krönika i Skånska Dagbladet den 24 oktober

Europa står inför den svåraste flyktingutmaningen sedan andra världskriget. Krigen på Balkan i början av 90-talet innebar en stor prövning, men folkvandringen som vi ser just nu innebär en ännu större prövning. Hela Europa och hela Sverige ställs på prov, men kommuner som Trelleborg och Malmö, som är ankomstkommuner, får ta ett alldeles orimligt stort ansvar i jämförelse med de flesta andra av landets 290 kommuner. Statsministern och många andra ministrar kan inte bara åka till Trelleborg på studiebesök ”för att informera sig om situationen”. De måste komma med lösningar på den omöjliga situation som Trelleborg befinner sig i.

Utmaningen som Sverige som land och alla kommuner har är inte enbart att hitta sovplatser och att ha tillräckligt många lärare och klassrum för barnen som ska börja i skolan, utan vi måste samtidigt börja jobba med den mer långsiktiga utmaningen att få människor i egen försörjning. Sverige måste klara av att snabbt hjälpa högutbildade att kunna ta jobb inom sin profession och samtidigt öppna upp arbetsmarknaden för fler enkla arbeten. Ett utvidgat RUT-avdrag skulle kunna vara ett sätt att skapa ytterligare arbetstillfällen, men tyvärr har den rödgröna regeringen föreslagit det omvända. Låt civilsamhället med föreningar och organisationer göra nystartsanställningar utanför LAS-reglerna och med lägre ingångslön. Vill vi så finns det möjligheter att få in människor på arbetsmarknaden mycket snabbare än idag.

Jag får ibland höra en förvåning i varför människor utsätter sig för risken att drunkna i Medelhavet. Ja, när alternativen är att dö av Assads bombningar eller avrättas av IS så är sannolikt chansningen att båten över havet ska hålla ändå lockande. Det är klart att människor flyr. Det är klart att människor vill starta ett nytt liv i fred där barnen kan växa upp i frihet. Svaret på problemet är inte att människor ska sluta fly, svaret är att människor inte ska behöva fly.

Vi vet att Sverige inte ensidigt kan fatta beslut som stoppar flyktingvågen, även om det ibland låter så på en del populistpolitiker, men däremot måste vi ha en tydlig linje i EU och FN för att nå resultat. FN:s säkerhetsråd måste komma överens för att både stoppa kriget i Syrien och stoppa IS framfart. Alla EU-länder måste vara med och ta ansvar för flyktingmottagandet och även övriga västvärlden som USA, Kanada och Australien måste ta sitt ansvar.

Migrationsverket har skrivit upp prognosen för hur många flyktingar som kommer till Sverige under 2015 och allt talar för att flyktingvågen kommer att fortsätta under 2016. Det innebär problem för Sverige, utan tvekan, men vi kommer att klara av att hantera situationen! Vi klarade att ta emot krigsbarnen från Finland, vi klarade av flyktingvågen från Balkan i början av 90-talet och vi kommer att klara dagens flyktingvåg. På längre sikt är människor som kommer till Sverige en tillgång som ökar landets attraktionskraft och tillväxt. Det är aldrig naivt att vara medmänsklig.

Till slut: Kommuner har till och från betalt föräldrar för att föda fler barn i en stark önskan att kommunen ska sluta krympa i antalet invånare. Till exempel ger Ödeshögs kommun en barnbonus på 10 000 kr i välkomstbonus för varje nyfött eller adopterat barn. För några år sedan gav Arjeplogs kommun ett inflyttningsbidrag på 25 000 kr för varje nyinflyttad person. Så stark är viljan för många kommuner att öka sitt invånartal. Helt enkelt för att en minskad befolkning gör att affärer tvingas stänga, skolor läggs ner och antalet i arbetsför befolkning blir för få i förhållande till de äldre som bor kvar. Visst är det då konstigt att barn och vuxna som nu kommer till kommunerna ses som en kostnad?

This entry was posted in Krönika. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.