”Det var bättre förr!” Eller…?

Krönika i Skånska Dagbladet 18/7.

Ibland kommer jag på mig själv med att tänka att det var bättre förr. Det kan dyka upp lite när som helst. I samtal om svensk politik, om sport eller nu senast när jag och mina barn pratade om hur skolan var när jag var liten. Men lika snabbt som tanken dyker upp försöker jag slå bort den. Jag vet ju att de allra flesta förändringar är till det bättre och att minnen ofta omgärdas av ett bedrägligt rosa skimmer.

När vi läser och ser på tv om vad som händer i vår omvärld så är det lätt att få intrycket att det är fler krig, mer svält och större lidanden. IS framfart i Syrien och Irak, flyktingar som drunknar i Medelhavet, Grekland på ruinens brant, fortsatta strider i Ukraina, naturkatastrofer i Sydostasien och så vidare. Men nyhetsförmedlingen visar sällan helheten och långvarig förändring, höjer man blicken så är utvecklingen inte alls så svart.

I världen finns det över en miljard människor som lever i extrem fattigdom. Enligt FN:s definition så är extrem fattigdom att tvingas överleva på under 1,25 dollar per dag, det vill säga ca 10 svenska kronor per dag. Vem som helst förstår att det är näst intill omöjligt att leva ett människovärdigt liv under de omständigheterna. Men var det bättre förr?

Nej, tvärtom. Det har varit en fantastisk utveckling i världen de senaste 25 åren. 1990 levde 36 procent av världens befolkning i extrem fattigdom, nu är det 18 procent. Andelen som tvingas leva i extrem fattigdom har alltså halverats. Det innebär inte att antalet som lever i extrem fattigdom har minskat lika mycket eftersom världens befolkning ökar, men även i relativa tal så är det en mycket god utveckling. Både andelen och antalet människor som lever i extrem fattigdom minskar i alla världsdelar.

En annan tydlig förbättring för de som lever under de allra svåraste förhållanden i vår värld är att barnadödligheten har minskat i snabb takt. 1990 var det över 12 miljoner barn som dog innan de fick fira sin femte födelsedag, 2014 var det 6,6 miljoner. Det är fruktansvärt att så många barn inte överlever sin femårsdag och det så kallade milleniemålet att minska barnadödligheten med två tredjedelar kommer inte att uppnås, men det var ändå inte bättre förr.

På samma sätt har mödradödligheten nästan halverats sedan 1990, men fortfarande är det ca 800 kvinnor per dag i världen som dör i samband med graviditet eller förlossning. Andelen undernärda människor i världen har minskat från 24 till 14 procent, men fortfarande är det över 800 miljoner människor som inte får tillräckligt med näring för att kunna leva ett aktivt liv. År 2000 var det 100 miljoner barn som inte fick gå i skolan, 2012 var det 58 miljoner barn. Fortfarande är det dock tio procent av alla barn som inte får börja skolan.

Det finns mycket kvar att kämpa för i världen: Att föda barn ska inte vara förenat med livsfara, barn ska få uppleva sin femårsdag och alla barn ska få gå i skolan, människor ska inte leva i extrem fattigdom och vara undernärda. Men en sak är säker: Det var inte bättre förr. Visst finns det exempel på saker som var bättre, men totalt sett blir vårt jordklot en allt bättre plats att leva på.

This entry was posted in Krönika. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.