Anförande i debatten om unga lagöverträdare

Anf. 188 JOHAN LINANDER (C):

Herr talman! Äntligen har de rödgröna i oppositionen kunnat medge att alliansregeringen gör ett bra jobb – inte en enda reservation från dem.

Med det vill jag yrka bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen.
(Applåder)

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.