Fel av polisen i SVT:s Gomorron Sverige

I morse på Gomorron Sverige så blev jag omnämnd, dock utan att få svara själv. Programledaren hänvisade till att jag tidigare har sagt att det kan finnas människor som tigger i Sverige som är utsatta för människohandel och till och med slaveri (jag använder slaveri som en synonym för människohandel, för det är precis vad det är). Polisen i studion (som lustigt nog heter Johan L och är ganska lik mig till utseendet!), som får frågan om det finns något som bekräftar den bilden, svarar “nej, det finns ganska få iaktagelser”.

Det hade varit bättre om han hade tagit del av den årliga rapporten om människohandel från polisens egen expert på området. Den senaste rapporten kom i januari i år och handlar om människohandeln i Sverige 2010, i rapporten kan man läsa:

“Under 2010 upprättade polisen 53 anmälningar som rörde människohandel för andra ändamål. Anmälningarna rörde bl.a. människohandel för olika former av tvångsarbete och orimliga arbetsvillkor i takt med att inslaget av utländsk arbetskraft ökade under 2010. Anmälningarna innefattade även situationer där personer tvingats till Sverige för att tigga eller medverka i brottslig verksamhet.
Under samma år dömdes fem personer för människohandel för andra ändamål än sexuella. I ett fall tvingade en kvinna boende i Sverige fem polska kvinnor till Sverige för att begå egendomsbrott i en situation som innebar ett nödläge för dem. I ett annat fall tvingade två personer en rumänsk man till Sverige för att utnyttja honom för tiggeriverksamhet. I några fall av annan människohandel ogillades åtal beroende på att användande av otillbörliga medel eller exploatering inte kunde påvisas eller för att de misstänkta inte hade den kontroll som krävs över offret.
Liksom för människohandel för sexuella ändamål är det svårt att ge exakta uppgifter beträffande omfattningen av människohandel för andra ändamål till, genom och inom Sverige. Under 2010 bekräftades det att både barn och vuxna förts till Sverige för att tigga och begå brott som exempelvis stölder och bedrägerier. Informationen rörde främst offer och gärningspersoner från Central- och Östeuropa, företrädesvis från Bulgarien och Rumänien.”

Det är inget påhitt av mig att det finns fall av människohandel för tiggeri, som det lät i SVT i morse. Tvärtom är detta något som ständigt pågår i hela Europa. Sverige är dock inte något favoritland för de här ligorna eftersom det nästan inte går att använda barn för tiggeri här. Socialtjänsten är snabba på att ta omhänderta barnen om t.ex. en mamma sitter med ett litet barn och tigger.

Men även i Sverige blir barn utsatta för människohandel. Enligt den kartläggning som Ingrid Åkerman vid Länsstyrelsen i Stockholm gjort över åren 2009-2011 så misstänks 166 barn ha varit utsatta för människohandel. 18 av dessa har varit utsatta för människohandel för tiggeri.

Som rapportör för människohandelsfrågor inom Östersjöländernas parlaments samarbete Baltic Sea Parliamentary Conference så har jag bara under den här hösten varit på konferenser, gjort studiebesök, träffat experter inom människohandelsområdet m.m. i Vilnius, Haag och Lissabon samt ordnat ett seminarium i Riksdagen. Bilden som jag ser är inte vacker. Unga flickor som transporteras runt i Europa för att säljas som prostituerade, män som luras till Europa men som sedan utnyttjas för tvångsarbete på t.ex. cannabisodlingar, barn som flyttas från stad till stad för att stjäla, funktionshindrade som utnyttjas för att tigga, pojkar som lärs upp för att bli ficktjuvar.

Det är tyvärr så att de flesta människor inte vill se eller förstå vad som pågår. Fler människor i världen idag är utsatta för människohandel, dvs slaveri, än alla de som blev offer i den transatlantiska slavhandeln under flera århundraden. De flesta politiker blundar, de flesta poliser ser inte vad som pågår även när de griper ett offer för t.ex. snatteri, de flesta inom media har inte heller kunskapen. Det var det som vi såg i morse i SVT.

This entry was posted in General and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Fel av polisen i SVT:s Gomorron Sverige

  1. Stefan Wickberg says:

    Hej Johan!

    Tack för en utomordentligt väl avvägd artikel över ett område som är väldigt svårt att prata om utan att hamna i antingen det vita eller svarta facket. Jag önskar dig lycka till i arbetet. Avslutar med att konstatera att det känns riktigt bra när man märker att det finns politiker som är mer insatta i svåra ämnen än man spontant ser framför sig. Olika kan man tycka över vilken utveckling man vill se, det viktiga är när man märker att beslutsfattaren har kunskap och bild med sig.

Leave a Reply

Your email address will not be published.