Daily Archives: 21/11/2012

Anförande i debatten: Resningsförfarandet i brottmål – återupptagande av förundersökning och rätt till biträde

Anf. 30 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! I dag tar vi ett steg för att öka rättssäkerheten i samband med resningsförfarandet i brottmål. Vi sänker kraven för att en förundersökning ska återupptas. Vi gör så att domstolen i ett ärende … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker – Debatt: Att hantera brottmål effektivt – en utmaning för regeringen och rättsväsendet

Anf. 14 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Dagens betänkande utgår från Riksrevisionens granskningsrapport som heter Att hantera brottmål effektivt – en utmaning för regeringen och rättsväsendet. Det är en rapport som kom för nästan ett helt år sedan och som … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Gränslöst arbete ger gränslösa möjligheter

Det centrala i kriminalpolitiken är att brottsligheten ska minska, fler brott ska utredas och fler skyldiga dömas. Det kan vi klara om vi för en långsiktig politik för att förebygga brott, ha välutbildade och specialiserade brottsutredare samt en rättssäker och … Continue reading

Posted in Insändare | 7 Comments