Daily Archives: 29/10/2012

Forskning och innovationer som syns i samhället – en centerframgång

Sverige är en framstående forskningsnation. Vi är också ett av världens mest innovativa länder. Arbetet med att stärka svensk forskning och att föra ut nyttan av vår forskning i samhället måste dock fortsätta. Regeringens forsknings- och innovationsproposition innebär ett rejält … Continue reading

Posted in Insändare | 2 Comments